Úvod > O muzeu > Přehled oddělení > Etnografický ústav

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Etnografický ústav

Adresa:
Kobližná 1
659 37, Brno
tel.: +420 542 422 361
e-mail: etnografie(zav.)mzm.cz 

Vedoucí oddělení:

PhDr. Hana Dvořáková
Kurátorka sbírky hraček, lidové religiozity, filmového archivu, Ústředí lidové umělecké výroby.
tel.: +420 542 422 374
e-mail: hdvorakova(zav.)mzm.cz

Zaměstnanci:

 • PhDr. Alena Kalinová  zástupce vedoucí a kurátorka sbírky lidového umění (keramika, sklo, plastika, malby na skle)
  tel.: +420 542 422 377, e-mail: akalinova(zav.)mzm.cz
 • PhDr. Jana Poláková, Ph.D.  kurátorka sbírky nábytku, zvykosloví, starých tisků
  tel.: +420 542 422 380, e-mail: jpolakova(zav.)mzm.cz
 • PhDr. Helena Beránková – kurátorka sbírky fotografií a grafiky
  tel.: +420 542 422 372, e-mail: hberankova(zav.)mzm.cz
 • PhDr. Jarmila Pechová  kurátorka sbírky řemesel a výrob, zemědělství
  tel.: +420 542 422 386, e-mail: jpechova(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Markéta Tobolová  kurátorka sbírky lidového textilu
  tel.: +420 542 422 383, e-mail: mtobolova(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Gabriela Rožková (mateřská dovolená) – kurátorka sbírky lidového textilu
  tel.: +420 542 422 383, e-mail: gzmeskalova(zav.)mzm.cz
 • Lucie Bojdová, DiS. – konzervátorka
  tel.: +420 542 422 388, e-mail: lbojdova(zav.)mzm.cz
 • Libuše Dufková  konzervátorka textilu
  tel.: +420 542 422 376, e-mail: ldufkova(zav.)mzm.cz
 • Karolína Macháčková, DiS. (mateřská dovolená) – konzervátorka
  tel.: +420 542 422 388, e-mail: kurbankova(zav.)mzm.cz 

Elektronické prezentace sbírek Etnografického ústavu

Charakteristika oddělení

 • Z bohatého archivu Etnografického ústavu čerpá podněty pro svou tvorbu i designérka Liběna Rochová, pro níž se stala tradiční kultura inspiračním zdrojem pro prezentaci kolekce Memory I. pro Expo v Šanghaji 2010 a Memory II. pro Design blok Praha 2011.  Prezentace (2.2 MB, PPS)

Výzkumná činnost:

 • V rámci zaměření jednotlivých kurátorů

Trvalé aktivity:

Výstavní činnost:

Stálé expozice

 • Etnografický ústav hledá pro připravovanou expozici vinařství starší vinařské nářadí a pomůcky, vinohradnické motyky, nože, putny, koštýře, vyřezávaná dna ze sudů, kantnýře, lisy, obrázky a fotografie s vinařskou tématikou, vinařská ocenění a další materiály. Prosím, nabídněte. Kontakt: dr. Jarmila Pechová, e-mail: jpechova(zav.)mzm.cz , tel. +420 542 422 386.

Výstavy a ostatní akce - ohlédnutí i pozvánky

 • Ve dnech 29. až 30. května 2018 konalo ve svých prostorách Moravské zemské muzeum ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, Mezinárodní komisí pro studium lidové kultury v Karpatech (MKKK) - Subkomise pro lidové obyčeje a Sekcí pro lidové obyčeje České národopisné společnosti pracovní zasedání s názvem My a oni (domácí a cizí). Účastníky přivítali za MZM generální ředitel Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. a ředitelka Historického muzea PhDr. Hana Dvořáková. Kromě obecného vymezení tématu se jednotlivé příspěvky věnovaly formám a způsobu přijímání či odmítání jiných (cizích) sociokulturních jevů a vzorů z pohledu náboženského, etnického, sociálního ad. Součástí byl společenský večer, na němž vystoupil dětský folklorní soubor Slováček se svojí cimbálovou muzikou, a závěrečná prohlídka funkcionalistické architektury ve středu města. Na zasedání navazuje v následujícím roce mezinárodní konference, jejímž výstupem bude kolektivní monografie.

     

 • Dne 25. dubna 2018 oslavil životní jubileum profesor Dušan Holý – při neformální muzikantské oslavě byl mezi gratulanty zastoupen i Etnografický ústav.

    

 • Na velikonoční neděli 1. dubna 2018 se kurátorka fondu zvykosloví PhDr. Jana Poláková, Ph.D. zúčastnila ve spolupráci s kolegy z Muzea regionu Valašsko specifické půlnoční velikonoční obchůzky v obci na Vsetínsku (po domluvě s účastníky nejmenujeme přesně) nazývané dudlání. V průběhu celého večera a přes půlnoc procházelo obcí několik skupin koledníků – od rodičů s malými dětmi po dospělé.
  U domů příbuzných a známých prosí opakováním slov "panímámo, dajte nám vajíčko" o výslužku. Účastníci jsou nejčastěji převlečení za tuláky, žebráky, cikány, ale i jiné novodobější masky. Jako koledu dostávají syrová vejce, z nichž si na závěr udělají společné pohoštění.
  Zajímavostí je, že tento zvyk byl již před 60 lety zmiňován jako zaniklý. Podle obyvatel obce však probíhá, nejspíš s výjimkou válečných let, nepřetržitě.

    

 • V sobotu 17. února 2018 PhDr. Jana Poláková, Ph.D. dokumentovala masopustní obchůzku v obci Bratčice (okr. Brno-venkov). Dlouholetou tradici nenarušily žádné politické ani společenské změny. Vedle nezbytného medvěda či kominíka se v maskách účastníků odrazilo také aktuální dění (maska olympijské vítězky Ester Ledecké nebo vězně s čapím hnízdem). Průvod v čele s malým hudebním doprovodem přivítali obyvatelé obce u svých obydlí malým občerstvením, za které byla paní domu odměněna tancem.

   

 • Budova Paláce šlechtičen se v prosinci 2017 uzavřela veřejnosti z důvodu rekonstrukce a přípravy nových stálých expozic. V rámci rozlučkového programu vystoupil mimo jiné Slovácký krúžek a proběhla komentovaná prohlídka výstavy Venuše – fotografie Jindřicha Štreita. Na závěr se uskutečnila módní přehlídka ze sbírek textilu Etnografického ústavu, ve které se v roli modelů a modelek představili zaměstnanci MZM.

       

 • Etnografický ústav Historického muzea MZM se prostřednictvím Markéty Tobolové a Lucie Bojdové podílel na oslavách 200. výročí založení Moravského zemského muzea workshopem na téma Jízda králů.

       

Publikace a periodika

 • Nové publikace Etnografického ústavu MZM. Distribuuje: Obchodní oddělení MZM, Zelný trh 6, 602 00 Brno. Publikace je možné prolistovat a zakoupit na e-shopu MZM.
  
 • KARL KATHOLICKÝ (1839-1927) / Momentní fotograf (Helena Beránková). MZM 2014
 • LIDOVÁ KULTURA V MUZEU. Sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. (Ed. Pechová Jarmila). MZM 2013
 • MALOVANÉ VEJCE. O kraslicích v českých zemích (Eva Večerková). MZM 2013
 • ERWIN RAUPP - MORAVSKÁ HELLAS 1904 / Mährisches Hellas 1904 / Moravian Hellas 1904  (Helena Beránková, Antonín Dufek, Andreas Krase, František Sysel), nakladatelství Studio JB. 2011
 • EVROPSKÉ VÁNOCE V TRADICÍCH LIDOVÉ KULTURY (Večerková Eva, Frolcová Věra), nakladatelství Vyšehrad, 2010
 • MALOVANÉ NEBE (Kalinová Alena), sbírka obrázků na skle, 2009
 • JOSEF ŠÍMA (1859-1929). Kreslíř a fotograf (Beránková Helena), 2009
 • HANÁK NA PACIFIKU - Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila / A MAN FROM HANÁ ON THE PACIFIC COAST (Dvořáková Hana)
 • SVĚT POD SKLEM. PODOBY VOSKU (Dvořáková Hana)
 • KVĚTINY BÍLÉ PO CESTĚ… (Beránková Helena, Nováková Lenka), svatební oděv a svatební fotografie (1880-1970) ze sbírek Etnografického ústavu MZM
 • NÁBYTEK V NÁRODOPISNÝCH SBÍRKÁCH MZM (Večerková Eva)
 • LIDOVÝ NÁBYTEK NA MORAVĚ (Večerková Eva)
 • KRASLICE VE SBÍRKÁCH MZM (Večerková Eva)
 • ME TIBI DEDICO (Dvořáková Hana)
 • THE STAR OF BETHLEHEM (Dvořáková Hana)
 • FOLIA ETHNOGRAFICA - odborný etnologický recenzovaný časopis, vychází 2x ročně. Periodikum je evidováno v mezinárodních bibliografických databázích ERIH (European Reference index for the Humanities), AIO (The Anthropological Index Online of the Royal Anthropological Institute) a GVK Gemeinsamer Verbundkatalog). Vydává: Moravské zemské muzeum, ISSN 0862-1209, registrováno na MK ČR E 1090

 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz