Úvod > O muzeu > Přehled oddělení > Oddělení dějin hudby

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Oddělení dějin hudby

Adresa:
Smetanova 14,
602 00, Brno
tel.: +420 515 910 485 
e-mail: hudebni(zav.)mzm.cz 

    

Památník Leoše Janáčka

tel.: +420 606 033 100, +420 515 910 485

Vedoucí oddělení:

Doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. - kurátor, tvorba a osobnost Leoše Janáčka
tel.: +420 515 910 484
e-mail: jzahradka(zav.)mzm.cz Zaměstnanci:

 • Mgr. Simona Šindlářová - kurátorka, hudba 18.-19. století
  tel.: +420 515 910 481, e-mail: ssindlarova(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Libuše Janáčková - kurátorka, tvorba a osobnost Leoše Janáčka
  tel.: +420 515 910 483, e-mail: ljanackova(zav.)mzm.cz
 • PhDr. František Malý - kurátor, sbírka hudebních nástrojů, figurální hudba 18.-19. století na české texty, hymnologie
  tel.: +420 515 231 141,e-mail: fmaly(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D. - kurátor, hudba 20. století, současná hudba po roce 1945, vedoucí studovny
  tel.: +420 515 910 482, e-mail: opivoda(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Michaela Ratolístková - kurátorka, hudba 17.-18. století, provoz studovny
  tel.: +420 515 910 482e-mail: mratolistkova(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Nikola Illeová průvodkyně Památníku Leoše Janáčka
  tel.: +420 606 033 100e-mail: nilleova(zav.)mzm.cz

Charakteristika oddělení

 • Shromažďuje, eviduje, katalogizuje a vědecky zpracovává dokumenty k hudebním dějinám Moravy
 • Sbírkový fond: hudebniny, hudební nástroje, libreta, teoretika, písemnosti, korespondence, programy, plakáty, obrazové dokumenty ad.
 • Janáčkovský archiv

Výzkumná činnost:

 • Dle odborného zaměření jednotlivých kurátorů
 • Spolupráce s mezinárodní databází hudebních pramenů RISM - Répertoire Interational des Sources Musicales, viz.: http://rism.ub.uni-frankfurt.de/ . CD-Rom s databází RISM je k dispozici badatelům ve studovně
 • První etapa dlouhodobého projektu kompletní kritické edice korespondence Leoše Janáčka ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU a Nadací Leoše Janáčka
 • Příprava tematických katalogů sbírek hudebnin 18.-19. století
 • Postupná digitalizace hudebnin, písemností a archivu Leoše Janáčka
 • Restaurování rukopisů Leoše Janáčka. Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Leoše Janáčka a statutárního města Brna.

 

Trvalé aktivity:

 • Knihovna - příruční pro odborné pracovníky a badatele
 • Poradenství - všichni kurátoři podle svých specializací
 • Studijní možnosti - studovna

Otevírací doba studovny:

 • Úterý 13.00-16.00 hodin
 • Středa 9.00-12.00 a 13.00-15.00 hodin

Maximální počet badatelů ve studovně je 6, doporučujeme návštěvy objednávat.

Změny v provozu studovny od 1. 5. 2014

Pro badatele bude nově zaveden objednávkový systém. Od května 2014 budou sbírkové předměty ODH MZM badatelům předkládány pouze na základě řádně vyplněného objednacího formuláře k předložení sbírkových předmětů, dostupného ve studovně ODH MZM, nebo na základě výslovného požadavku badatele, který může ODH MZM předběžně zaslat prostřednictvím pošty nebo zaslat anebo oznámit prostředky elektronické komunikace (e-mail, telefon), a to na kontaktní adresy ODH MZM zveřejněné na jeho internetových stránkách.

V požadavku badatel uvede své jméno a příjmení, dále žádané signatury, autora a název sbírkového předmětu a datum, v němž badatel žádá sbírkový předmět k nahlížení zpřístupnit. Sbírkové předměty budou pro badatele přichystány nejdříve do příštího otevíracího dne studovny.

Pokud požadavek zaslaný v elektronické či písemné podobě nebude obsahovat veškeré stanovené údaje nebo pokud bude formulace požadavku na předložení sbírkových předmětů nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, bude se takto zaslaný požadavek považovat za informativní a badateli na jejím základě budou moci být připraveny pouze sbírkové předměty, u kterých není pochyb, že mají být předmětem nahlížení.

Badateli bude předloženo maximálně 5 sbírkových předmětů současně. Objednat lze nejvýše 15 sbírkových předmětů na jeden návštěvní den.

Stálé expozice

Publikace a periodika

 • DRUHOTVARY, Brno 2008
 • LEOŠ JANÁČEK VE FOTOGRAFIÍCH / LEOŠ JANÁČEK IN PHOTOGRAPHS (Svatava Přibáňová, Jiří Zahrádka), Brno 2008
 • SVĚT JANÁČKOVÝCH OPER (Svatava Přibáňová), Brno 1998
 • LEOĚ JANÁČEK – NAROZEN NA HUKVALDECH (Jarmila Procházková, Bohumír Volný)
 • PAMÁTNÍK PRO KAMILU STÖSSLOVOU (Leoš Janáček)
 • V MLHÁCH (Leoš Janáček)

Průvodce po archivních fondech Oddělení dějin hudby

Průvodce po archivních fondech ODH MZM je rámcových katalogem sbírek hudebního oddělení.

Centrum Ericha Wolfganga Korngolda

Zájemcům o Korngoldovo dílo je k dispozici unikátní soukromý archiv EWK Society, který byl věnován MZM v Brně. Kromě základní literatury, vztahující se k životu a dílu E.W.Korngolda archiv též obsahuje kopie dopisů, dobových kritik, studií, článků a fotografií. Součástí archivu je rovněž téměř kompletní "Korngoldovská" diskografie a množství hudebnin. Péčí MZM byl archiv rozšířen o základní muzikologické lexikony, jazykové slovníky a množství literatury vztahující se k "Německo-židovsko-moravskému Brnu".

Kontakt: e-mail: hudebni@mzm.cz 

 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz