National Geographic o práci Evy Vaníčkové a Ondřeje Bílka

S radostí oznamujeme, že poslední antropologická rekonstrukce podoby ženy z pohřebiště v Mikulovicích u Pardubic z počátků doby bronzové Evy Vaníčkové a Ondřeje Bílka vzbudila pozornost redakce německé mutace National Geographic. Více zde.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US