Konzervátorská dokumentace

I. Sborník závěrečných prací absolventů kurzů konzervátorů a pomaturitního studia „Laboratorní zpracování muzejních sbírek“ od roku 1970 - 1997

Sborník je členěn do skupin:

 • 01 - kovy a jejich slitiny cca 70 str.
 • 02 - barevné kovy cca 30 str.
 • 03 - drahé kovy cca 12 str.
 • 04 - keramika, cihly cca 40 str.
 • 05 - sklo, glazura, email, porcelán cca 13 str.
 • 06 - kámen, nerosty, sádra cca 14 str.
 • 07 - mozaiky, nástěnné malby, obrazy, obrázky na skle cca 19 str.
 • 08 - dřevo, rostlinné zbytky, jantar, kost, slonovina cca 100 str.
 • 09 - kůže, papír, pergamen cca 30 str.
 • 10 - textil cca 30 str.
 • 12 - nábytek cca 35 str.
 • 13 - hudební nástroje cca 8 str.
 • 18 - kopie, rekonstrukce cca 25 str.
 • 26 - technické kulturní památky, stroje cca 26 str.
 • 29 - historické zbraně cca 75 str.

Obsahem je stručný popis konzervovaného předmětu, jeho poškození, konzervátorský postup a použité konzervační prostředky. Na závěr každé skupiny uveden soupis používaných konzervačních prostředků při jednotlivých krocích konzervace.

 

II. Adresář konzervátorů ČR

 • vydáno ve spolupráci s komisí konzervátorů-restaurátorů a preparátorů při AMG.

 

III. Adresář výrobků a výrobců pro konzervátorskou práci

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS