O muzeu > Přehled oddělení > Centrum slovanské archeologie

O muzeu

 

Kalendář akcí

Leden 2022
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Přednáška

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Centrum slovanské archeologie

Zpět na přehled oddělení

 

Adresa:
Velehradská třída 537,
686 01 Uherské Hradiště
tel.: +420 603 487 403

Vedoucí centra:

Doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc.
Raně středověká archeologie
tel.: +420 724 127 779
e-mail: 
lgaluskamzm.cz


 • Mgr. Lucie Valášková - archeolog
  e-mail: lvalaskovamzm.cz
 • PaedDr. Jiří Jilík - propagace, průvodce v expozici
  tel.: +420 603 487 403 
 • Vratislav Hubík - terénní pracovník archeologického výzkumu

Připravované akce

Doprovodné programy a ostatní akce

Centrum slovanské archeologie HM MZM, Historická společnost Starý Velehrad, Město Staré Město a Event centrum Staré Město vás zvou na přednáškový večer na téma Staré Město Rostislavovo a Veligrad aneb Vznik a vývoj center Velké Moravy na podkladě nejnovějších archeologických nálezů. Večer se uskuteční dne 15. listopadu 2017 od 17.00 hod. v Jezuitském sklepě na náměstí Velké Moravy ve Starém Městě. Přednášejí Doc. PhDr. Ludek Galuška, CSc., Mgr. Lucie Valášková a PhDr. Jiří Jilík.

 

Ohlédnutí za osobností Víléma Hrubého

 

Veligrad 2017 - Boj o hradiště (12. - 13. 8. 2017)

Ve dnech 12. a 13. 8. 2017 Občanské sdružení Velkomoravané pořádá ve spolupráci s Archeoskanzenem Modrá a za podpory Moravského zemského muzea 12. ročník historického festivalu spojeného s velkomoravskou bitvou Veligrad 2017 - Boj o hradiště. Během soboty a neděle se mohou návštěvníci vrátit do doby Velké Moravy. V průběhu obou dnů je připraven bohatý doprovodný program s ukázkami řemesel, bojové ukázky, lukostřelba, dobové tržiště, soutěže pro děti i dospělé a mnoho dalších. Vrcholem sobotního i nedělního programu bude rekonstrukce bitvy. Proto neváhejte a přijďte s námi Velkou Moravu zažít na vlastní kůži.

Charakteristika centra

 • Centrum slovanské archeologie (CSA) Moravského zemského muzea (MZM) bylo jako samostatný útvar v rámci MZM ustanoveno dne 1. 4. 2015. Jeho hlavní sídlo je v Uherském Hradišti, terénní stanici má ve Starém Městě a jednu pracovnu i v Brně, v rámci Archeologického ústavu MZM. CSA vzešlo z pracoviště slovanské archeologie Archeologického ústavu MZM působícího zejména ve Starém Městě, od roku 1949 až do roku 1985 vedeného prof. PhDr. Vilémem Hrubým, DrSc., od roku 1986 do 2015 doc. PhDr. Luďkem Galuškou, CSc.
 • Terénní archeologická činnost CSA je z hlediska teritoriálního zaměřena na Uherskohradišťsko, zde pak především na lokality Starého Města a Modré u Velehradu, z hlediska časového je zájem vymezen mladší fází stěhování národů (6. století) a začátkem vrcholného středověku (13. století) včetně.
 • Sbírky CSA jsou tvořeny zejména vlastními archeologickými nálezy z období Velké Moravy pocházejícími ze Starého Města, Uherského Hradiště-Sadů, Modré u Velehradu, Osvětiman - hradiska sv. Klimenta, Ostrožské Nové Vsi a dalších míst Uherskohradišťska, ale i nálezy z období časně slovanského, předvelkomoravského a povelkomoravského. Prim mezi nimi hrají zlaté a stříbrné velkomoravské šperky, včetně tzv. Sokolníka, tj, terčovité plaketky s vyobrazením jezdce s dravým ptákem - jednoho z nejvýraznějších symbolů Velké Moravy - pocházející ze Starého Města.
 • Součástí uherskohradišťského sídla CSA je i expozice "Cyril a Metoděj a počátky křesťanství na Moravě" a přednáškový sál, v němž jsou pořádány akce pro veřejnost i vědecká setkání odborníků. V Brně, v Districhštejsném paláci, tvoří sbírkové předměty CSA podstatnou část exponátů ve stávající expozic MZM s názvem Velkéá Morava. CSA úzce spolupracuje s Archeoskanzenem v Modré a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, udržuje kontakty s předními archeologickými pracovišti včetně zahraničních, hlavně pak s Archeologickým ústavem AVČR v.v.i. v Brně.  
 
vyrobila www.omegedesign.cz