Věda a výzkum > Vědecké monografie a sborníky

Věda a výzkum

 

Kalendář akcí

Říjen 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Doprovodná akce
Přednáška
Exkurze
Výstava

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Vědecké monografie a sborníky

Vydávání knižních lektorovaných odborných knih a kritických edic věnujících pozornost širokému spektru historických a socio-kulturních témat a fenoménů je jedním ze stěžejních cílů výzkumné organizace Moravské zemské muzeum. Děje se tak s důrazem na dávnou i nedávnou historii a hmotnou i nehmotnou kulturu Moravy jako historické země, mnohdy zasazující dějiny svázané s moravským teritoriem do konceptu nejen dějin českých zemí, ale často i do rámce historie celého středoevropského prostoru. Toto zacílení vychází z pevného ukotvení Moravského zemského muzea mezi českými paměťovými institucemi (a to jak na poli dokumentace a prezentace dokladů naší minulosti i současnosti, tak jejích popularizaci a představování nejširší veřejnosti) a jeho dlouhodobé ambice prezentovat muzeum jako tradiční plnohodnotnou vědeckou instituci stojící na pevné heuristické a odborné základně, tak jak bylo ostatně muzeum vnímáno od svých počátků hluboko v 19. století. Jednotlivé publikované práce věnují pozornost celé škále témat majoritně z odborného portfolia humanitních věd v Moravském zemském muzeu (od moravského paleolitu, přes dobu bronzovou i laténskou, neopominutelnou Velkou Moravu, dějiny středověku, historii měny na Moravě, osobnosti Johanna Gregora Mendela či Leoše Janáčka, po prezentace význačných etnologických výzkumů ad.). Publikační prostor je však poskytnut také prezentaci a popularizaci vědeckých výzkumů přírodovědných oborů působících v rámci Moravského zemského muzea, ať již výzkumům geologické minulosti a současnosti země (a jejich dokladům) ze všech oborů geologických věd, zejména mineralogie, petrologie, geochemie, strukturní a ložiskové geologie, geofyziky, paleontologie, či novým poznatkům muzejních disciplín biologie (systematika, biogeografie).

 

Vydané publikace:

Večerková Eva: Lidové obyčeje a jejich výtvarné komponenty

Oliva Martin - Kostrhun Petr: Obrazy z výzkumu moravského paleolitu

Šebela Miroslav: Galapágy

Dvořáková Hana (editor): Hanák na Pacifiku

Sekerák Jiří: Mendel v černé skříňce

Čambala Ludvík: Moje druhá světová válka

Gregorová Růžena: Příběhy zkamenělin

Šebela Miroslav: Cesta do pralesa

Šebela Miroslav: Živá voda pod Pálavou

Galuška Luděk: Hledání původu. Od avarských bronzů ke zlatu Velké Moravy /Search for the origin. From Avar bronze items to Great Moravian gold

Mitáček Jiří (ed.): Královská města

Zahrádka Jiří: Divadlo nesmí býti lidu komedií

Čižmářová Jana: Keltská pohřebiště na Moravě

Mitáček Jiří, Galuška Luděk (eds.): Stopy minulosti

Blecha Jaroslav: Rodinná loutková divadélka

Josef Šíma (1859–1929). Kreslíř a fotograf

Kalinová Alena: Malované nebe

Kraflová Hana: Rudolf Těsnohlídek a vánoční strom republiky 

Večerková Eva: Nábytek v Národopisných sbírkách MZM

Oliva Martin: Civilizace moravského paleolitu 

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz