O muzeu > Přehled oddělení > Etnografický ústav

O muzeu

 

Kalendář akcí

Březen 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Etnografický ústav

Zpět na přehled oddělení

 

Adresa:
Kobližná 1
659 37 Brno
tel.: +420 542 422 361
e-mail: etnografiemzm.cz 

Vedoucí oddělení:

PhDr. Hana Dvořáková
Kurátorka sbírky hraček, lidové religiozity, filmového archivu, Ústředí lidové umělecké výroby.
tel.: +420 542 422 374
e-mail: hdvorakovamzm.cz

Zaměstnanci:

 • PhDr. Alena Kalinová  kurátorka sbírky lidového umění (keramika, sklo, plastika, malby na skle)
  tel.: +420 542 422 377, e-mail: akalinovamzm.cz
 • PhDr. Jana Poláková, Ph.D.  zástupkyně vedoucí, kurátorka sbírky nábytku, zvykosloví, starých tisků
  tel.: +420 542 422 380, e-mail: jpolakovamzm.cz
 • PhDr. Helena Beránková – kurátorka sbírky fotografií a grafiky
  tel.: +420 542 422 372, e-mail: hberankovamzm.cz
 • PhDr. Jarmila Pechová  kurátorka sbírky řemesel a výrob, zemědělství
  tel.: +420 542 422 386, e-mail: jpechovamzm.cz
 • Mgr. Šárka Prokešová (zástup za mateřskou dovolenou)  kurátorka sbírky textilu
  tel.: +420 542 422 383, e-mail: sprokesovamzm.cz
 • Mgr. Gabriela Rožková (mateřská dovolená) – kurátorka sbírky lidového textilu
  tel.: +420 542 422 383, e-mail: gzmeskalovamzm.cz
 • Lucie Bojdová, DiS.  konzervátorka
  tel.: +420 542 422 388, e-mail: lbojdovamzm.cz
 • Libuše Dufková  konzervátorka textilu
  tel.: +420 542 422 376, e-mail: ldufkovamzm.cz
 • Karolína Macháčková, DiS. (mateřská dovolená)  konzervátorka
  tel.: +420 542 422 388, e-mail: kurbankovamzm.cz

Aktuální výstava:

Elektronické prezentace sbírek Etnografického ústavu

Charakteristika oddělení

 • Z bohatého archivu Etnografického ústavu čerpá podněty pro svou tvorbu i designérka Liběna Rochová, pro níž se stala tradiční kultura inspiračním zdrojem pro prezentaci kolekce Memory I. pro Expo v Šanghaji 2010 a Memory II. pro Design blok Praha 2011.  Prezentace (2.2 MB, PPS)

Výzkumná činnost:

 • V rámci zaměření jednotlivých kurátorů

Výstavní činnost:

Trvalé aktivity:

Stálé expozice

 • Etnografický ústav hledá pro připravovanou expozici vinařství starší vinařské nářadí a pomůcky, vinohradnické motyky, nože, putny, koštýře, vyřezávaná dna ze sudů, kantnýře, lisy, obrázky a fotografie s vinařskou tématikou, vinařská ocenění a další materiály. Prosím, nabídněte. Kontakt: dr. Jarmila Pechová, e-mail: jpechovamzm.cz, tel. +420 542 422 386.

Výstavy a ostatní akce - pozvánky i ohlédnutí

 • Představujeme novou publikaci Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. V roce 1948 našlo v tehdejším Československu útočiště před občanskou válkou více než 13 000 uprchlíků z Řecka, dospělých i dětí. Původně dočasně plánovaný pobyt se jim zde vývojem politických událostí v jejich rodné zemi prodloužil o několik desetiletí, některým dodnes.

  Kniha PhDr. Jany Polákové, Ph.D. v úvodní kapitole představuje stručnou historii řecké národnostní menšiny na českém území. Díky unikátním generačním výpovědím přímých účastníků může čtenář dále sledovat nejen úspěšnou integraci řeckých migrantů a jejich potomků, ale také kontinuitu etnického a kulturního vědomí, kterou nenarušily ani interetnické sňatky nebo ztráta kontaktu s původní vlastí a kulturním prostředím.


