O muzeu > Přehled oddělení > Oddělení dějin hudby

O muzeu

 

Kalendář akcí

Leden 2022
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Přednáška

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Oddělení dějin hudby

Zpět na přehled oddělení

 

Adresa:
Smetanova 14
602 00 Brno
tel.: +420 515 910 485
e-mail: hudebnimzm.cz

Památník Leoše Janáčka
tel.: +420 606 033 100
+420 515 910 485

Vedoucí oddělení:

Doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. - kurátor, tvorba a osobnost Leoše Janáčka
tel.: +420 515 910 484
e-mail: jzahradkamzm.czZaměstnanci:

 • Mgr. Simona Šindlářová - kurátorka, hudba 18.-19. století, preventivní konzervace sbírek
  tel.: +420 515 910 481, 606 078 792, e-mail: ssindlarovamzm.cz
 • Mgr. Libuše Janáčková, Ph.D. - kurátorka, tvorba a osobnost Leoše Janáčka (rodičovská dovolená)
  tel.: +420 515 910 483, e-mail: ljanackovamzm.cz
 • Mgr. Nikola Illeová - kurátorka, tvorba a osobnost Leoše Janáčka (zástup za rodičovskou dovolenou), průvodkyně a lektorka Památníku Leoše Janáčka
  tel.: +420 606 033 100, e-mail: nilleovamzm.cz
 • PhDr. František Malý - kurátor, sbírka hudebních nástrojů, figurální hudba 18.-19. století na české texty, hymnologie
  tel.: +420 515 231 141,e-mail: fmalymzm.cz
 • Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D. - kurátor, hudba 20. století, současná hudba po roce 1945, vedoucí studovny
  tel.: +420 515 910 482, e-mail: opivodamzm.cz
 • Mgr. Michaela Ratolístková - kurátorka, hudba 17.-18. století, provoz studovny (rodičovská dovolená)
  tel.: +420 515 910 485e-mail: mratolistkovamzm.cz
 • Mgr. Miroslav Lukeš - kurátor, hudba 17.-18. století, provoz studovny (zástup za rodičovskou dovolenou)
  tel.
  : +420 515 910 485, e-mail: mlukesmzm.cz
 • Mgr. Blanka Šnajdrová - průvodkyně Památníku Leoše Janáčka
  tel.: +420 606 033 100

Janáčkovo Brno na návštěvě v New Yorku:

Charakteristika oddělení:

 • Shromažďuje, eviduje, katalogizuje a vědecky zpracovává dokumenty k hudebním dějinám Moravy
 • Sbírkový fond: hudebniny, hudební nástroje, libreta, teoretika, písemnosti, korespondence, programy, plakáty, obrazové dokumenty ad.
 • Janáčkovský archiv

Výzkumná činnost:

 • Dle odborného zaměření jednotlivých kurátorů
 • Spolupráce s mezinárodní databází hudebních pramenů RISM - Répertoire Interational des Sources Musicales, viz http://rism.ub.uni-frankfurt.de/ 
 • První etapa dlouhodobého projektu kompletní kritické edice korespondence Leoše Janáčka ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU a Nadací Leoše Janáčka
 • Postupná digitalizace hudebnin, písemností a archivu Leoše Janáčka
 • Restaurování rukopisů Leoše Janáčka. Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Leoše Janáčka a statutárního města Brna.

 

Trvalé aktivity:

Studovna Oddělení dějin hudby MZM

Studovna Oddělení dějin hudby je badatelům znovu přístupna v pravidelných otevíracích hodinách od 1. září 2021. Návštěvy je nutno předem objednávat e-mailem na adrese: hudebnimzm.cz. Maximální počet badatelů ve studovně je 3.

Provoz studovny:

Sbírkové předměty ODH MZM budou badatelům předkládány pouze na základě řádně vyplněného objednacího formuláře k předložení sbírkových předmětů, dostupného ve studovně ODH MZM, nebo na základě výslovného požadavku badatele, který může zaslat prostřednictvím pošty nebo zaslat anebo oznámit prostředky elektronické komunikace (e-mail, telefon), a to na kontaktní adresy ODH MZM zveřejněné na těchto internetových stránkách.

V požadavku badatel uvede své jméno a příjmení, dále žádané signatury, autora a název sbírkového předmětu a datum, v němž badatel žádá sbírkový předmět k nahlížení zpřístupnit. Sbírkové předměty budou pro badatele přichystány nejdříve do příštího otevíracího dne studovny.

Pokud požadavek zaslaný v elektronické či písemné podobě nebude obsahovat veškeré stanovené údaje nebo pokud bude formulace požadavku na předložení sbírkových předmětů nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, bude se takto zaslaný požadavek považovat za informativní a badateli na jejím základě budou moci být připraveny pouze sbírkové předměty, u kterých není pochyb, že mají být předmětem nahlížení.

Badateli bude předloženo maximálně 5 sbírkových předmětů současně. Objednat lze nejvýše 15 sbírkových předmětů na jeden návštěvní den.

Pořizování kopií sbírkových předmětů:

Badatelé si mohou pořizovat digitální kopie notových a archivních materiálů za použití vlastního fotoaparátu. Pořizování kopií musí být schváleno kurátorem a v běžném režimu je možné kopie použít pouze pro studijní účely. Kopie jsou zpoplatněny následujícím ceníkem:

Pořizování digitálních kopií s použitím vlastního fotoaparátu 10 Kč/strana.

Pořizování digitálních kopií s použitím vlastního fotoaparátu se slevou pro studenty 5 Kč/strana.

Objednané kopie pořízené a zasílané online pracovníky ODH MZM 30 Kč/strana.

U některých sbírkových předmětů a archivních materiálů může být pořizování kopií zcela zakázáno, stejně tak mohou být v odůvodněných případech (zvláště u významných částí sbírek) ceny pořizovaných kopií vyšší.

Stálé expozice

Publikace a periodika

 • ČIŽMÁŘ, Jan – ŠINDLÁŘOVÁ, Simona. (edd.) CAPUTI, Antonio. Sonate à traversiero solo, e basso (in D ed in G). 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, 2 partitury (8, 8 s.) + 1 textová část (xii s.).
 • JANÁČKOVÁ, Libuše. Leoš Janáček a Lidové noviny: Leoš Janáček and Lidové noviny. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, 111 s.
 • KYAS, Vojtěch. Franz Schubert: mýty a nové pohledy. První vydání. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, 106 s.
 • KYAS, Vojtěch. Průvodce po archivních fondech II: Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea: (přírůstky za léta 1971-2001 a doplňky). Brno: Moravské zemské muzeum, 2007, 203 s.
 • MALÝ, František. (ed.) MÍČA, František Antonín. Zpívaná rozjímání: Abgesungene Betrachtungen: Oratorium-sepolkro: partitura a hlasy. Brno: Salve Regina, 2004, 1 partitura (67 s.) + 9 hlasů.
 • MALÝ, František. (ed.) Šest hanáckých a pět uherských tanců pro dvoje housle a bas. Brno: Salve Regina, 1996, 1 partitura (12 s.).
 • MALÝ, František. (ed.) Žarošická mše koledová na půlnoční: partitura a hlasy. Brno: Salve Regina, 2004, 1 partitura (53 s.) + 7 hlasů.
 • MALÝ, František. (ed.) MARHULA, Eduard. Česká mše vánoční - koledová: op.13. Brno: Salve Regina, 1995, 1 partitura [9 s.], 2 party
 • MALÝ, František. (ed.) SCHREIER, Josef. Opera Kterak Landebork od Prahe z království českého ani nepškna, boďte s Bohem, hébal: partitura a hlasy. Brno: Salve Regina, 2005, 1 partitura (59 s.) + 8 hlasů.
 • MALÝ, František. (ed.) SCHREIER, Josef. Veritas exulans: (Vyhnaná pravda) : partitura a hlasy. Brno: Salve Regina, 2006, 1 partitura (31 s.) + 6 hlasů.
 • MALÝ, František. (ed.) SCHREIER, Josef. Aurea libertas: (Zlatá svoboda) : partitura a hlasy. Brno: Salve Regina, 2006, 1 partitura (36 s.) + 5 hlasů.
 • MALÝ, František. (ed.) SCHREIER, Josef. Missa Pastoralis: (moravská mše vánoční "Čuj, Miko, čuj!") : verze B. Brno: Salve Regina, 1999, 1 partitura (47 s.).
 • PIVODA, Ondřej. Pavel Haas: Janáčkův nejnadanější žák. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, 43 s.
 • PROCHÁZKOVÁ, Jarmila – VOLNÝ, Bohumír. Leoš Janáček - narozen na Hukvaldech. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1994, 111 s.
 • PŘIBÁŇOVÁ, Svatava – ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček ve fotografiích. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, 407 s.
 • ZAHRÁDKA, Jiří. "Divadlo nesmí býti lidu komedií": Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně = "Theatre must not be comedy for the people" : Leoš Janáček and the National Theatre in Brno. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, 145 s.
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček, The cunning Little Vixen. Brno: Moravian Museum, 2014, 13 s.
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček, Příhody lišky Bystroušky. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, 13 s.
 • Druhotvary 2: interpretace partitur Leoše Janáčka : Památník Leoše Janáčka 26.11.-22.12.2010-22.1.2011 u příležitosti festivalu Janáček - Brno 2010. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, 1 l. + 11 obrazových listů.
 • Druhotvary 3: interpretace partitur Leoše Janáčka : Památník Leoše Janáčka : 20.11.2012-6.1.2013 u příležitosti festivalu Janáček - Brno 2012. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, 2 s., [11] obrazových listů.
 • Druhotvary 4: interpretace partitur Leoše Janáčka : Památník Leoše Janáčka 26.11.2014-11.1.2015 u příležitosti festivalu Janáček - Brno 2014. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, 2 s., [12] obrazových listů.

Průvodce po archivních fondech Oddělení dějin hudby

Průvodce po archivních fondech ODH MZM je rámcových katalogem sbírek hudebního oddělení.

Centrum Ericha Wolfganga Korngolda

Zájemcům o Korngoldovo dílo je k dispozici unikátní soukromý archiv EWK Society, který byl věnován MZM v Brně. Kromě základní literatury, vztahující se k životu a dílu E.W.Korngolda archiv též obsahuje kopie dopisů, dobových kritik, studií, článků a fotografií. Součástí archivu je rovněž téměř kompletní "Korngoldovská" diskografie a množství hudebnin. Péčí MZM byl archiv rozšířen o základní muzikologické lexikony, jazykové slovníky a množství literatury vztahující se k "Německo-židovsko-moravskému Brnu".

Kontakt: hudebnimzm.cz

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz