Jan Hus Educational Foundation

Jan Hus Educational Foundation byla britská nadace, která v 80. letech zásadním způsobem podporovala rozvoj neoficiálního vzdělávání a kultury v tehdejším Československu. První zahraniční přednášející přijeli do Československa koncem 70. let na základě výzvy filozofa Julia Tomina adresované zahraničním univerzitám, v průběhu 80. let se pak rozvinula pestrá síť bytových seminářů nejprve v Praze, později v Brně a Bratislavě zaměřených na nejrůznější témata – filozofii, sociologii a politologii, teologii, historii, hudbu, umění a literaturu či ekologii. Mezi přednášejícími byla řada význačných osobností z Velké Británie, Francie, Holandska, Spojených států a Německa.

Vedle seminářů podporovala nadace československou neoficiální scénu také přivážením knih, tiskařského a dalšího vybavení pro samizdatovou produkci, později i počítačové techniky. Nadace rovněž finančně podporovala vědecké projekty a vydávání samizdatu.

Specifikem brněnských seminářů, které se konaly od roku 1984, bylo to, že zůstaly až do listopadu 1989 uchráněny před pozorností tajné policie. Díky kontaktům brněnských organizátorů se západními kolegy vznikly i další utajované programy: nadace podpořila zavedení počítačů pro samizdatovou edici Prameny, poskytla videorekordéry pro domácí promítání zakázaných dokumentárních a uměleckých filmů, zorganizovala mezinárodní kampaň na podporu Jazzové sekce či v rámci ekologického programu zprostředkovala kontakty mezi západními a českými ekology.

Ve své činnosti pokračovala nadace i po listopadu 1989, v květnu 1990 pak vznikla Československá vzdělávací nadace Jana Husa (působí dodnes, od roku 1993 pod názvem Vzdělávací nadace Jana Husa) a v roce 1993 její sesterská organizace Vzdelávacia nadácia Jana Husa v Bratislavě (ukončila činnost v roce 2009). Britská JHEF završila svou existenci roku 2006.

Fond Jan Hus Educational Foundation poskytuje velké množství materiálů dokládajících činnost nadace: dokumenty vztahující se k založení nadace, zprávy zahraničních přednášejících o návštěvách Československa, korespondenci filozofa Rogera Scrutona (1944–2020), jedné z klíčových osobností nadace a čestného občana města Brna, před listopadem 1989 i poté, složky týkající se jednotlivých projektů (literatura, hudba, ekologie...) a mnohé další. Fond JHEF je průběžně doplňován o archivy dalších významných spolupracovníků nadace (Barbara Day, Miroslav Pospíšil, Petr Oslzlý).

Výroční zpráva Jan Hus Educational Foundation (1983-1984).
 
Notes for visitors to Prague and Brno - Pokyny pro návštěvníky Prahy a Brna (80. léta 20. stol.).
 
Ukázka z knihy stipendií Jan Hus Educational Foundation (80. léta 20. stol.).
 
Dokument StB o vyhoštění Rogera Scrutona z ČSSR (červen 1985).
 
Petr a Eva Oslzlí s britským návštěvníkem brněnského semináře, hudebním skladatelem Nigelem Osbornem, a překladatelem Jaroslavem Kořánem (říjen 1986).
 
Sochař Jan Šimek s Rogerem Scrutonem, fotografie z výstavy prací Jana Šimka v Londýně (duben 1989).
 
Ukázka ze zprávy výtvarnice Helen Ganlyové z návštěvy Brna 25.-28. listopadu 1989. Kresby zachycují lidský řetěz, který spojoval náměstí Svobody s bohunickou věznicí, kde byl tehdy vězněn brněnský disident Petr Cibulka.
 
Text přednášky „Obnovení práva“, kterou Roger Scruton přednesl 9. ledna 1990 v brněnském justičním paláci.
 
Fotografie Barbary Dayové z udílení státních vyznamenání České republiky představitelům britské nadace Rogeru Scrutonovi, Barbaře Dayové a Kathy Wilkesové v Oxfordu (říjen 1998).
 
Fotografie Barbary Dayové z udílení státních vyznamenání České republiky představitelům britské nadace Rogeru Scrutonovi, Barbaře Dayové a Kathy Wilkesové v Oxfordu (říjen 1998).
 
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS