Úvod > O muzeu > Přehled oddělení > Centrum kulturní antropologie

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Centrum kulturní antropologie

Adresa:
Pisárecká 5
602 00 Brno
tel.: +420 515 919 760
 

Vedoucí centra:

Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D. 
Kurátor
tel.: +420 543 212 415
e-mail: pkostrhun(zav.)mzm.cz 


Zaměstnanci:

 • doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D. - kurátor sbírkových a mobiliárních fondů; vývoj technologií na počátku mladého paleolitu, kreslení kamenné štípané industrie, editor čas. Anthropologie
  tel.: +420 533 435 227, +420 732 648 106, e-mail: znerudova(zav.)mzm.cz (více
  )
 • Mgr. Eva Vaníčková - kurátor sbírkových a mobiliárních fondů, programový a kulturně výchovný pracovník, antropolog, Laboratoř antropologické rekonstrukce
  tel.: +420 515 919 764, e-mail: evanickova(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Martina Galetová, Ph.D. - výzkumný a vývojový pracovník
  tel.: +420 515 910 448, e-mail: mgaletova(zav.)mzm.cz

Konference environmentální archeologie


15. konference environmentální archeologie

Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno

Pondělí 11. a úterý 12. února 2019


Historie nezná kdyby. Přesto se zkusme nad naší minulostí zamyslet trochu jinak. Pokusme se naše výzkumy interpretovat v duchu, co by se pravděpodobně mohlo stát, kdyby se nestalo to, co se stalo. A muselo by nutně dojít ke změnám, nebo by dopad byl jen nepatrný?

Podrobnosti zde

Laboratoř antropologické rekonstrukce (LAR)

Digitální katalog fotografií z pozůstalosti Karla Absolona

 • Evidence, digitalizace, odborné zpracování a prezentace souboru fotografických pozitivů a skleněných negativů z pozůstalosti prof. Karla Absolona uložených ve sbírkách MZM v Brně DE07P04OMG021. Prezentace vznikla jako součást výstupu projektu VaVaI MKČR. Vstoupit do elektronického katalogu.

Charakteristika oddělení

 • Vědecká činnost Centra kulturní antropologie, zahájená v lednu 2016, plně navazuje na výstavní a odborné úkoly původního odd. Pavilonu Anthropos v úzké spolupráci s interdisciplinárním výzkumem pravěkých populací odborných pracovníků odd. Ústavu Anthropos. Centrum kulturní anthropologie využívá sbírky mimoevropské etnologie a spolupracuje s dalšími paměťovými a vědeckými institucemi v ČR a zahraničí. V rovině příprav náročných mezinárodních projektů v uvedeném období připraví například tematické projekty věnované neandertálcům, civilizaci Thráků, umění australských domorodců atd. Odborné výstupy pracovníků CKA jsou zaměřeny zejména na archeologické zpracování spravovaných sbírek, trojrozměrné antropologické rekonstrukce podob člověka pravěkých kultur i předchůdců člověka (neandertálci) a na zpracování archivních materiálů z dějin moravské archeologie v celoevropském kontextu. Spolu s Ústavem Anthropos se podílí na vydávání časopisu Anthropologie (oficiální stránky časopisu Anthropologie).

Pozvánky na konference a jiné akce

 • Centrum kulturní antropologie - Pavilon Anthropos si vás dovoluje pozvat k účasti na 15. konferenci environmentální archeologie, která se uskuteční ve dnech 11. až 12. února 2019 v Pavilonu Anthropos v Brně-Pisárkách. Podrobnosti naleznete zde.
 • Oborová komise muzejních archeologů při Asociaci muzeí a galerií České republiky pořádá spolu s Moravským zemským muzeem - Centrem kulturní antropologie a Ústavem Anthropos v Brně XLV. seminář archeologů z muzeí a institucí památkové péče. Seminář na téma aktuální elektronické evidenční systémy se uskuteční ve dnech 31. května až 2. června 2017. Pro další informace stahujte program akce i formulář s přihláškou.
 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz