Úvod > O muzeu > Přehled oddělení > Etnografický ústav

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Etnografický ústav

Adresa:
Kobližná 1
659 37, Brno
tel.: +420 542 422 361
e-mail: etnografie@mzm.cz 

Vedoucí oddělení:

PhDr. Hana Dvořáková
Kurátorka sbírky hraček, lidové religiozity, filmového archivu, Ústředí lidové umělecké výroby.
tel.: +420 542 422 374, e-mail: hdvorakova@mzm.cz    Zaměstnanci:

 • PhDr. Helena Beránková – kurátorka sbírky fotografií a grafiky
  tel.: +420 542 422 372, e-mail: hberankova@mzm.cz 
 • Lucie Bojdová – konzervátor
  tel.: +420 542 422 388
 • Libuše Dufková  konzervátorka textilu
  tel.: +420 542 422 376, e-mail: ldufkova@mzm.cz 
 • PhDr. Alena Kalinová  zástupce vedoucí a kurátorka sbírky  lidového umění (keramika, sklo, plastika, malby na skle)
  tel.: +420 542 422 377, e-mail: akalinova@mzm.cz 
 • Mgr. Gabriela Zmeškalová (mateřská dovolená) – kurátorka sbírky lidového textilu
  tel.: +420 542 422 383, e-mail: gzmeskalova@mzm.cz 
 • PhDr. Jarmila Pechová  kurátorka sbírky řemesel a výrob, zemědělství
  tel.: +420 542 422 386, e-mail: jpechova@mzm.cz 
 • Mgr. Jana Poláková, Ph.D.  kurátorka sbírky nábytku, zvykosloví, starých tisků
  tel.: +420 542 422 380, e-mail: jpolakova@mzm.cz 
 • Mgr. Markéta Tobolová  kurátorka sbírky lidového textilu
  tel.: +420 542 422 383, e-mail: mtobolova@mzm.cz 
 • Karolina Urbánková  konzervátorka
  tel.: +420 542 422 388, e-mail: kurbankova@mzm.cz 

Charakteristika oddělení

 • Z bohatého archivu Etnografického ústavu čerpá podněty pro svou tvorbu i designérka Liběna Rochová, pro níž se stala tradiční kultura inspiračním zdrojem pro prezentaci kolekce Memory I. pro Expo v Šanghaji 2010 a Memory II. pro Design blok Praha 2011.  Prezentace (2.2 MB, PPS)

Výzkumná činnost:

 • V rámci zaměření jednotlivých kurátorů

Trvalé aktivity:

Výstavní činnost:

Stálé expozice

 • Etnografický ústav hledá pro připravovanou expozici vinařství starší vinařské nářadí a pomůcky, vinohradnické motyky, nože, putny, koštýře, vyřezávaná dna ze sudů, kantnýře, lisy, obrázky a fotografie s vinařskou tématikou, vinařská ocenění a další materiály. Prosím, nabídněte. Kontakt: dr. Jarmila Pechová, e-mail: jpechova@mzm.cz , tel. +420 542 422 386.

 Výstavy a ostatní akce - ohlédnutí i pozvánky

 • Výstava Budoucnost  tradice v Regionálním muzeu Mikulov, 6. 5.–21. 8. 2016
  
 • 4. 2. 2016 / Kurátorka výstavy „Ježíšek nebo Santa Klaus. A co dostanou u sousedů?“ Mgr. Jana Poláková, Ph.D. představila oslavy Vánoc a lunárního Nového roku ve Vietnamu a české vietnamské komunitě. Přednášku doplnilo taneční vystoupení břeclavského spolku Au Co. 
 
 • 17. 1. 2016 / Přednášku „O pravoslavných Vánocích v Řecku“ vedoucí oddělení národních tradic Lycea Řekyň v ČR Mgr. Kateřiny Spalasové doplnil taneční soubor ukázkami řeckých koled a tradičních tanců. Na závěr akce byl nakrojený obřadní koláč vasilopita.
 
 • 12. 1. 2016 / Ukrajinista PhDr. Petr Kalina, Ph.D. z Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně představil ve své přednášce pravoslavné Vánoce na Ukrajině. Téma doplnilo vystoupení folklorního sdružení ruské a ukrajinské kultury Sudaruška, které předvedlo vánoční koledování se zabitím a oživením kozy symbolizující starý a nový rok a lidové písně z Ukrajiny.
 
 • 7. 1. 2016 / Balkanista Doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. z Ústavu slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně představil ve své přednášce pravoslavné Vánoce na slovanské části Balkánu. Následovalo vystoupení folklorního sdružení Pirin, jehož členové uchovávají a prezentují lidovou kulturu bulharské menšiny v ČR.
 
 • 18. 12.  2015 / Děti a dospělí z evangelického sboru v Brně-Husovicích předvedly vánoční hru se zpěvy Čtyři světla pastýře Šimona podle literární předlohy G. M. Scheidl, zhudebněnou B. Mikoláškem, dramatizaci J. Mikolášková upravila M. Drdová.
 
 • 17. 12.  2015 / Herec Městského divadla Brno Jiří Mach přečetl řeckou pohádku O čarodějnici, která neměla ráda koledy. Následovala malá výtvarná dílna pro děti, které si mohly poskládat papírovou loďku a vyzdobit barevnými stužkami podobně, jako zdobí v Řecku na Vánoce lodě. Večer zakončilo vystoupení tanečního souboru Prometheus, který je součástí Řecké obce Brno..
 
 • 10. 11. 2015 byla v Paláci šlechtičen slavnostně otevřena výstava Vesnice. Fotografie studentů Katedry fotografie FAMU pořízené v letech 2008–2009 pod vedením Jaroslava Bárty. Fotografie: Dora Dernerová, Jáchym Kliment, Silvie Kořenková, Mária Kubinová, Adéle Leinweberová, Vanda Miškovská, Martin Mlynarič, Vanda Nárožná, Linda Páleníková, Jan Svatoš, Katarína Smiková, Vladimír Šigut, Jarmila Uhlíková, Martin Vosáhlo, Klára Žitňanská. Výstava trvá do 31. 1. 2016.
 • City light v centru Brna  s upoutávkou na výstavu Etnografického ústavu Budoucnost tradice spojující současný design s tradiční kulturou.

 • Prezentace obce Ratíškovice (2. 7. 2015, Palác šlechtičen) za účasti místostarosty PhDr. Radima Šťastného, PhDr. Hany Dvořákové, vedoucí EÚ, koordinátorky projektu Za humny mgr. Zlaty Potykové a zástupce odd. komunikace a marketingu MZM mgr. Pavlíny Turečkové (foto 1).
  
Vystoupení malého verbíře z Ratíškovic (foto 2). Vystoupení souborů z Ratíškovic v hale Paláce šlechtičen (foto 3). Návštěvníci vernisáže akce Za humny- Ratíškovice (foto 4). Foto: H. Beránková.
 • Mezinárodní konference Léčení a léčitelství v lidové tradici, kterou pořádalo Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, se s referátem zúčastnily kurátorky Etn.ústavu (H.Dvořáková, J.Poláková, E. Večerková).

 • Odkazem na bohaté projevy tradiční kultury na Moravě  se Etnografický ústav dne 26. března 2015 zapojil do doprovodného programu mezinárodního setkání předních světových odborníků pracujících v oblasti výzkumu únavového porušování materiálů - 26th Colloqium on Fatigue Mechanisms. V jeho rámci se vedle exkurzu do žánru tradiční kultury v kapli Paláce šlechtičen uskutečnil koncert BROLN. Mezinárodní publikum zvyklé na prezentaci kultury pořádající země to přivítalo s velkým zájmem. Pořadatel: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. Brno Žižkova 22, 616 62.
 
   Za pořádající Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. účastníky konference pozdravil ředitel ÚFM AV prof. Ludvík Kunz, jehož otec byl zakladatelem Etnografického ústavu MZM (fotografie vlevo).
 • Na Smrtnou neděli 22. 3. 2015 provedla Jana Poláková foto- a videodokumentaci dívčí obchůzky se Smrtolkou v obci Křepice na Znojemsku. Navázala tak na výzkum PhDr. Miroslavy Ludvíkové, která v roce 1965 převzala od místních děvčat Smrtolku do sbírek Moravského zemského muzea. Děvčata do 15 let věku obchází se Smrtolkou a za obřadní říkanku dostávají odměnu. V dřívější době šlo o základní potraviny, dnes má koleda podobu vajec, sladkostí a peněz.

 

 • Připravujeme: Beseda s Dušanem Holým - Sondy do paměti. Lidová píseň a rozhlas. Kaple Paláce šlechtičen, 26. února 2015 v 18 hodin.
 • O fašankovém víkendu provedla Jana Poláková fotodokumetaci fašankové obchůzky ve Velkých Opatovicích. Brněnský fašanek (17. února 2015) v Paláci šlechtičen v podání souboru Brněnský Valášek, Ondráš a kurátorek Etnografického ústavu MZM. Foto: Jana Poláková
   
 • Dne 15.1. 2015 navštívila studijní depozitář keramiky v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea dr. Anna Ridovics z Maďarského národního muzea v Budapešti se svými spolupracovníky. Návštěva se uskutečnila v rámci projektu výzkumu habánských fajánsí, jehož je Dr. Ridovics hlavní řešitelkou. Vedle jejích kolegů - přírodovědců Bernadett Bajnoczi a Zoli Maye, a historičky Emesse Bálint se jí zúčastnila ještě kanadská novinářka Mary-Ann Kirkby, která je potomkem původních novokřtěnců usazených v 16. století na západním Slovensku a která připravuje knihu o historii svého rodu.
 • Zajímavý přírůstek do sbírek Etnografického ústavu. Dětský sportovní kočárek pro dvě děti z počátku 20. století, pocházející pravděpodobně z Vídně. Vyznačuje se lehkou konstrukcí z ohýbaného dřeva na způsob trakaře, dvěma ráfovými kolečky s kovovými špicemi a dvěma sedátky s polohovatelnými opěradly. Jedná se o unikátní dětské vozítko, které bylo zakoupeno do sbírek Etnografického ústavu koncem roku 2014.

Upozorňujeme

Publikace a periodika

 • Nové publikace Etnografického ústavu MZM. Distribuuje: Obchodní oddělení MZM, Zelný trh 6, 602 00 Brno. Publikace je možné prolistovat a zakoupit na e-shopu MZM.
  
 • KARL KATHOLICKÝ (1839-1927) / Momentní fotograf (Helena Beránková). MZM 2014
 • LIDOVÁ KULTURA V MUZEU. Sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. (Ed. Pechová Jarmila). MZM 2013
 • MALOVANÉ VEJCE. O kraslicích v českých zemích (Eva Večerková). MZM 2013
 • ERWIN RAUPP - MORAVSKÁ HELLAS 1904 / Mährisches Hellas 1904 / Moravian Hellas 1904  (Helena Beránková, Antonín Dufek, Andreas Krase, František Sysel), nakladatelství Studio JB. 2011
 • EVROPSKÉ VÁNOCE V TRADICÍCH LIDOVÉ KULTURY (Večerková Eva, Frolcová Věra), nakladatelství Vyšehrad, 2010
 • MALOVANÉ NEBE (Kalinová Alena), sbírka obrázků na skle, 2009
 • JOSEF ŠÍMA (1859-1929). Kreslíř a fotograf (Beránková Helena), 2009
 • HANÁK NA PACIFIKU - Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila / A MAN FROM HANÁ ON THE PACIFIC COAST (Dvořáková Hana)
 • SVĚT POD SKLEM. PODOBY VOSKU (Dvořáková Hana)
 • KVĚTINY BÍLÉ PO CESTĚ… (Beránková Helena, Nováková Lenka), svatební oděv a svatební fotografie (1880-1970) ze sbírek Etnografického ústavu MZM
 • NÁBYTEK V NÁRODOPISNÝCH SBÍRKÁCH MZM (Večerková Eva)
 • LIDOVÝ NÁBYTEK NA MORAVĚ (Večerková Eva)
 • KRASLICE VE SBÍRKÁCH MZM (Večerková Eva)
 • ME TIBI DEDICO (Dvořáková Hana)
 • THE STAR OF BETHLEHEM (Dvořáková Hana)
 • FOLIA ETHNOGRAFICA - odborný etnologický recenzovaný časopis, vychází 2x ročně. Periodikum je evidováno v mezinárodních bibliografických databázích ERIH (European Reference index for the Humanities), AIO (The Anthropological Index Online of the Royal Anthropological Institute) a GVK Gemeinsamer Verbundkatalog). Vydává: Moravské zemské muzeum, ISSN 0862-1209, registrováno na MK ČR E 1090 
 
vyrobila www.omegedesign.cz