Úvod > O muzeu > Přehled oddělení > Oddělení dějin hudby

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Oddělení dějin hudby

Adresa:
Smetanova 14,
602 00, Brno
tel.: +420 515 910 485 
e-mail: hudebni(zav.)mzm.cz 

    

Památník Leoše Janáčka

tel.: +420 606 033 100, +420 515 910 485

Vedoucí oddělení:

Doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. - kurátor, tvorba a osobnost Leoše Janáčka
tel.: +420 515 910 484
e-mail: jzahradka(zav.)mzm.cz Zaměstnanci:

 • Mgr. Simona Šindlářová - kurátorka, hudba 18.-19. století
  tel.: +420 515 910 481, e-mail: ssindlarova(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Libuše Janáčková - kurátorka, tvorba a osobnost Leoše Janáčka
  tel.: +420 515 910 483, e-mail: ljanackova(zav.)mzm.cz
 • PhDr. František Malý - kurátor, sbírka hudebních nástrojů, figurální hudba 18.-19. století na české texty, hymnologie
  tel.: +420 515 231 141,e-mail: fmaly(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D. - kurátor, hudba 20. století, současná hudba po roce 1945, vedoucí studovny
  tel.: +420 515 910 482, e-mail: opivoda(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Michaela Ratolístková - kurátorka, hudba 17.-18. století, provoz studovny
  tel.: +420 515 910 482e-mail: mratolistkova(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Nikola Illeová průvodkyně Památníku Leoše Janáčka
  tel.: +420 606 033 100e-mail: nilleova(zav.)mzm.cz

Charakteristika oddělení

 • Shromažďuje, eviduje, katalogizuje a vědecky zpracovává dokumenty k hudebním dějinám Moravy
 • Sbírkový fond: hudebniny, hudební nástroje, libreta, teoretika, písemnosti, korespondence, programy, plakáty, obrazové dokumenty ad.
 • Janáčkovský archiv

Výzkumná činnost:

 • Dle odborného zaměření jednotlivých kurátorů
 • Spolupráce s mezinárodní databází hudebních pramenů RISM - Répertoire Interational des Sources Musicales, viz.: http://rism.ub.uni-frankfurt.de/ . CD-Rom s databází RISM je k dispozici badatelům ve studovně
 • První etapa dlouhodobého projektu kompletní kritické edice korespondence Leoše Janáčka ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU a Nadací Leoše Janáčka
 • Příprava tematických katalogů sbírek hudebnin 18.-19. století
 • Postupná digitalizace hudebnin, písemností a archivu Leoše Janáčka
 • Restaurování rukopisů Leoše Janáčka. Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Leoše Janáčka a statutárního města Brna.

 

Trvalé aktivity:

 • Knihovna - příruční pro odborné pracovníky a badatele
 • Poradenství - všichni kurátoři podle svých specializací
 • Studijní možnosti - studovna

Otevírací doba studovny:

 • Úterý 13.00-16.00 hodin
 • Středa 9.00-12.00 a 13.00-15.00 hodin

Maximální počet badatelů ve studovně je 6, doporučujeme návštěvy objednávat.

!! Upozorňujeme badatele, že během letních prázdnin od 2. 7. do 2. 9. 2018 bude studovna ODH MZM uzavřena !! Řádný provoz bude znovu zahájen dne 3. 9. 2018.

Změny v provozu studovny od 1. 5. 2014

Pro badatele bude nově zaveden objednávkový systém. Od května 2014 budou sbírkové předměty ODH MZM badatelům předkládány pouze na základě řádně vyplněného objednacího formuláře k předložení sbírkových předmětů, dostupného ve studovně ODH MZM, nebo na základě výslovného požadavku badatele, který může ODH MZM předběžně zaslat prostřednictvím pošty nebo zaslat anebo oznámit prostředky elektronické komunikace (e-mail, telefon), a to na kontaktní adresy ODH MZM zveřejněné na jeho internetových stránkách.

V požadavku badatel uvede své jméno a příjmení, dále žádané signatury, autora a název sbírkového předmětu a datum, v němž badatel žádá sbírkový předmět k nahlížení zpřístupnit. Sbírkové předměty budou pro badatele přichystány nejdříve do příštího otevíracího dne studovny.

Pokud požadavek zaslaný v elektronické či písemné podobě nebude obsahovat veškeré stanovené údaje nebo pokud bude formulace požadavku na předložení sbírkových předmětů nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, bude se takto zaslaný požadavek považovat za informativní a badateli na jejím základě budou moci být připraveny pouze sbírkové předměty, u kterých není pochyb, že mají být předmětem nahlížení.

Badateli bude předloženo maximálně 5 sbírkových předmětů současně. Objednat lze nejvýše 15 sbírkových předmětů na jeden návštěvní den.

Stálé expozice

Publikace a periodika

 • DRUHOTVARY, Brno 2008
 • LEOŠ JANÁČEK VE FOTOGRAFIÍCH / LEOŠ JANÁČEK IN PHOTOGRAPHS (Svatava Přibáňová, Jiří Zahrádka), Brno 2008
 • SVĚT JANÁČKOVÝCH OPER (Svatava Přibáňová), Brno 1998
 • LEOĚ JANÁČEK – NAROZEN NA HUKVALDECH (Jarmila Procházková, Bohumír Volný)
 • PAMÁTNÍK PRO KAMILU STÖSSLOVOU (Leoš Janáček)
 • V MLHÁCH (Leoš Janáček)

Průvodce po archivních fondech Oddělení dějin hudby

Průvodce po archivních fondech ODH MZM je rámcových katalogem sbírek hudebního oddělení.

Centrum Ericha Wolfganga Korngolda

Zájemcům o Korngoldovo dílo je k dispozici unikátní soukromý archiv EWK Society, který byl věnován MZM v Brně. Kromě základní literatury, vztahující se k životu a dílu E.W.Korngolda archiv též obsahuje kopie dopisů, dobových kritik, studií, článků a fotografií. Součástí archivu je rovněž téměř kompletní "Korngoldovská" diskografie a množství hudebnin. Péčí MZM byl archiv rozšířen o základní muzikologické lexikony, jazykové slovníky a množství literatury vztahující se k "Německo-židovsko-moravskému Brnu".

Kontakt: e-mail: hudebni@mzm.cz 

 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz