Doprovodné programy a exkurze

Aktuální informace najdete rovněž na našem Facebooku

Běh pro Paměť národa

U Pavilonu Anthropos, 21. 5. 2022

Zveme vás na 7. ročník Běhu pro Paměť národa 21. května 2022 u Pavilonu Anthropos. Více na oficiálních stránkách behpropametnaroda.cz/brno.


Otázky kulturní a etnické identity ve světle současného společenského dění na americkém kontinentě

Pavilon Anthropos, 25. 5.2022 v 17:00 hod.

PhDr. Athena Alchazidu, Ph.D. V létě roku 2020 došlo v USA k vlně demonstrací, jež byly motivovány rasovou a etnickou diskriminací. Proč účastníci nepokojů strhávali sochy Kryštofa Kolumba? Jak souvisí historické události se současným hledáním vlastní identity na americkém kontinentě? A proč někteří představitelé domorodých etnik hledají nové jméno, které by se používalo místo současného názvu Amerika? Přednáška se zaměří na tyto další témata, která ozřejmují současné společenské pnutí v americké společnosti a zasazuje je do příslušného historického a kulturního kontextu. Více zde.


Svět Huronů-Wendatů, ostrovních lidí

Pavilon Anthropos, 8. 6. 2022 v 17:00 hod.

Mgr. Ing. Petr Vurm, Ph.D. Přednáška se zaměří na Hurony-Wendaty, kmen amerických indiánů, jedny z původních obyvatel severní Ameriky, připadající do irokézské skupiny jazykově příbuzných kmenů a žijící v oblasti Velkých jezer a údolí řeky svatého Vavřince. Pokusíme se je charakterizovat z pohledu historického, etnografického, sociálního i kulturního. Blíže se zaměříme se na jejich první kontakty s Francouzi v 16. a 17. století, které vzájemně formovalo obě kultury, indiánskou i evropskou.

Prozkoumáme také jejich způsob života, čím se odlišují od ostatních kmenů v Kanadě a USA a neopomeneme jejich mytologii a náboženství. Vysvětlíme také, z jakých historických důvodů došlo k vyplenění Huronie a diaspoře tohoto kmene do různých koutů amerického kontinentu. Součástí přednášky bude rovněž promítání fotografií a videí z rezervace Wendaké poblíž města Quebeku s vysvětlujícím komentářem. Více zde.


Týden dětí 2022 s Moravským zemským muzeem

11. - 15. 7., 22. - 26. 8. 2022

Na Mušlově a Svatém kopečku v Mikulově, Zoologický den a výprava do světa komiksu, Návštěva kyjovského kraje a Papouščí ZOO, Křížem krážem Moravským krasem, Etnografický den a cesta do říše loutek. Více zde.

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS