Etnografický ústav

Adresa

Kobližná 1
659 37 Brno
tel.: +420 542 422 361
e-mail: etnografie@mzm.cz

Vedoucí oddělení:

PhDr. Hana Dvořáková
Kurátorka sbírky hraček, lidové religiozity, filmového archivu, Ústředí lidové umělecké výroby.
tel.: +420 542 422 374
e-mail: hdvorakova@mzm.cz

 

 

 

Zaměstnanci:

Charakteristika oddělení

Orientace na tradiční kultury Moravy od 18. století po současnost

Sbírky: textil (kroj, součástky, interiér. textil), lidové umění, řemeslo a výroba, nábytek, zvykosloví, hudební nástroje, hračky, foto, film, grafika

Etnografický ústav MZM je partnerem projektu Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí (CZ.1.07/2.4.00/17.0038) podpořeného z prostředků ESF OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Z bohatého archivu Etnografického ústavu čerpá podněty pro svou tvorbu i designérka Liběna Rochová, pro níž se stala tradiční kultura inspiračním zdrojem pro prezentaci kolekce Memory I. pro Expo v Šanghaji 2010 a Memory II. pro Design blok Praha 2011. )

Výzkumná činnost:

  • V rámci zaměření jednotlivých kurátorů

Výstavní činnost:

Trvalé aktivity:

Pozvánky a ohlédnutí

Byli jsme u toho: V květnu 1902 uspořádala spolek Mánes výstavu prací slavného francouzského sochaře Augusta Rodina, které se autor osobně zúčastnil. Po společensky náročném pobytu v Praze přijel sochař v doprovodu A. Muchy, Jos. Mařatky, Zd. Braunerové a dalších umělců na jižní Moravu, kde navštívil Macochu a Blansko a následně výstavu slovenských výtvarných umělců v Hodoníně. Na pozvání Joži Uprky pak strávil odpoledne v Hroznové Lhotě. Na cestě tam jej doprovázela banderia, mladí muži v krojích na ozdobených koních, na okrajích stáli lidé v malebných krojích. V Hroznové Lhotě výpravu čekala Trnova muzika  a tanečníci. Jak v Praze tak na Moravě představovala Rodinova návštěva velkolepou a novinářsky sledovanou událost.

Po 120 letech si návštěvu slavného umělce Hroznová Lhota 18. června připomněla rekonstrukcí této události.

Etnografický ústav spolu s Galerií hl. města Prahy, Galerií výtvarného umění v Hodoníně připravuje při této příležitosti výstavu mapující tehdejší Rodinův pobyt v Čechách a na Moravě. K výstavě bude vydán katalog.


28. května 2022 se na hradě Veveří nedaleko Brna konal jubilejní 10. ročník akce Řecká sobota. Organizátoři připravili bohatý kulturní program, jehož součástí byla také putovní výstava „Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti“, její dvě komentované prohlídky a promítání stejnojmenného filmu. Autorka výstavy, kurátorka Etnografického ústavu, Jana Poláková se předchozí den zúčastnila také donátorského večera, na němž byli mj. přítomni velvyslanci Řecké a Kyperské republiky.


Monografie "Lidová kultura na Moravě v zrcadle času" (eds. Helena Beránková a Hana Dvořáková) zvítězila v anketě České národopisné společnosti O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2021 a získala tak Cenu České národopisné společnosti v kategorii publikace.

Ke slavnostnímu předání ocenění dojde na MFF Strážnice dne 25. června 2022 ve Strážnici. Publikaci lze získat na e-shopu Moravského zemského muzea nebo na pokladně Paláce šlechtičen MZM, Kobližná 1, Brno.


Repríza výstavy oděvů ze sbírek Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Jako růže. Móda zrcadlem doby ve Slováckém muzeu v Hradišti je v plném proudu. Autorky výstavy Libuše Dufková a Mgr. Gabriela Rožková se účastnily Muzejní noci 20. května 2022, která se nesla v duchu výstavy, aby tam provedly komentované prohlídky pro návštěvníky akce. Během Muzejní noci proběhla módní přehlídka, na níž byl předveden vývoj odívání z období od 80. let 19. století po 20. léta 20. století, v podání členů Luhačovického okrašlovacího spolku Calma. Další komentované prohlídky pro odbornou i laickou veřejnost proběhly 2. června 2022.


Přední česká designérka Liběna Rochová navštívila expozici Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času a odsouhlasila instalaci svého textilního modelu MEMORY.


V úterý 10. května 2022 byl v Paláci šlechtičen za účasti všech složek Slováckého krúžku v Brně slavnostně uveden do života Katalog nové stálé expozice Etnografického ústavu Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času.

Na fotografiích: Václav Štěpánek, starosta Krúžku, Marek Junek, ředitel Historického muzea MZM, editorky Hana Dvořáková a Helena Beránková.


Komentovaná prohlídka expozice Etnografického ústavu v úterý 10. května 2022. PhDr. Hana Dvořáková provádí zasvěcené folkloristy - členy Slováckého krúžku v Brně.


Dne 6. května 2022 byly hostem pořadu Sama doma České televize Brno vedoucí Etnografického ústavu MZM PhDr. Hana Dvořáková a kurátorka sbírky textilu Mgr. Šárka Prokešová. Věnovaly se mateřství v minulosti, jeho funkci, představám a rituálům s ním spojeným. Na příkladech vzácných textilií a koutního hrnce ze sbírek Etnografického ústavu ukázaly, jakým způsobem fungovalo šestinedělí, jak se oblékaly novorozeňata, jaké textilie se pojily ke křtu, obřadu Úvodu i období batolete.

Mateřství v běhu staletí - 1. část | Mateřství v běhu staletí - 2. část (ceskatelevize.cz)


V pondělí 2. května 2022 připravila Katedra mediálních studií a žurnalistiky v atriu Fakulty sociálních studií MUNI zahájení putovní výstavy Etnografického ústavu MZM Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou. Na její přípravě se v rámci probíhajícího projektu NAKI podíleli autorský kolektiv EÚ MZM,  Etnologického ústavu AV ČR, detašované pracoviště Brno, Moravské zemské knihovny v Brně a Ústavu českého jazyka a Ústavu české literatury FF MUNI. V rámci výstavy proběhne několik přednášek – viz program. Volně přístupná výstava potrvá do 30. června 2022.


Fotografie z výstavy Pozapomenutý odkaz novokřtěnců. Keramická výroba a nožířství kurátorky PhDr. Aleny Kalinová. Výstava se uskutečnila ve dnech 21. až 30. dubna 2022 v Paláci šlechtičen.


Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti je otevřena od 31. 3. 2022 repríza výstavy Jako růže. Móda zrcadlem doby, která byla realizována v roce 2020 v Moravském zemském muzeu v Brně. Je na ní představen městský oděv z období mezi lety 1880 až 1925. Největší část exponátů pochází ze sbírek Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, doplněných o předměty z Moravské galerie, Muzea města Brna a Slováckého muzea.


Slavnostní otevření Paláce šlechtičen nabídlo několik doprovodných akcí, kupříkladu komentované prohlídky nové stálé expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času či tradiční umění pískem vysypávaných ornamentů.


Věra Colledani, kurátorka Etnografického ústavu MZM na tiskové konferenci Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava (12. dubna 2022, Art Gallery Brno), na které byl představen projekt „Nestůj, cestuj“, jenž inspiruje turisty k poznávání jižní Moravy prostřednictvím tradic. V jejím rámci byly představeny hrací karty inspirované starými modrotiskovými formami ze Strážnice autorek Věry Colledani a Zuzany Osako.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS