O muzeu > Přehled oddělení > Archeologický ústav

O muzeu

 

Kalendář akcí

Duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
15
16
Úterý, 16.04.2019
17
19
20
21
22
23
24
Středa, 24.04.2019
25
26
27
28
29
30
Úterý, 30.04.2019

Vernisáž
Film
Univerzita třetího věku
Přednáška
Koncert
Ocenění
Benefice

go to link Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Archeologický ústav

act essay help Adresa:
Kapucínské náměstí 8,
659 37, Brno
tel.: +420 533 435 245 
e-mail: archeologie(zav.)mzm.cz 

http://legrandchalon.fr/?pharmacie=se-procurer-du-viagra-en-france&9f9=5a  Vedoucí oddělení:

enter achat du vrai cialis en france PhDr. Alena Humpolová viagra kaufen münchen
Neolit, eneolit
tel.: +420 533 435 249
e-mail: ahumpolova(zav.)mzm.cz


vrai cialis 20mg Zástupce vedoucího:

http://tussam.es/?farmacia=super-kamagra-espa%C3%B1a&811=9d Archeologické pracoviště:

 • see url PhDr. Alena Humpolová - neolit, eneolit, neolitická plastika, pohřební ritus v neolitu
  tel.: +420 533 435 249, e-mail: ahumpolova(zav.)mzm.cz  
 • go to link PhDr. Jana Čižmářová kurátor sbírek protohistorického období (doba laténská, římská a stěhování národů) a sbírky antiky, pohřebiště a sídelní struktury doby laténské
  tel.: +420 533 435 246, e-mail: jcizmarova(zav.)mzm.cz 
 • PhDr. Milan Salaš, DrSc. výzkumný a vědecký pracovník zabývající se dobou bronzovou a halštatskou, kovové depoty, socio-rituální kontexty doby bronzové
  tel.: +420 533 435 250, e-mail: msalas(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Zdeněk Hájek, Ph.D. - kurátor, správce sbírek, záchranné výzkumy, keramika a mazanice neolitu a časného eneolitu
  tel.: +420 533 435 245, e-mail: zhajek(zav.)mzm.cz
 • PhDr. Zdena Měchurová, CSc. - kurátor pro archeologii středověku
  tel.: +420 533 435 253, e-mail: zmechurova(zav.)mzm.cz 
 • Helena Hrdličková - knihovník
  tel.: +420 533 435 254, e-mail: hsoustarova(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Alžběta Čerevková - záchranné výzkumy, sídelní struktury v pravěku
  tel: +42 533 435 248, e-mail: acerevkova@mzm.cz
 • Mgr. Katarína Čerňavová - záchranné výzkumy
  tel: +42 533 435 248, e-mail: kcernavova(zav.)mzm.cz

Laboratoř a konzervátorské pracoviště: 

 •  Konzervátorské a restaurátorské práce keramiky, železných a bronzových předmětů (328.2 kB, Adobe Acrobat dokument) 
 • Eliška Janderová, DiS. - konzervátor (specializace konzervace keramiky)
  tel.: +420 547 213 441, e-mail: rebesovice.lab(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Katarína Čerňavová - konzervátor (specializace konzervace keramiky)
  tel.: +420 547 213 441, e-mail: rebesovice.lab(zav.)mzm.cz
 • Mgr. Veronika Steblová, DiS. - konzervátor (specializace konzervace keramiky)
  tel.: +420 547 213 441, e-mail: rebesovice.lab(zav.)mzm.cz
 • Jana Hajná, DiS. - konzervátor (specializace konzervace kovů)
  tel.: +420 547 213 441, e-mail: rebesovice.lab(zav.)mzm.cz

Elektronický katalog "archeostředověk"

Charakteristika oddělení

    Výzkumná činnost:

 • Výzkum a zpracování nálezového fondu hradiska a kultovního centra z doby bronzové na Cezavách u Blučiny (M. Salaš)
 • Záchranné terénní výzkumy depotů: Rešice, Svinošice, Kloboučky (M. Salaš)
 • Systematické zpracování neolitických lokalit ze starých fondů Moravského zemského muzea (Z. Hájek)
 • Dlouhodobé zpracování pravěkého osídlení v mikroregionu Kahan (Z. Hájek)
 • Pohřebiště a sídlištní struktury doby laténské na Moravě (J. Čižmářová)
 • Studium hmotné kultury středověku na Moravě a ve Slezsku s důrazem na interdisciplinární spolupráci - dějiny umění, etnografie, přírodovědné metody (Z. Měchurová)
 • Sledování středověkých lokalit po ukončení archeologických výzkumů v Moravském zemském muzeu – Konůvky, Mstěnice, Bystřec (Z. Měchurová)
 • Zpracování sbírky Františka Vildomce (A. Humpolová)
 • Dlouhodobé zpracování materiálu výzkumu ve Vedrovicích (A. Humpolová)

