Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času


Zpět na Stálé expozice | Palác šlechtičen


Stálá expozice tradiční hmotné a duchovní kultury vychází ze specifických projevů tradiční kultury na Moravě se zaměřením na všední i sváteční život venkovských vrstev, pronikání prvků městské kultury, zánik tradice a na její další existenci v rovině folklorismu.

Foto: Jan Cága

Mezi nejcennější vystavené předměty patří reprezentativní sbírka novokřtěneckých fajánsí, lidového umění, podmaleb na skle, textilií, krojů, zvykoslovných předmětů, hraček, malovaného nábytku a dalších předmětů každodenní potřeby. Mezi exponáty zaujme i pluh, kterým oral v roce 1769 císař Josef II.
 

Prohlédněte si fotografie ze slavnostní vernisáže (Palác šlechtičen, 21. 4. 2022)


Návštěvníkovi je tradiční kultura představena originální formou symbolického prolínání cyklu lidského života (narození – svatba – dospělost) s cykly přírodními. Cílem je vyprávět příběhy ze života venkovské komunity, příběhy všedních i svátečních dnů a inspirovat k hledání vlastních kořenů a identity.
 

Výukový program:

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS