Věda a výzkum > Vědecká knihovna > Dějiny knihovny

Věda a výzkum

 

Kalendář akcí

Leden 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Dějiny knihovny Moravského zemského muzea

Dějiny 

1817 - založení Františkova muzea - pod správu muzea přešla knihovna Hospodářské společnosti pro Moravu, části knihoven významných moravských šlechtických rodin - knihovna Mitrovských, knihovna rytířů z Ronova, část knihovny hrabat Sylva-Tarouců 
1819 - umístění knihovny v Biskupském dvoře Dietrichsteinského paláce 
1835 - knihovna obsahuje 4 500 svazků 
1864 - vychází první tištěný katalog knihovny významní konzervátoři knihovny - Albín Heinrich (1785-1864), Moriz Wilhelm Trapp (1825-1895) 
1883 - knihovna prohlášena za knihovnu veřejnou 
1895 - udělen první titul knihovníka Dr. Wilhelmu Schramovi 
1899 - zánik Hospodářské společnosti pro Moravu Muzeum přechází do vlastnictví země, knihovna začíná vystupovat jako samostatná instituce Zemská knihovna moravská 
1907- knihovna se stěhuje do Zemského domu na Žerotínově náměstí, v čele stojí Wilhelm Schram 
1907 - delimitace mezi Zemskou knihovnou moravskou a Moravským zemským archivem archivu byla předána rozsáhlá sbírka muzejních rukopisů 
1907 - konec první etapy muzejní knihovny, většina fondů se stává základem dnešní Moravské zemské knihovny. 
počátek 20. století - budování jednotlivých knihoven oddělení muzea nejpočetnější fondy oddělení etnografické, paleontologicko-geologické, mineralogicko-petrografické, botanické Vznik samostatných knihovnickýcch míst na odděleních muzea 
60. léta 20. století - upozorňováno na potřebu zřízení centrální evidence a katalogizace fondů /architekt Vilém Hank/ 1.1.1963 - vznik Ústřední knihovny Moravského zemského muzea, začleněno pod nově vzniklé Muzeologické oddělení. 
1970 - nastoupila samostatná pracovní síla do ÚK měla za úkol vybudovat centrální evidenci, v knihovně bylo k tomuto roku 120 000 knižních svazků. 
1994 - knihovna se stěhuje do nově zrekonstruovaných prostor v budově na Kapucínském nám. č. 8

 

Katalogizace 

1970 - začal být budován centrální katalog knihovny MZM - byl zaveden centrální přírůstkový seznam 
počátek 90. let 20. století - zakoupen Automatizovaný knihovní systém MAKS, začala rekatalogizace knihovních fondů muzea 
2001 - zakoupen z grantových prostředků Ministerstva kultury ČR AKS KPWin, zahájení spolupráce se Souborným katalogem ČR 
2006 - AKS KPWin Sql

 

Fondy 

V současné době přes 400 000 svazků, tematicky sledují zájmy jednotlivých oddělení 
Humanitní a společenské vědy - archeologie, historie, etnografie, numismatika, antropologie 
Přírodní vědy a vědy o zemi - geologie, mineralogie, zoologie, genetika, entomologie, botanika, hydrobiologie 
Uměnovědné obory - divadelní, hudební a literární věda

 

Služby 

2001 - evidence Knihovny Moravského zemského muzea u MK ČR - knihovna se specializovaným knihovním fondem 
Ústřední knihovna - studovna a čítárna - Kapucínské náměstí 8 zde se vede evidence čtenářů, k dispozici přehledová literatura, slovníky, encyklopedie, vše pouze k prezenčnímu studiu 
Meziknihovní výpůjční služba, zprostředkovaně i Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba 
Internet zdarma pro registrované čtenáře 
Bibliografické a rešeršní služby

 

Aktivity a spolupráce 

Člen Knihovní komise Asociace muzeí a galerií 
Institucionální členství ve SKIPu

 
vyrobila www.omegedesign.cz