    Trvalé aktivity:

 • Realizace výstav
 • Udělování atestů pro vývoz památek archeologického charakteru do zahraničí
 • Znalecké posudky na ocenění archeologických památek
 • Poradenství – keramika, bronzové artefakty, kamenná industrie
 • Studijní možnosti – po dohodě s vedoucím archeologického ústavu
 • Spolupráce s Ústavem archeologie a muzeologie FF MU Brno
 • Konzervátorské a restaurátorské práce keramiky, železných a bronzových předmětů
 • Knihovna se specializuje na pravěkou a středověkou archeologii, významnou část fondů tvoří zahraniční časopisy. Knihovna je přístupná po předchozí domluvě s pí. Hrdličkovou tel. 533 35 254, hsoustarova(zav.)mzm.cz

Výstavy 

 • ,,Pravěk Jevišovicka„. Předhradí zámku v Jevišovicích. 2015 (A. Humpolová)
 • ,,Pravěké osídlení Jevišovicka„. Zámek Jevišovice. 2012 – 2015 (A. Humpolová)
 • ,,Mykény a střední Evropa. Počátky evropských civilizací v době bronzové„. Pavilon Anthropos, 14. 10. 2014 – 16. 8. 2015 (M. Salaš)
 • ,,Pravěké a středověké osídlení Tetčicka a okolí„. Budova základní školy v Tetčicích, 14. 4. 2014 – 30. 6. 2014 (Z. Hájek)
 • ,,Umění z hlíny. Středověké kamnové kachle a keramická plastika v rukou restaurátorů„. Mramorové sály Moravského zemského muzea, 30. 10. 2013 – 2. 2. 2014 (Z. Měchurová)

Stálé expozice

Publikace a periodika

 • Čižmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G. (eds.) 2014: Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Moravské zemské muzeum, Brno.
 • Čižmářová, J. 2013: Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Blansko a Vyškov. Moravské zemské muzeum, Brno.
 • Čižmářová, J. 2011: Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Brno-město a Brno-venkov. Moravské zemské muzeum, Brno.
 • Hájek, Z. – Humpolová, A. – Balcárková, A. 2015: Materiál kultury s lineární keramikou ze smíšených objektů a intruzivních nálezů z ohrazeného sídliště v Hlubokých Mašůvkách v poloze ,,Nivky„. Studia archaeologica Brunensia 20/1, s. 21-54.
 • Hájek, Z. – Humpolová, A. – Čerevková, A. 2014: Polykulturní lokalita Nová Ves u Oslavan (okr. Brno-venkov) Acta Musei Moraviae, Brno, XCIX: 2, s. 211-225.
 • Hájek, Z. – Balcárková, A. – Čerevková, A. 2014: Pravěké a středověké osídlení Tetčicka a okolí. Katalog k výstavě. Tetčice.
 • Šebela, L. –  Přichystal, A. – Humpolová, A. – Prokeš, L. 2015: Eneolithic hillfort Starý Zámek near Jevišovice.  A contribution to lithic chipped industry research in southwestern Moravia, Přehled výzkumů 56 (1), s. 59 – 117. 
 • Humpolová, A. – Podborský, V. 2013: To nejlepší z archeologické sbírky Františka Vildomce, Moravské zemské muzeum Brno.
 • Měchurová, Z. 2015: Středověký kalendář rolnických prací z pohledu archeologie, etnografie a evropské ikonografie. Acta Musei Moraviae, Brno, C/1, sci. soc., s. 137-160.
 • Měchurová, Z. – Netopilová, A. 2013: Umění z hlíny. Středověké kamnové kachle a keramická plastika v rukou restaurátorů, Moravské zemské muzeum, Brno.
 • Měchurová, Z. 2012: Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně jako archeologický doklad renesančního užitého umění. Archaeologia historica 37/2, Masarykova univerzita, Brno, s. 747-766.
 • Salaš, M. 2015: Specifika nálezových situací velatického horizontu na Cezavách u Blučiny. In: Popolnicové polia a doba halštatská, Nitra, s. 223-233.
 • Salaš, M. 2014: Kovadlinky, kladívka a přilby doby popelnicových polí na Moravě na pozadí depotu z Brna-Řečkovic, Památky archeologické CV, s. 47-86.
 • Salaš, M. 2014: Velatická struktura K2A-B na Cezavách u Blučiny – příklad nálezové situace s bronzovým depotem Blučina 16, Studia archaeologica Brunensia 19, s. 139-167.
 
 Zřizovatel:
                                                

                    
vyrobila www.omegedesign.cz