Úvod > O muzeu > Přehled oddělení > Etnografický ústav

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Etnografický ústav

Adresa:
Kobližná 1
659 37, Brno
tel.: +420 542 422 361
e-mail: etnografie(zav.)mzm.cz 

Vedoucí oddělení:

PhDr. Hana Dvořáková
Kurátorka sbírky hraček, lidové religiozity, filmového archivu, Ústředí lidové umělecké výroby.
tel.: +420 542 422 374
e-mail: hdvorakova(zav.)mzm.cz

Zaměstnanci:

 • PhDr. Alena Kalinová  zástupce vedoucí a kurátorka sbírky lidového umění (keramika, sklo, plastika, malby na skle)
  tel.: +420 542 422 377, e-mail: akalinova(zav.)mzm.cz
 • PhDr. Jana Poláková, Ph.D.  kurátorka sbírky nábytku, zvykosloví, starých tisků
  tel.: +420 542 422 380, e-mail: jpolakova(zav.)mzm.cz
 • PhDr. Helena Beránková – kurátorka sbírky fotografií a grafiky
  tel.: +420 542 422 372, e-mail: hberankova(zav.)mzm.cz
 • PhDr. Jarmila Pechová  kurátorka sbírky řemesel a výrob, zemědělství
  tel.: +420 542 422 386, e-mail: jpechova(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Markéta Tobolová  kurátorka sbírky lidového textilu
  tel.: +420 542 422 383, e-mail: mtobolova(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Gabriela Rožková (mateřská dovolená) – kurátorka sbírky lidového textilu
  tel.: +420 542 422 383, e-mail: gzmeskalova(zav.)mzm.cz
 • Lucie Bojdová, DiS. – konzervátorka
  tel.: +420 542 422 388, e-mail: lbojdova(zav.)mzm.cz
 • Libuše Dufková  konzervátorka textilu
  tel.: +420 542 422 376, e-mail: ldufkova(zav.)mzm.cz
 • Karolína Macháčková, DiS. (mateřská dovolená) – konzervátorka
  tel.: +420 542 422 388, e-mail: kurbankova(zav.)mzm.cz 

Elektronické prezentace sbírek Etnografického ústavu

Charakteristika oddělení

 • Z bohatého archivu Etnografického ústavu čerpá podněty pro svou tvorbu i designérka Liběna Rochová, pro níž se stala tradiční kultura inspiračním zdrojem pro prezentaci kolekce Memory I. pro Expo v Šanghaji 2010 a Memory II. pro Design blok Praha 2011.  Prezentace (2.2 MB, PPS)

Výzkumná činnost:

 • V rámci zaměření jednotlivých kurátorů

Trvalé aktivity:

Výstavní činnost:

Stálé expozice

 • Etnografický ústav hledá pro připravovanou expozici vinařství starší vinařské nářadí a pomůcky, vinohradnické motyky, nože, putny, koštýře, vyřezávaná dna ze sudů, kantnýře, lisy, obrázky a fotografie s vinařskou tématikou, vinařská ocenění a další materiály. Prosím, nabídněte. Kontakt: dr. Jarmila Pechová, e-mail: jpechova(zav.)mzm.cz , tel. +420 542 422 386.

Výstavy a ostatní akce - ohlédnutí i pozvánky

 • V pátek 9. listopadu 2018 se v prostorách foyer Krajského úřadu Jihomoravského kraje konala vernisáž výstavy Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti. Součástí akce bylo také promítnutí stejnojmenného dokumentárního filmu vytvořeného na podkladu rozhovorů s pamětníky a jejich rodinnými příslušníky a doplněného obrazovými, filmovými a archivními doklady. Na vzniku výstavy se podílel Etnografický ústav Moravského zemského muzea společně s brněnským nadačním fondem Hellenika. Finančně přispěl Jihomoravský kraj a Statutární město Brno. Záštitu nad výstavou převzal hejtman Jihomoravského kraje a Velvyslanectví Řecké republiky. Za Moravské zemské muzeum se slavnostního otevření výstavy zúčastnil generální ředitel Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. a PhDr. Hana Dvořáková a PhDr. Jana Poláková, Ph.D. z Etnografického ústavu.

     

 • V rámci mezinárodního operního festivalu Janáček Brno 2018 se v nově zrekonstruovaném Janáčkově divadle koná výstava lidového oděvu z vybraných národopisných regionů Moravy. Na výběru exponátů a instalaci se podílely Mgr. Markéta Tobolová a Libuše Dufková. Hlavní grafický motiv festivalu vychází z krojových součástí pocházejících taktéž z textilní sbírky EÚ (vlčnovské rukávce či podlužácké červenice), autorem vizuálního stylu je Robert V. Novák.

     

 • Ve dnech 29. až 30. května 2018 konalo ve svých prostorách Moravské zemské muzeum ve spolupráci se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, Mezinárodní komisí pro studium lidové kultury v Karpatech (MKKK) - Subkomise pro lidové obyčeje a Sekcí pro lidové obyčeje České národopisné společnosti pracovní zasedání s názvem My a oni (domácí a cizí). Účastníky přivítali za MZM generální ředitel Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. a ředitelka Historického muzea PhDr. Hana Dvořáková. Kromě obecného vymezení tématu se jednotlivé příspěvky věnovaly formám a způsobu přijímání či odmítání jiných (cizích) sociokulturních jevů a vzorů z pohledu náboženského, etnického, sociálního ad. Součástí byl společenský večer, na němž vystoupil dětský folklorní soubor Slováček se svojí cimbálovou muzikou, a závěrečná prohlídka funkcionalistické architektury ve středu města. Na zasedání navazuje v následujícím roce mezinárodní konference, jejímž výstupem bude kolektivní monografie.

     

 • Dne 25. dubna 2018 oslavil životní jubileum profesor Dušan Holý – při neformální muzikantské oslavě byl mezi gratulanty zastoupen i Etnografický ústav.

    

 • Na velikonoční neděli 1. dubna 2018 se kurátorka fondu zvykosloví PhDr. Jana Poláková, Ph.D. zúčastnila ve spolupráci s kolegy z Muzea regionu Valašsko specifické půlnoční velikonoční obchůzky v obci na Vsetínsku (po domluvě s účastníky nejmenujeme přesně) nazývané dudlání. V průběhu celého večera a přes půlnoc procházelo obcí několik skupin koledníků – od rodičů s malými dětmi po dospělé.
  U domů příbuzných a známých prosí opakováním slov "panímámo, dajte nám vajíčko" o výslužku. Účastníci jsou nejčastěji převlečení za tuláky, žebráky, cikány, ale i jiné novodobější masky. Jako koledu dostávají syrová vejce, z nichž si na závěr udělají společné pohoštění.
  Zajímavostí je, že tento zvyk byl již před 60 lety zmiňován jako zaniklý. Podle obyvatel obce však probíhá, nejspíš s výjimkou válečných let, nepřetržitě.

    

 • V sobotu 17. února 2018 PhDr. Jana Poláková, Ph.D. dokumentovala masopustní obchůzku v obci Bratčice (okr. Brno-venkov). Dlouholetou tradici nenarušily žádné politické ani společenské změny. Vedle nezbytného medvěda či kominíka se v maskách účastníků odrazilo také aktuální dění (maska olympijské vítězky Ester Ledecké nebo vězně s čapím hnízdem). Průvod v čele s malým hudebním doprovodem přivítali obyvatelé obce u svých obydlí malým občerstvením, za které byla paní domu odměněna tancem.

   

 • Budova Paláce šlechtičen se v prosinci 2017 uzavřela veřejnosti z důvodu rekonstrukce a přípravy nových stálých expozic. V rámci rozlučkového programu vystoupil mimo jiné Slovácký krúžek a proběhla komentovaná prohlídka výstavy Venuše – fotografie Jindřicha Štreita. Na závěr se uskutečnila módní přehlídka ze sbírek textilu Etnografického ústavu, ve které se v roli modelů a modelek představili zaměstnanci MZM.

       

 • Etnografický ústav Historického muzea MZM se prostřednictvím Markéty Tobolové a Lucie Bojdové podílel na oslavách 200. výročí založení Moravského zemského muzea workshopem na téma Jízda králů.

       

Publikace a periodika

 • Nové publikace Etnografického ústavu MZM. Distribuuje: Obchodní oddělení MZM, Zelný trh 6, 602 00 Brno. Publikace je možné prolistovat a zakoupit na e-shopu MZM.
  
 • KARL KATHOLICKÝ (1839-1927) / Momentní fotograf (Helena Beránková). MZM 2014
 • LIDOVÁ KULTURA V MUZEU. Sbírky Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně. (Ed. Pechová Jarmila). MZM 2013
 • MALOVANÉ VEJCE. O kraslicích v českých zemích (Eva Večerková). MZM 2013
 • ERWIN RAUPP - MORAVSKÁ HELLAS 1904 / Mährisches Hellas 1904 / Moravian Hellas 1904  (Helena Beránková, Antonín Dufek, Andreas Krase, František Sysel), nakladatelství Studio JB. 2011
 • EVROPSKÉ VÁNOCE V TRADICÍCH LIDOVÉ KULTURY (Večerková Eva, Frolcová Věra), nakladatelství Vyšehrad, 2010
 • MALOVANÉ NEBE (Kalinová Alena), sbírka obrázků na skle, 2009
 • JOSEF ŠÍMA (1859-1929). Kreslíř a fotograf (Beránková Helena), 2009
 • HANÁK NA PACIFIKU - Zapomenutá osobnost Františka Pospíšila / A MAN FROM HANÁ ON THE PACIFIC COAST (Dvořáková Hana)
 • SVĚT POD SKLEM. PODOBY VOSKU (Dvořáková Hana)
 • KVĚTINY BÍLÉ PO CESTĚ… (Beránková Helena, Nováková Lenka), svatební oděv a svatební fotografie (1880-1970) ze sbírek Etnografického ústavu MZM
 • NÁBYTEK V NÁRODOPISNÝCH SBÍRKÁCH MZM (Večerková Eva)
 • LIDOVÝ NÁBYTEK NA MORAVĚ (Večerková Eva)
 • KRASLICE VE SBÍRKÁCH MZM (Večerková Eva)
 • ME TIBI DEDICO (Dvořáková Hana)
 • THE STAR OF BETHLEHEM (Dvořáková Hana)
 • FOLIA ETHNOGRAFICA - odborný etnologický recenzovaný časopis, vychází 2x ročně. Periodikum je evidováno v mezinárodních bibliografických databázích ERIH (European Reference index for the Humanities), AIO (The Anthropological Index Online of the Royal Anthropological Institute) a GVK Gemeinsamer Verbundkatalog). Vydává: Moravské zemské muzeum, ISSN 0862-1209, registrováno na MK ČR E 1090

 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz