Úvod > O muzeu > Přehled oddělení > Úsek náměstka GŘ pro vnější záležitosti

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Úsek náměstka GŘ pro vnější záležitosti


Mgr. Eva Pánková

Public Relations
tel.: +420 533 435 273, +420 606 738 098
e-mail: epankova(zav.)mzm.cz
fax: +420 533 435 370
portrét ke stažení

 

Dosažené vzdělání:

• Univerzita Karlova Praha, Fakulta žurnalistiky  (1984 – 1989)

• Mezinárodní manažerská škola – Gustav Käser International Ve Švýcarsku (1995)

 

Profesní zkušenosti:

• Moravské zemské muzeum: 2009  - dosud 

• TIC (dříve Brněnské kulturní centrum) – PR manažer, vedoucí Tiskového a propagačního centra (vedení 10ti členného kolektivu): 2001 - 2009

• Soukromý podnikatel (reklama, orientační systémy): 1999 – 2001

• Velký strojírenský podnik – ředitelka PR: 1993 – 1997

• Redaktorka, později šéfredaktora firemního časopisu: 1989 – 1993

• Stáž v Českém rozhlase Brno: 1984

 

Současná pozice: 

• MZM - náměstkyně generálního ředitele pro oblast vnějších vztahů, vedoucí Oddělení komunikace a marketingu

 

Členství v odborných organizacích:

• člen Syndikátu novinářů

• člen Komory tiskových mluvčích

 

Přehled zkušeností:

Velký strojírenský podnik:

založení a budování PR ve firmě, veškerá publicita firmy, vztahy s masmédii, tiskový servis vč. sledování konkurenčních změn, dění na kapitálovém trhu, organizování valných hromad a dalších akcích firmy, dohled a spolupráce při prezentaci firmy na výstavních a veletržních akcích tuzemských i zahraničních, koordinace a organizace společenských akcí, koordinace vztahů s odvětvovými a obchodními partnery, vedení týmu při vytváření jednotného image firmy, vytváření veškerých tiskovin, reklamních materiálů, spolupráce s výtvarníky, reklamními agenturami, řízení toku sponzorských prostředků, budování sponzorské strategie

 

Soukromé podnikání:

kompletní vedení reklamní společnosti včetně obchodní a ekonomické činnosti, orientační systémy

 

Brněnské kulturní centrum (nyní TIC):

řízení Tiskového a propagačního centra + tisková mluvčí

V oblasti PR průběžná mediální propagace veškerých aktivit organizovaných BKC, fotoarchiv, zpracovávání podkladů k dlouhodobým kulturním projektům, zajištění sponzorských příspěvků na vybrané kulturní akce organizace, kompletní organizační zabezpečení vybraných kulturních akcí (Vzpomínky, Den splněných přání, Festival vědy), zavedení a dohled nad dodržováním grafického manuálu při změně názvu organizace, spolupráce se sponzory a příznivci BKC.

Řízení oddělení grafiků a dohled nad přípravou a tiskem POS materiálů, kreativními grafickými pracemi, přípravou a výrobou plotrové reklamy, instalací výstav, vizuální přípravou a realizací daných akcí, výtvarným řešením akcí v plenéru, zajišťováním externích zakázek pro oddělení grafiků

Řízení správce webových stránek - organizace a dohled zavedením a udržováním funkčnosti vyhledávače kulturních akcí BKC, správou registrované domény na internetu ad.

Řízení vydávání kulturně-společenského měsíčníku KAM v Brně... - vydávání 11 čísel časopisu ročně, včetně článkové části a oddělené plakátové přílohy (v létě dvojčíslo) a veškerá činnost související s chodem časopisu.

 

Moravské zemské muzeum:

Vedení úseku pro vnější záležitosti zahrnující Oddělení komunikace a marketingu, Výstavní oddělení a Dětské muzeum.

Činnosti v oblasti: PR instituce, marketing, správa webových stránek, FB a instagramu, organizace programových aktivit, programy pro školy (zavedení spolupráce s MU – U3V, vytvoření jedinečného projektu Škola v muzeu, nové programy pro nejmenší návštěvníky), granty a dotační tituly, komerční i nekomerční pronájmy prostor MZM, organizace lektorů a lektorských výkladů v expozicích, založení časopisu M revue, fundraising, propagační aktivity a prezentace výstav. 

Další aktivity: vedoucí Ediční rady, vedoucí Prezentační rady, předsedkyně Redakční rady časopisu M revue.

 

 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz