Centrum kulturní antropologie

Adresa

Pisárecká 5
602 00 Brno
tel.: +420 515 910 560

 

Vedoucí oddělení

Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D.

tel.: +420 515 910 562
e-mail: pkostrhun (zav) mzm.cz 

Zaměstnanci

 • doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D. - kurátor sbírkových a mobiliárních fondů; archeolog, zaměření na paleolit, šéf-editor časopisu Anthropologie
  tel.: +420 533 435 227, +420 732 648 106, e-mail: znerudova (zav) mzm.cz, osobní stránka, více na academia.edupublons.comorcid.org
 • Mgr. Eva Vaníčková - kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, programový a kulturně výchovný pracovník, antropolog, Laboratoř antropologické rekonstrukce
  tel.: +420 515 910 564, e-mail: evanickova (zav) mzm.cz
 • Mgr. Martina Galetová, Ph.D. - výzkumný a vývojový pracovník
  tel.: +420 515 910 448, e-mail: mgaletova (zav) mzm.cz
 • Mgr. Ivan Koutný - lektor
  tel.: +420 515 910 563, e-mail: ikoutny (zav) mzm.cz

Laboratoř antropologické rekonstrukce (LAR)

 • Prezentace bohatství významných antropologických nálezů ze sbírkových fondů laické i odborné veřejnosti formou trojrozměrných modelů podob člověka, vytvořených muzeologicky velmi atraktivní formou.

Digitální katalog fotografií z pozůstalosti Karla Absolona

 • Evidence, digitalizace, odborné zpracování a prezentace souboru fotografických pozitivů a skleněných negativů z pozůstalosti prof. Karla Absolona uložených ve sbírkách MZM v Brně DE07P04OMG021. Prezentace vznikla jako součást výstupu projektu VaVaI MKČR. Vstoupit do elektronického katalogu.

Charakteristika oddělení

 • Vědecká činnost Centra kulturní antropologie, zahájená v lednu 2016, plně navazuje na výstavní a odborné úkoly původního odd. Pavilonu Anthropos v úzké spolupráci s interdisciplinárním výzkumem pravěkých populací odborných pracovníků odd. Ústavu Anthropos. Centrum kulturní antropologie využívá sbírky mimoevropské etnologie a spolupracuje s dalšími paměťovými a vědeckými institucemi v ČR a zahraničí. V rovině příprav náročných mezinárodních projektů v uvedeném období připraví například tematické projekty věnované neandertálcům, civilizaci Thráků, umění australských domorodců atd. Odborné výstupy pracovníků CKA jsou zaměřeny zejména na archeologické zpracování spravovaných sbírek, trojrozměrné antropologické rekonstrukce podob člověka pravěkých kultur i předchůdců člověka (neandertálci) a na zpracování archivních materiálů z dějin moravské archeologie v celoevropském kontextu. Spolu s Ústavem Anthropos se podílí na vydávání časopisu Anthropologie (oficiální stránky časopisu Anthropologie) a na mnoha terénních výzkumech a projektech.

Krátkodobé výstavy

 • Tvář minulosti (Archeopark Pavlov, 1. 4. - 28. 5. 2023) - Výstava seznamuje návštěvníky s moderní metodou rekonstrukce podoby člověka, kterou se od roku 2016 zabývá v Moravském zemském muzeu antropoložka Eva Vaníčková a sochař Ondřej Bílek. Výstava vznikla ve spolupráci s Moravským zemským muzeem, Laboratoří antropologické rekonstrukce při Centru kulturní antropologie MZM, Archeoparku Pavlov, společností Jak obléci pračlověka a Naturhistorisches Museum Wien.

Pozvánky na konference a jiné akce

 • Centrum kulturní antropologie - Pavilon Anthropos si vás dovoluje pozvat k účasti na 15. konferenci environmentální archeologie, která se uskuteční ve dnech 11. až 12. února 2019 v Pavilonu Anthropos v Brně-Pisárkách.
 • Oborová komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií České republiky pořádá spolu s Moravským zemským muzeem - Centrem kulturní antropologie a Ústavem Anthropos v Brně XLV. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče. Seminář na téma aktuální elektronické evidenční systémy se uskuteční ve dnech 31. května až 2. června 2017. Pro další informace stahujte program akce i formulář s přihláškou.

Karel Absolon: Objevitel, manažer, vědec

Vloni Moravské zemské muzeum při příležitosti 144. výročí narození Karla Absolona (16. 6. 1877 - 6. 10. 1960) slavnostně křtilo knihu "Karel Absolon: Objevitel, manažer, vědec" od autorů Petra Zajíčka, Martina Olivy a Petra Kostrhuna. Rok se s rokem sešel a při příležitosti 145. výročí narození Karla Absolona tu máme první velké ocenění. V pátek 10. června 2022 kniha obdržela cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktu. Více zde.

100. výročí narození doc. Karla Valocha

 • Slavnostní odhalení pamětní desky doc. Karla Valocha v jeskyni Kůlna (11. 6. 2020)
 • Pozvánka na slavnostní odhalení pamětní desky doc. Karla Valocha (1. 6. 2020)
 • Instalace pamětní desky doc. Karla Valocha (19. 5. 2020)
 • Uplynulo 100 let od narození doc. Karla Valocha (15. 4. 2020)

Expedice Rembaranka

 • Návrat ztracených unikátních záběrů australských domorodců

Zlatý mamut: Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie

 • Ocenění Zlatý mamut 2020 byla udělena v Pavilonu Anthropos (21. 9. 2020)
 • Prodloužení registrace soutěžních příspěvků do 14. února 2020 (31. 1. 2020)
 • Cena Zlatý mamut: Spuštěna možnost registrace nových soutěžních příspěvků (2. 12. 2019)
 • Zlatý mamut, Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie, zná vítěze (8. 4. 2019)
 • Podrobnosti k soutěži Zlatý mamut - Cena Karla Absolona za popularizaci archeologie
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS