Městský dvůr

Municipal House

Zpět na Mendelovu stezku Brnem


Do bývalého Městského dvora se přestěhoval Přírodozkumný spolek z reálky na Jánské ulici v roce 1870.

V roce 1861 byl Mendel zakládajícím členem Přírodozkumného spolku. Pět let poté, co na jeho půdě přednášel o svých pokusech s hrachem, se stal místopředsedou tohoto spolku. Tentýž rok představil formou přednášky svou práci o hybridech jestřábníku. Ta, stejně jako v případě Mendelových pokusů s hrachem, vyšla v odborném časopise Přírodozkumného spolku, který jej v rámci výměny literatury rozesílal 130 akademiím, univerzitám a vědeckým společnostem u nás a v zahraničí. Bez existence a vědeckých aktivit Přírodozkumného spolku by Mendel neměl možnost svou objevitelskou práci zveřejnit na mezinárodní úrovni. Poté, co se Mendel v roce 1868 stal opatem kláštera, mu na badatelskou činnost už nezbývalo tolik času, kolik by si přál. Zvolením do hlavního výboru Hospodářské společnosti dosáhl Mendel vrcholu vědeckého uznání. V Hospodářské společnosti a Přírodozkumném spolku Mendel působil až do konce svého života.
 


ENGLISH
 

In 1870, the Nature Research Society moved from the Realschule in Jánská street to the former Municipal House.

Mendel was a founding member of the Nature Research Society in 1861. Five years after having lectured there on his experiments with peas, Mendel was appointed vice-president of the Society. That same year he gave a lecture in which he presented his work on hawkweed hybrids. As with Mendel’s experiments with peas, this appeared in the Nature Research Society’s scientific journal, which was sent out to 130 academies, universities and scientific societies at home and abroad as part of a literature exchange. Without the existence and scientific activities of the Nature Research Society, Mendel would not have been able to publish his research at an international level.
After Mendel was elected abbot of the monastery in 1868, he did not have as much time for research work as he would have wished. With his election to the board of the Agricultural Society, Mendel won highest scientific recognition. Mendel remained active in the Agricultural Society and the Nature Research Society until his death.
 


DEUTSCH
 

In den ehemaligen Stadthof zog der Naturforschende Verein aus der Realschule in der Jánská-Straße im Jahre 1870 um.

Im Jahre 1861 war Mendel einer der Gründer des Naturforschenden Vereins. Fünf Jahre nachdem er in diesem Verein über seine Versuche mit Erbsen Vorträge gehalten hatte, wurde er zu seinem stellvertretenden Vorsitzenden. In demselben Jahr stellte er in einem Vortrag  seine Arbeit über Habichthybriden vor. Der Votrag erschien, gleich wie der Bericht über Mendels Versuche mit Erbsen, in der Fachzeitschrift des Naturforschenden Vereins, der ihn im Rahmen des Literaturaustausches an 130 Akademien, Universitäten und wissenschaftliche Gesellschaften  im In- und Ausland verschickte. Ohne die Existenz und wissenschaftliche Aktivitäten des Naturforschenden Vereins hätte Mendel keine Möglichkeit gehabt, seine Entdeckungsarbeit auf internationaler Ebene zu veröffentlichen. Nachdem Mendel im Jahre 1868 zum Abt geworden war, blieb ihm für die Forschungsarbeit nicht mehr so viel Zeit, wie er sich gewünscht hätte. Mit der Ernennung in den Hauptvorstand der Ackerbaugesellschaft erreichte Mendel den Höhepunkt der wissenschaftlichen Anerkennung. In der Ackerbaugesellschaft und im Naturforschenden Verein betätigte sich Mendel bis zum Ende seines Lebens.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US