  Grafická úprava Pavel Brabec, rozsah 314 stran, 108 fotografií a dokumentů, formát 17 x 24 cm, pevná, šitá vazba. Objednávka knihy v e-shopu.

  Kniha vyšla s finanční podporou statutárního města Brna a Jihomoravského kraje. Vydal nadační fond Hellenika ve spolupráci s Moravským zemským muzeem a Masarykovou univerzitou.

 • Do sbírky roušek Etnografického ústavu MZM přibyly další z dílny přední české designérky Liběny Rochové. Doprovodné video s nadhledem odkazuje na okolnosti vzniku a na okruh, kam její roušky putovaly (Nadace DEBRA a Charita). Podívejte se zde. • Robert Smetana (1904-1988) - muzikolog s fotoaparátem. Jako vášnivý fotograf, který nikam nešel bez fotoaparátu, doplnil Robert Smetana sběr lidových písní i fotografickými portréty interpretů. Tím jako jeden z prvních u nás v takovém rozsahu a v takové kvalitě naplnil požadavky, které na sběr lidového hudebního repertoáru vytyčil Leoš Janáček už na začátku 20. století: spolu s folklórními projevy vizuálně zachytit i fyzickou podobu interpretů, jejich oděv a bydlení, krajinu, v níž žijí - tedy celý komplex materiálních podmínek, v nichž se duchovní kultura vyvíjí a projevuje. Janáček tuto svou ideu realizovat nemohl, neměl ani finanční ani technické prostředky, Robertu Smetanovi se to v rámci jednoho regionálního projektu podařilo s vynikajícím výsledkem. • Moravská Hellas 1904 - fotografie Ewina Rauppa z jihovýchodní Moravy. Erwin Raupp (1855-1931), německý živnostenský fotograf, je i ve světovém kontextu zcela ojedinělým autorem a reprezentantem umělecké fotografie. Jako jeden z průkopníků tzv. momentní fotografie hledal a svým dílem formuloval principy "zvěčňování" okamžiků v umělecké fotografii. • Jako růže. Móda zrcadlem doby - prezentace výstavy o odívání v období mezi lety 1880 až 1925. • Amálie Kožmínová - industriální učitelka na cestách Podkarpatskou Rusí. Po připojení Podkarpatské Rusi k Československu bylo nutné vykonat velký kus teoretické i praktické práce, aby tento region mohl být rovnoprávnou součástí nové republiky. V mimořádně krátké době musela být určena strategie rozvoje ekonomického i kulturního; to vyžadovalo podklady přímo z terénu. Podkarpatská Rus se tedy stala profesní destinací stovek českých úředníků, vojáků, lékařů, techniků, učitelů. Mezi těmi, kdo pomáhali široce koncipované strategii, byla i Amálie Kožmínová (1876-1951): odborná učitelka a spisovatelka, propagátorka lidové výšivky v roli školní inspektorky a stipendistky Civilní správy Podkarpatské Rusi do tohoto regionu přijela v říjnu 1919, necelé čtyři týdny po připojení k Československé republice. • Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti - z cyklu ohlédnutí za úspěšnými projekty. Podrobněji zde. • Poté, co v pořadu Toulavá kamera byla odvysílána reportáž o výstavě Jako růže. Móda zrcadlem doby, obdržel Etnografický ústav MZM balíček z Liberce, jehož obsahem byly nejen vzorky textilu, ale i velmi milý dopis. Děkujeme. • Letos již 11. ročník Brněnského fašanku se konal v úterý 25. února v hale Paláce šlechtičen (a ještě na dalších dvou místech). Fašankové právo udělila fašančárům vedoucí Etnografického ústavu dr. Hana Dvořáková. Po vystoupení pěti folklórních souborů bylo masopustní období ukončeno pochováním basy.

       

 • Zasedání odborných pracovníků - etnologů Jihomoravského kraje v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea v Brně. Od roku 2018 se na popud regionálního pracoviště pro tradiční lidovou kulturu při Masarykově muzeu v Hodoníně konají vždy v únoru a září pracovní setkání jihomoravských etnologů. Místem společných jednání bývají jednotlivá muzea regionu. V únoru 2020 přijali odborní pracovníci pozvání do Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. Hlavními body programu byla nejenom nominace řemeslníků na titul Mistr tradiční rukodělné výroby JMK, mapování nemateriálních statků, vedení Seznamu JMK, společné terénní výzkumy a mnohé další, ale především první ze série plánovaných odborných přednášek. Podrobnosti zde.

