Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales

- ISSN 0323-0570
- Formát: 170×240 mm
- Ročník obsahuje dvě čísla
 

Šéfredaktor: doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., D.Sc., Ústav Anthropos, Moravské zemské muzeum, Brno  
Redakční rada: Doz. Dr. Peter C. Ramsl
doc. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D. Masarykova univerzita, Brno
PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc., Moravské zemské muzeum, Brno
 

Acta Musei Moraviae, Scientiae sociales publikují originální odborné práce z oboru archeologie, historie, dějin umění a dějin vědy, týkající se především území Moravy a českého Slezska. Články jsou publikovány v českém jazyce, vždy s anglickým abstraktem. Příspěvky jsou recenzovány externími nezávislými odborníky.

 

Adresa redakce:


 
 doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., D.Sc.
 Ústav Anthropos
 Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno
 e-mail: moliva@mzm.cz
 
Instrukce pro autory:  ke stažení (174.6 kB, Adobe Acrobat dokument) 
Obsah minulých ročníků: Dostupné na e-shopu Moravského zemského muzea
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS