Vzpomínka na Joachima Brusse

Před rokem se završila životní pouť bývalého tlumočníka Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze a překladatele Joachima Brusse (31. 10. 1945 –
16. 1. 2023). Prahu si zamiloval už při svých studijních pobytech (1968–1972). Získal tu tehdy množství přátelských kontaktů, na něž mohl v budoucnu navázat. Roku 1974 začal pracovat pro německé ministerstvo v Bonnu, o deset let později se stal vládním tlumočníkem. Rokem 1990 vstoupil do diplomatických služeb a následně působil
na německé ambasádě v Praze (1994–2010). V našem hlavním městě pak zůstal
i po odchodu do penze, věnoval se práci v Česko-německém fondu budoucnosti.
V období před sametovou revolucí zaměřil svou pozornost při překladatelské činnosti především na díla našich tehdy zakázaných autorů, např. Václava Havla, Jiřího Gruši, Edy Kriseové, Milana Šimečky, Ludvíka Vaculíka ad. A právě z této oblasti Brussova působení získalo v loňském roce do svých sbírek Moravské zemské muzeum část jeho osobních materiálů. Jedná se především o strojopisy překladů s rukopisnými úpravami (např. Odcházení Václava Havla, Divný kořeny Hany Frejkové nebo Dr. Kokeš Mistr Panny Jiřího Gruši), nakladatelské smlouvy a korespondenci s autory.
 

Fotografie: Zleva Jiří Gruša, Joachim Bruss a Alexander Dubček v dubnu 1991. (ODKAZ MZM)
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS