Česká televize natáčela v Domě Jiřího Gruši dokument o Pavlu Rychetském

Text: Mgr. Petra Pichlová, Foto: Jan Cága
 

V pondělí 16. května 2022 navštívil Dům Jiřího Gruši vzácný host JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., bývalý disident, prvosignatář Prohlášení Charty 77 a v současné době předseda Ústavního soudu. Oddělení dějin kultury antitotalitního zaměření (ODKAZ) navštívil v doprovodu štábu České televize vedeném režisérkou Jolanou Matějkovou, která v těchto dnech natáčí televizní dokument s názvem „Poslední mohykán Pavel Rychetský“. Dokument se obrací nejen do Rychetského minulosti, ale reflektuje i jeho současnou práci a povinnosti.

V Moravském zemském muzeu se Pavel Rychetský ve vzpomínkách vracel do své disidentské minulosti. Zhlédnul nejcennější dokumenty, které ODKAZ uchovává ve fondu Pavla Kohouta – zcela první verzi Prohlášení Charty 77 a další dvě pracovní verze s rukopisnými korekturami Václava Havla a Pavla Kohouta. Pavel Rychetský patří k prvním signatářům Prohlášení Charty 77, v dokumentu tak zazní jeho autentické vzpomínky na okolnosti, které jeho podpis provázely. Listoval také dalším unikátem podsbírky ODKAZu, a to tzv. Knihami Charty 77. Ty stále mají pro Pavla Rychetského osobní důležitost. Jsou totiž jeho vlastním dílem, jako právnímu expertu Charty 77 se mu pod odborný dohled dostávaly články a dopisy dalších chartistů, které shromáždil do tří strojopisných svazků. Před několika lety je Moravskému zemskému muzeu věnoval. Všechny dokumenty představují důležité svědectví minulosti ne tak dávné a ještě stále živé.

Je nám proto ctí, že se Moravské zemské muzeum stalo nedílnou součástí života běhu tak vzácné osobnosti, jakou Pavel Rychetský dozajista je.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS