Park Lužánky

Lužánky Park

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


V Lužánkách se konaly výstavy květin, ovoce a zeleniny za Mendelovy aktivní účasti.

Aktivity Hospodářské společnosti v novém pavilonu v Lužánkách, u kterého bývalo také známé zahradnictví, podporovaly zavádění nových vědeckých poznatků do praxe. Mendel byl aktivním členem této společnosti, tehdejší moravské akademie, třicet let, získával v ní inspiraci pro svůj později světoznámý výzkum a cenné zázemí vědeckého kolegia. Mendelova problematika řešení vzniku a vývoje hybridů vycházela z činnosti členů Ovocnářské, vinařské a zahradnické sekce Hospodářské společnosti. Do pavilonu v Lužánkách se výstavy organizované touto sekcí rozšířily z centra města, kde se konaly v Moravském muzeu, v Redutě a v prostorách Nové radnice. Mendel byl významnou osobou při jejich organizaci, byl členem hodnotící komise a také certifikovaným examinátorem. Mezi úspěšné vystavovatele patřili i Mendelovi kolegové z Hospodářské společnosti – Dr. Pavel Olexik, který Mendela přivedl k meteorologii nebo Dr. Jan Tvrdý, který jednu z nových odrůd fuchsií pojmenoval „prelát Mendel“. Fuchsii drží Mendel i na jedné z mála dochovaných fotografií. Jedná se o druh Bílá perla a v sortimentu těchto květin se udržel dodnes.
 


ENGLISH
 

Mendel actively participated in flower, fruit, and vegetable exhibitions held in Lužánky.  

The activities of the Agricultural Society in the new pavilion in Lužánky, at which was also a well-known garden centre, promoted the introduction of new scientific knowledge into everyday practice. Mendel was an active member of this society, the former Moravian Academy, for thirty years, gaining inspiration for his later world-famous research and a valuable pool of scientific colleagues. Mendel‘s attempt at solving the origin and development of hybrids was based on the activities of the members of the Pomological, Vinicultural and Horticultural Section of the Agricultural Society. The exhibitions organised by this section expanded from the city centre, where they were held in the Moravian Museum, the Reduta, and the New Town Hall, to the pavilion in Lužánky. Mendel was an important person in the organization – he was a member of the evaluation committee and also a certified examiner. Among the successful exhibitors were Mendel‘s colleagues from the Agricultural Society – Dr. Pavel Olexik, who introduced Mendel to meteorology, and Dr. Jan Tvrdý, who named one of the new varieties of fuchsias the „Prelate Mendel“. Mendel is also seen holding a fuchsia in one surviving photograph. The fuchsia is an example of the Whiteknights Pearl species, which remains among the variety of these flowers bred to the present day.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US