O muzeu > Přehled oddělení > Archeologický ústav

O muzeu

 

Kalendář akcí

Prosinec 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
Středa, 01.12.2021
2
3
Pátek, 03.12.2021
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výstava
Přednáška

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Archeologický ústav

Zpět na přehled oddělení

 

Adresa:
Kapucínské náměstí 8
659 37 Brno
tel.: +420 533 435 250
e-mail: archeologiemzm.cz 

Pověřen vedením:

Mgr. Petr Kostrhun, Ph.D. 
Historie archeologie, paleolit
tel.: +420 533 435 249, + 420 737 542 550
e-mail: pkostrhunmzm.cz 


Zástupce vedoucího:

 • PhDr. Milan Salaš, DrSc. - výzkumný a vědecký pracovník zabývající se dobou bronzovou a halštatskou, kovové depoty, socio-rituální kontexty doby bronzové
  tel.: +420 533 435 250, e-mail: msalasmzm.cz

Archeologické pracoviště:

 • Mgr. Kateřina Bergerová - kurátor sbírkových a mobiliárních fondů archeologie středověku
  tel.: +420 533 435 244, e-mail: kbergerovamzm.cz
 • Mgr. Alžběta Čerevková - archeolog, správkyně sbírek neolitu a eneolitu
  tel.: +420 533 435 248, e-mail: acerevkovamzm.cz
 • Mgr. Katarína Čerňavová - archeolog, záchranné výzkumy
  tel.: +420 533 435 248, mob.: +420 778 772 914, e-mail: kcernavovamzm.cz
 • Mgr. Hana Čižmářová, Ph.D. - kurátor sbírek protohistorického období a sbírky antiky, publikační činnost
  tel.: +420 533 435 246, e-mail: hcizmarovamzm.cz
 • PhDr. Jana Čižmářová kurátor sbírek protohistorického období (doba laténská, římská a stěhování národů) a sbírky antiky, pohřebiště a sídelní struktury doby laténské
  tel.: +420 533 435 246, e-mail: jcizmarovamzm.cz
 • Helena Hrdličková - knihovnice
  tel.: +420 533 435 254, e-mail: hhrdlickovamzm.cz
 • Dana Konečná - knihovnice
  tel.: +420 533 435 254, e-mail: dkonecnamzm.cz
 • PhDr. Zdena Měchurová, CSc. - kurátor pro archeologii středověku
  tel.: +420 533 435 253, e-mail: zmechurovamzm.cz
 • PhDr. Milan Salaš, DrSc. výzkumný a vědecký pracovník zabývající se dobou bronzovou a halštatskou, kovové depoty, socio-rituální kontexty doby bronzové
  tel.: +420 533 435 250, e-mail: msalasmzm.cz

Laboratoř a konzervátorské pracoviště: 

 •  Konzervátorské a restaurátorské práce keramiky, železných a bronzových předmětů (328.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
 • Mgr. Katarína Čerňavová - vedoucí laboratoře, konzervátor (specializace konzervace keramiky)
  tel.: +420 547 213 441, e-mail: rebesovice.labmzm.cz
 • Jana Hajná, DiS. - konzervátor (specializace konzervace kovů)
  tel.: +420 547 213 441, e-mail: rebesovice.labmzm.cz
 • Markéta Křižanová, DiS. - konzervátor (specializace konzervace keramiky)
  tel.: +420 547 213 441, e-mail: rebesovice.labmzm.cz
 • Mgr. Veronika Steblová, DiS. - konzervátor (specializace konzervace keramiky)
  tel.: +420 547 213 441, e-mail: rebesovice.labmzm.cz

Elektronický katalog "archeostředověk"

Charakteristika oddělení

    Výzkumná činnost:

 • Výzkum a zpracování nálezového fondu hradiska a kultovního centra z doby bronzové na Cezavách u Blučiny (M. Salaš)
 • Záchranné terénní výzkumy depotů: Rešice, Svinošice, Kloboučky (M. Salaš)
 • Systematické zpracování neolitických lokalit ze starých fondů Moravského zemského muzea (A. Čerevková)
 • Pohřebiště a sídlištní struktury doby laténské na Moravě (J. Čižmářová)
 • Studium hmotné kultury středověku na Moravě a ve Slezsku s důrazem na interdisciplinární spolupráci - dějiny umění, etnografie, přírodovědné metody (Z. Měchurová, K. Bergerová)
 • Sledování středověkých lokalit po ukončení archeologických výzkumů v Moravském zemském muzeu – Konůvky, Mstěnice, Bystřec (Z. Měchurová, K. Bergerová)
 • Zpracování archivních fondů z oblasti historie archeologie (P. Kostrhun)

    Trvalé aktivity:

 • Realizace výstav
 • Udělování atestů pro vývoz památek archeologického charakteru do zahraničí
 • Znalecké posudky na ocenění archeologických památek
 • Poradenství – keramika, bronzové artefakty, kamenná industrie
 • Studijní možnosti – po dohodě s vedoucím Archeologického ústavu
 • Spolupráce s Ústavem archeologie a muzeologie FF MU Brno
 • Konzervátorské a restaurátorské práce keramiky, železných a bronzových předmětů
 • Knihovna se specializuje na pravěkou a středověkou archeologii, významnou část fondů tvoří zahraniční časopisy. Knihovna je přístupná po předchozí domluvě s paní Hrdličkovou (tel. 533 35 254, hsoustarovamzm.cz) nebo s paní Danou Konečnou (533 435 254, dkonecnamzm.cz)

Stálé expozice

Výběrové publikace

 • Čižmář, I. – Čižmářová, H. – Humpolová, A. (eds.) 2020: Jantarová stezka v proměnách času. Brno (Moravské zemské muzeum).
 • Čižmářová, J. – Venclová, N. – Březinová, G. (eds.) 2014: Moravské křižovatky. Střední Podunají mezi pravěkem a historií. Moravské zemské muzeum, Brno.
 • Čižmářová, J. 2013: Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Blansko a Vyškov. Moravské zemské muzeum, Brno.
 • Čižmářová, J. 2011: Keltská pohřebiště na Moravě. Okresy Brno-město a Brno-venkov. Moravské zemské muzeum, Brno.
 • Hájek, Z. – Humpolová, A. – Balcárková, A. 2015: Materiál kultury s lineární keramikou ze smíšených objektů a intruzivních nálezů z ohrazeného sídliště v Hlubokých Mašůvkách v poloze "Nivky". Studia archaeologica Brunensia 20/1, s. 21-54.
 • Hájek, Z. – Humpolová, A. – Čerevková, A. 2014: Polykulturní lokalita Nová Ves u Oslavan (okr. Brno-venkov) Acta Musei Moraviae, Brno, XCIX: 2, s. 211-225.
 • Hájek, Z. – Balcárková, A. – Čerevková, A. 2014: Pravěké a středověké osídlení Tetčicka a okolí. Katalog k výstavě. Tetčice.
 • Šebela, L. –  Přichystal, A. – Humpolová, A. – Prokeš, L. 2015: Eneolithic hillfort Starý Zámek near Jevišovice.  A contribution to lithic chipped industry research in southwestern Moravia, Přehled výzkumů 56 (1), s. 59 – 117. 
 • Humpolová, A. – Podborský, V. 2013: To nejlepší z archeologické sbírky Františka Vildomce. Moravské zemské muzeum Brno.
 • Měchurová, Z. 2015: Středověký kalendář rolnických prací z pohledu archeologie, etnografie a evropské ikonografie. Acta Musei Moraviae, Brno, C/1, sci. soc., s. 137-160.
 • Měchurová, Z. – Netopilová, A. 2013: Umění z hlíny. Středověké kamnové kachle a keramická plastika v rukou restaurátorů. Moravské zemské muzeum, Brno.
 • Měchurová, Z. 2012: Pásové řetězy ze sbírek Moravského zemského muzea v Brně jako archeologický doklad renesančního užitého umění. Archaeologia historica 37/2, Masarykova univerzita, Brno, s. 747-766.
 • Salaš, M. 2015: Specifika nálezových situací velatického horizontu na Cezavách u Blučiny. In: Popolnicové polia a doba halštatská, Nitra, s. 223-233.
 • Salaš, M. 2014: Kovadlinky, kladívka a přilby doby popelnicových polí na Moravě na pozadí depotu z Brna-Řečkovic, Památky archeologické CV, s. 47-86.
 • Salaš, M. 2014: Velatická struktura K2A-B na Cezavách u Blučiny – příklad nálezové situace s bronzovým depotem Blučina 16, Studia archaeologica Brunensia 19, s. 139-167.
 
vyrobila www.omegedesign.cz