      

 • Moravské zemské muzeum zve na konferenci Zvědavost, nostalgie, nutnost? Kulturně antropologické a etnologické pohledy na východní Evropu jako destinaci, která se koná ve dnech 23. až 25. října 2019 v prostorách Dietrichsteinského paláce na Zelném trhu v Brně. Podrobnosti zde.

 • Dne 29. června 2019 byly na Mezinárodním folklórním festivalu ve Strážnici předány Ceny České národopisné společnosti, o kterých hlasují členové této vědecké organizace v anketě O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2018.  V kategorii publikace byla oceněna kniha s názvem Josef Klvaňa (1857-1919). Náčrtky mého životopisu. Paměti a fotografie, kterou vydalo Moravské zemské muzeum. Cenu převzal generální ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček a autorka publikace, kurátorka fotografické sbírky Etnografického ústavu Helena Beránková. Publikace obsahuje vlastní životopis Josefa Klvani, který stál u zrodu etnografie jako vědy (a má zakladatelský význam i v české geologii, mineralogii a petrografii), dále úplný katalog Klvaňových fotografií moravského lidového oděvu ze sbírek Etnografického ústavu, reprodukce šedesáti  těchto fotografií a konečně studii Heleny Beránkové Od obrazu ke kontextu.

 • 22. ročníku přehlídky muzejních filmů Musaionfilm v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodu se zúčastnil vedle 33 dalších autorů také Etnografický ústav Moravského zemského muzea s filmem "Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti". Film vznikl jako součást stejnojmenné výstavy uspořádané Etnografickým ústavem MZM a nadačním fondem Hellenika z Brna u příležitosti 70. výročí příchodu Řeků na naše území v minulém roce. Prostřednictvím archivního materiálu, osobních fotografií, dobových filmových záběrů a především osobních výpovědí pamětníků i jejich potomků představuje příchod řeckých exulantů do tehdejšího Československa, jejich integraci do české společnosti, vztah k původní domovině a názory na zachování řecké kultury, jazyka i vlastní etnické identity. Soutěžní porota udělila filmu hlavní cenu Černý Janek za objevné zpracování osudů řecké minority u nás. Cenu za MZM převzaly vedoucí Etnografického ústavu PhDr. Hana Dvořáková a kurátorka a autorka scénáře filmu PhDr. Jana Poláková, Ph.D. Za brněnský nadační fond Hellenika se zúčastnila paní Eva Lioliu.

   

 • V Muzeu a galerii v Dačicích byla 21. února 2019 zahájena výstava fotografických portrétů lidových zpěváků z Velké Lhoty a okolí ze 30. let minulého století. Jejich autorem je muzikolog Robert Smetana, který působil jako stipendista brněnského Ústavu pro lidovou píseň a určitou dobu byl i zaměstnancem Moravského muzea. Výstava vznikla ve spolupráci Etnografického ústavu MZM, Etnologického ústavu AV ČR, dačického muzea a také rodiny Roberta Smetany.


    

 • Ve čtvrtek 31. ledna 2019 se uskutečnilo v Dietrichsteinském paláci MZM slavnostní představení knihy "Čtrnáct barev Vánoc. Jiný obraz svátků očima etnologa" autorky Jany Polákové, kurátorky Etnografického ústavu. Publikace si klade za cíl představit na vzorku vyprávění téměř osmdesáti obyčejných lidí z řad národnostních menšin žijících na našem území, jaké varianty a podoby má jeden z nejmasovějších svátků, jakými prošel změnami od konce druhé světové války a jaké kulturní vzorce ho ovlivňují. V rámci akce vystoupilo Sdružení vietnamských dětí s národním tancem představujícím sázení rýže a módní přehlídkou. Zástupkyně maďarské menšiny přečetla úryvek z knihy. Ženský sbor Slováckého krúžku v Brně zazpíval neznámé mariánské legendy a Lyceum Řekyň v ČR zprostředkovalo přítomným zvyk krájení obřadního koláče vasilopita. • V úterý 15. ledna 2019 odpoledne byl v salonku L. Kunze Paláce šlechtičen uspořádán workshop zaměřený na tvorbu ženských pokrývek hlavy (kloboučků, čepečků, sítěk a pod.) z období druhé poloviny 19. století. Workshop byl uspořádána jako první akce k připravované výstavě "Jako růže... aneb móda zrcadlem doby", která se připravuje na druhou polovinu letošního roku. Byl určen zejména pro zájemce z řad spolků věnujících se tzv. oživlé historii. Účastnice se dozvěděly něco o historii a způsobu výroby, současně si mohly prohlédnout originální kloboučky a čepečky ze sbírek Etnografického ústavu, repliky lektorky Libuše Dufkové (konzervátorka textilu) a vyrobit si také vlastní pokrývku hlavy k historickému kostýmu.

    

 • V pátek 9. listopadu 2018 se v prostorách foyer Krajského úřadu Jihomoravského kraje konala vernisáž výstavy Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. Součástí akce bylo také promítnutí stejnojmenného dokumentárního filmu vytvořeného na podkladu rozhovorů s pamětníky a jejich rodinnými příslušníky a doplněného obrazovými, filmovými a archivními doklady. Na vzniku výstavy se podílel Etnografický ústav Moravského zemského muzea společně s brněnským nadačním fondem Hellenika. Finančně přispěl Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. Záštitu nad výstavou převzal hejtman Jihomoravského kraje a Velvyslanectví Řecké republiky. Za Moravské zemské muzeum se slavnostního otevření výstavy zúčastnil generální ředitel Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. a PhDr. Hana Dvořáková a PhDr. Jana Poláková, Ph.D. z Etnografického ústavu.

     

 • V rámci mezinárodního operního festivalu Janáček Brno 2018 se v nově zrekonstruovaném Janáčkově divadle koná výstava lidového oděvu z vybraných národopisných regionů Moravy. Na výběru exponátů a instalaci se podílely Mgr. Markéta Tobolová a Libuše Dufková. Hlavní grafický motiv festivalu vychází z krojových součástí pocházejících taktéž z textilní sbírky EÚ (vlčnovské rukávce či podlužácké červenice), autorem vizuálního stylu je Robert V. Novák.

     

 • Ve dnech 29. až 30. května 2018 konalo ve svých prostorách Moravské zemské muzeum ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, Mezinárodní komisí pro studium lidové kultury v Karpatech (MKKK) - Subkomise pro lidové obyčeje a Sekcí pro lidové obyčeje České národopisné společnosti pracovní zasedání s názvem My a oni (domácí a cizí). Účastníky přivítali za MZM generální ředitel Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. a ředitelka Historického muzea PhDr. Hana Dvořáková. Kromě obecného vymezení tématu se jednotlivé příspěvky věnovaly formám a způsobu přijímání či odmítání jiných (cizích) sociokulturních jevů a vzorů z pohledu náboženského, etnického, sociálního ad. Součástí byl společenský večer, na němž vystoupil dětský folklorní soubor Slováček se svojí cimbálovou muzikou, a závěrečná prohlídka funkcionalistické architektury ve středu města. Na zasedání navazuje v následujícím roce mezinárodní konference, jejímž výstupem bude kolektivní monografie.

     

 • Dne 25. dubna 2018 oslavil životní jubileum profesor Dušan Holý – při neformální muzikantské oslavě byl mezi gratulanty zastoupen i Etnografický ústav.

    

 • Na velikonoční neděli 1. dubna 2018 se kurátorka fondu zvykosloví PhDr. Jana Poláková, Ph.D. zúčastnila ve spolupráci s kolegy z Muzea regionu Valašsko specifické půlnoční velikonoční obchůzky v obci na Vsetínsku (po domluvě s účastníky nejmenujeme přesně) nazývané dudlání. V průběhu celého večera a přes půlnoc procházelo obcí několik skupin koledníků – od rodičů s malými dětmi po dospělé.
  U domů příbuzných a známých prosí opakováním slov "panímámo, dajte nám vajíčko" o výslužku. Účastníci jsou nejčastěji převlečení za tuláky, žebráky, cikány, ale i jiné novodobější masky. Jako koledu dostávají syrová vejce, z nichž si na závěr udělají společné pohoštění.
  Zajímavostí je, že tento zvyk byl již před 60 lety zmiňován jako zaniklý. Podle obyvatel obce však probíhá, nejspíš s výjimkou válečných let, nepřetržitě.

    

 • V sobotu 17. února 2018 PhDr. Jana Poláková, Ph.D. dokumentovala masopustní obchůzku v obci Bratčice (okr. Brno-venkov). Dlouholetou tradici nenarušily žádné politické ani společenské změny. Vedle nezbytného medvěda či kominíka se v maskách účastníků odrazilo také aktuální dění (maska olympijské vítězky Ester Ledecké nebo vězně s čapím hnízdem). Průvod v čele s malým hudebním doprovodem přivítali obyvatelé obce u svých obydlí malým občerstvením, za které byla paní domu odměněna tancem.

   

 • Budova Paláce šlechtičen se v prosinci 2017 uzavřela veřejnosti z důvodu rekonstrukce a přípravy nových stálých expozic. V rámci rozlučkového programu vystoupil mimo jiné Slovácký krúžek a proběhla komentovaná prohlídka výstavy Venuše – fotografie Jindřicha Štreita. Na závěr se uskutečnila módní přehlídka ze sbírek textilu Etnografického ústavu, ve které se v roli modelů a modelek představili zaměstnanci MZM.

       

 • Etnografický ústav Historického muzea MZM se prostřednictvím Markéty Tobolové a Lucie Bojdové podílel na oslavách 200. výročí založení Moravského zemského muzea workshopem na téma Jízda králů.

       

Publikace a periodika

 • Nová publikace Josef Klvaňa (1857–1919). Náčrtky mého životopisu. Paměti a fotografie. Podrobnosti na e-shopu MZM.
 • Nové publikace Etnografického ústavu MZM. Distribuuje: Obchodní oddělení MZM, Zelný trh 6, 602 00 Brno. Publikace je možné prolistovat a zakoupit na e-shopu MZM.
  
 • KARL KATHOLICKÝ (1839-1927) / Momentní fotograf (Helena Beránková). MZM 2014
 • LIDOVÁ KULTURA V MUZEU. Sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. (Ed. Pechová Jarmila). MZM 2013
 • MALOVANÉ VEJCE. O kraslicích v českých zemích (Eva Večerková). MZM 2013
 • ERWIN RAUPP - MORAVSKÁ HELLAS 1904 / Mährisches Hellas 1904 / Moravian Hellas 1904  (Helena Beránková, Antonín Dufek, Andreas Krase, František Sysel), nakladatelství Studio JB. 2011
 • EVROPSKÉ VÁNOCE V TRADICÍCH LIDOVÉ KULTURY (Večerková Eva, Frolcová Věra), nakladatelství Vyšehrad, 2010
 • MALOVANÉ NEBE (Kalinová Alena), sbírka obrázků na skle, 2009
 • JOSEF ŠÍMA (1859-1929). Kreslíř a fotograf (Beránková Helena), 2009
 • HANÁK NA PACIFIKU - Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila / A MAN FROM HANÁ ON THE PACIFIC COAST (Dvořáková Hana)
 • SVĚT POD SKLEM. PODOBY VOSKU (Dvořáková Hana)
 • KVĚTINY BÍLÉ PO CESTĚ… (Beránková Helena, Nováková Lenka), svatební oděv a svatební fotografie (1880-1970) ze sbírek Etnografického ústavu MZM
 • NÁBYTEK V NÁRODOPISNÝCH SBÍRKÁCH MZM (Večerková Eva)
 • LIDOVÝ NÁBYTEK NA MORAVĚ (Večerková Eva)
 • KRASLICE VE SBÍRKÁCH MZM (Večerková Eva)
 • ME TIBI DEDICO (Dvořáková Hana)
 • THE STAR OF BETHLEHEM (Dvořáková Hana)
 • FOLIA ETHNOGRAPHICA - odborný etnologický recenzovaný časopis, vychází 2x ročně. Periodikum je evidováno v mezinárodních bibliografických databázích ERIH (European Reference index for the Humanities), AIO (The Anthropological Index Online of the Royal Anthropological Institute) a GVK Gemeinsamer Verbundkatalog). Vydává: Moravské zemské muzeum, ISSN 0862-1209, registrováno na MK ČR E 1090

 
vyrobila www.omegedesign.cz