O muzeu > Přehled oddělení > Oddělení dějin hudby

O muzeu

 

Kalendář akcí

Duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
15
16
Úterý, 16.04.2019
17
19
20
21
22
23
24
Středa, 24.04.2019
25
26
27
28
29
30
Úterý, 30.04.2019

Vernisáž
Film
Univerzita třetího věku
Přednáška
Koncert
Ocenění
Benefice

essay writing services review Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Oddělení dějin hudby

cialis vente libre quebec Adresa:
Smetanova 14
602 00 Brno
tel.: +420 515 910 485
e-mail: hudebni(zav.)mzm.cz

Památník Leoše Janáčka
tel.: +420 606 033 100
+420 515 910 485

viagra apres manger Vedoucí oddělení:

vente cialis pharmacie en ligne Doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. - kurátor, tvorba a osobnost Leoše Janáčka
tel.: +420 515 910 484
e-mail: jzahradkamzm.czgo to link Zaměstnanci:

 • cialis pharmacie paris prix Mgr. Simona Šindlářová - kurátorka, hudba 18.-19. století, preventivní konzervace sbírek
  tel.: +420 515 910 481, 606 078 792, e-mail: ssindlarovamzm.cz
 • source link Mgr. Libuše Janáčková, Ph.D. - kurátorka, tvorba a osobnost Leoše Janáčka
  tel.: +420 515 910 483, e-mail: ljanackovamzm.cz (rodičovská dovolená)
 • http://tussam.es/?farmacia=kamagra-gel-oral&1c0=ca Mgr. Nikola Illeová - kurátorka, tvorba a osobnost Leoše Janáčka (zástup za rodičovskou dovolenou), průvodkyně a lektorka Památníku Leoše Janáčka
  tel.: +420 606 033 100, e-mail: nilleovamzm.cz
 • source link PhDr. František Malý - kurátor, sbírka hudebních nástrojů, figurální hudba 18.-19. století na české texty, hymnologie
  tel.: +420 515 231 141,e-mail: fmalymzm.cz
 • source site Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D. - kurátor, hudba 20. století, současná hudba po roce 1945, vedoucí studovny
  tel.: +420 515 910 482, e-mail: opivodamzm.cz
 • http://legrandchalon.fr/?pharmacie=co%C3%A9t-viagra&e0f=a0 Mgr. Michaela Ratolístková - kurátorka, hudba 17.-18. století, provoz studovny
  tel.: +420 515 910 482e-mail: mratolistkovamzm.cz
 • Bc. Petra Čtveráčková, DiS. - průvodkyně Památníku Leoše Janáčka
  tel.: +420 606 033 100

Charakteristika oddělení

 • Shromažďuje, eviduje, katalogizuje a vědecky zpracovává dokumenty k hudebním dějinám Moravy
 • Sbírkový fond: hudebniny, hudební nástroje, libreta, teoretika, písemnosti, korespondence, programy, plakáty, obrazové dokumenty ad.
 • Janáčkovský archiv

Výzkumná činnost:

 • Dle odborného zaměření jednotlivých kurátorů
 • Spolupráce s mezinárodní databází hudebních pramenů RISM - Répertoire Interational des Sources Musicales, viz http://rism.ub.uni-frankfurt.de/ 
 • První etapa dlouhodobého projektu kompletní kritické edice korespondence Leoše Janáčka ve spolupráci s Ústavem hudební vědy FF MU a Nadací Leoše Janáčka
 • Postupná digitalizace hudebnin, písemností a archivu Leoše Janáčka
 • Restaurování rukopisů Leoše Janáčka. Projekt je realizován za finanční podpory Nadace Leoše Janáčka a statutárního města Brna.

 

Trvalé aktivity:

 • Knihovna - příruční pro odborné pracovníky a badatele
 • Poradenství - všichni kurátoři podle svých specializací
 • Studijní možnosti - studovna

Otevírací doba studovny:

 • Úterý 13:00 - 16:00 hodin
 • Středa 9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hodin

Maximální počet badatelů ve studovně je 6, doporučujeme návštěvy objednávat.

Provoz studovny

Sbírkové předměty ODH MZM budou badatelům předkládány pouze na základě řádně vyplněného objednacího formuláře k předložení sbírkových předmětů, dostupného ve studovně ODH MZM, nebo na základě výslovného požadavku badatele, který může zaslat prostřednictvím pošty nebo zaslat anebo oznámit prostředky elektronické komunikace (e-mail, telefon), a to na kontaktní adresy ODH MZM zveřejněné na těchto internetových stránkách.

V požadavku badatel uvede své jméno a příjmení, dále žádané signatury, autora a název sbírkového předmětu a datum, v němž badatel žádá sbírkový předmět k nahlížení zpřístupnit. Sbírkové předměty budou pro badatele přichystány nejdříve do příštího otevíracího dne studovny.

Pokud požadavek zaslaný v elektronické či písemné podobě nebude obsahovat veškeré stanovené údaje nebo pokud bude formulace požadavku na předložení sbírkových předmětů nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, bude se takto zaslaný požadavek považovat za informativní a badateli na jejím základě budou moci být připraveny pouze sbírkové předměty, u kterých není pochyb, že mají být předmětem nahlížení.

Badateli bude předloženo maximálně 5 sbírkových předmětů současně. Objednat lze nejvýše 15 sbírkových předmětů na jeden návštěvní den.

Pořizování kopií sbírkových předmětů

Badatelé si mohou pořizovat digitální kopie notových a archivních materiálů za použití vlastního fotoaparátu. Pořizování kopií musí být schváleno kurátorem a v běžném režimu je možné kopie použít pouze pro studijní účely. Kopie jsou zpoplatněny následujícím ceníkem:

Pořizování digitálních kopií s použitím vlastního fotoaparátu 5 Kč/strana.

Pořizování digitálních kopií s použitím vlastního fotoaparátu se slevou pro studenty 3 Kč/strana.

Objednané kopie pořízené a zasílané online pracovníky ODH MZM 10 Kč/strana.

U některých sbírkových předmětů a archivních materiálů může být pořizování kopií zcela zakázáno, stejně tak mohou být v odůvodněných případech (zvláště u významných částí sbírek) ceny pořizovaných kopií vyšší.

Stálé expozice

Publikace a periodika

 • ČIŽMÁŘ, Jan – ŠINDLÁŘOVÁ, Simona. (edd.) CAPUTI, Antonio. Sonate à traversiero solo, e basso (in D ed in G). 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013, 2 partitury (8, 8 s.) + 1 textová část (xii s.).
 • JANÁČKOVÁ, Libuše. Leoš Janáček a Lidové noviny: Leoš Janáček and Lidové noviny. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, 111 s.
 • KYAS, Vojtěch. Franz Schubert: mýty a nové pohledy. První vydání. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, 106 s.
 • KYAS, Vojtěch. Průvodce po archivních fondech II: Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea: (přírůstky za léta 1971-2001 a doplňky). Brno: Moravské zemské muzeum, 2007, 203 s.
 • MALÝ, František. (ed.) MÍČA, František Antonín. Zpívaná rozjímání: Abgesungene Betrachtungen: Oratorium-sepolkro: partitura a hlasy. Brno: Salve Regina, 2004, 1 partitura (67 s.) + 9 hlasů.
 • MALÝ, František. (ed.) Šest hanáckých a pět uherských tanců pro dvoje housle a bas. Brno: Salve Regina, 1996, 1 partitura (12 s.).
 • MALÝ, František. (ed.) Žarošická mše koledová na půlnoční: partitura a hlasy. Brno: Salve Regina, 2004, 1 partitura (53 s.) + 7 hlasů.
 • MALÝ, František. (ed.) MARHULA, Eduard. Česká mše vánoční - koledová: op.13. Brno: Salve Regina, 1995, 1 partitura [9 s.], 2 party
 • MALÝ, František. (ed.) SCHREIER, Josef. Opera Kterak Landebork od Prahe z království českého ani nepškna, boďte s Bohem, hébal: partitura a hlasy. Brno: Salve Regina, 2005, 1 partitura (59 s.) + 8 hlasů.
 • MALÝ, František. (ed.) SCHREIER, Josef. Veritas exulans: (Vyhnaná pravda) : partitura a hlasy. Brno: Salve Regina, 2006, 1 partitura (31 s.) + 6 hlasů.
 • MALÝ, František. (ed.) SCHREIER, Josef. Aurea libertas: (Zlatá svoboda) : partitura a hlasy. Brno: Salve Regina, 2006, 1 partitura (36 s.) + 5 hlasů.
 • MALÝ, František. (ed.) SCHREIER, Josef. Missa Pastoralis: (moravská mše vánoční "Čuj, Miko, čuj!") : verze B. Brno: Salve Regina, 1999, 1 partitura (47 s.).
 • PIVODA, Ondřej. Pavel Haas: Janáčkův nejnadanější žák. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, 43 s.
 • PROCHÁZKOVÁ, Jarmila – VOLNÝ, Bohumír. Leoš Janáček - narozen na Hukvaldech. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1994, 111 s.
 • PŘIBÁŇOVÁ, Svatava – ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček ve fotografiích. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2008, 407 s.
 • ZAHRÁDKA, Jiří. "Divadlo nesmí býti lidu komedií": Leoš Janáček a Národní divadlo v Brně = "Theatre must not be comedy for the people" : Leoš Janáček and the National Theatre in Brno. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, 145 s.
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček, The cunning Little Vixen. Brno: Moravian Museum, 2014, 13 s.
 • ZAHRÁDKA, Jiří. Leoš Janáček, Příhody lišky Bystroušky. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, 13 s.
 • Druhotvary 2: interpretace partitur Leoše Janáčka : Památník Leoše Janáčka 26.11.-22.12.2010-22.1.2011 u příležitosti festivalu Janáček - Brno 2010. Brno: Moravské zemské muzeum, 2010, 1 l. + 11 obrazových listů.
 • Druhotvary 3: interpretace partitur Leoše Janáčka : Památník Leoše Janáčka : 20.11.2012-6.1.2013 u příležitosti festivalu Janáček - Brno 2012. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, 2 s., [11] obrazových listů.
 • Druhotvary 4: interpretace partitur Leoše Janáčka : Památník Leoše Janáčka 26.11.2014-11.1.2015 u příležitosti festivalu Janáček - Brno 2014. Brno: Moravské zemské muzeum, 2014, 2 s., [12] obrazových listů.

Průvodce po archivních fondech Oddělení dějin hudby

Průvodce po archivních fondech ODH MZM je rámcových katalogem sbírek hudebního oddělení.

Centrum Ericha Wolfganga Korngolda

Zájemcům o Korngoldovo dílo je k dispozici unikátní soukromý archiv EWK Society, který byl věnován MZM v Brně. Kromě základní literatury, vztahující se k životu a dílu E.W.Korngolda archiv též obsahuje kopie dopisů, dobových kritik, studií, článků a fotografií. Součástí archivu je rovněž téměř kompletní "Korngoldovská" diskografie a množství hudebnin. Péčí MZM byl archiv rozšířen o základní muzikologické lexikony, jazykové slovníky a množství literatury vztahující se k "Německo-židovsko-moravskému Brnu".

Kontakt: hudebni@mzm.cz 

 

 
 Zřizovatel:
                                                

                    
vyrobila www.omegedesign.cz