Vědecká rada Moravského zemského muzea

Dne 8. prosince 2010 byla jmenována nová Vědecká rada Moravského zemského muzea. Vědecká rada je osmičlenná, čtyři zástupci jsou z Moravského zemského muzea, čtyři jsou externí odborníci. Členové Vědecké rady:

Humanitní vědy:

  • doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta MU Brno)
  • doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (Oddělení dějin hudby, Uměnovědné muzeum, MZM)
  • doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
  • prof. MgA. Zbyněk Srba, Ph.D. (Divadelní fakulta JAMU v Brně) 
  • prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. (Centrum humanistických studií, Historické muzeum, MZM) 

Přírodní vědy:

  • doc. Ing. Marcel Honza, Dr. (Ústav biologie obratlovců, AV ČR Brno) - předseda
  • Mgr. Vladimír Hrazdil (Mineralogicko-petrografické oddělení, Přírodovědné muzeum, MZM)
  • Mgr. Igor Malenovský, Ph.D. (Entomologické oddělení, Přírodovědné muzeum, MZM)


Tajemník vědecké rady:

Dvakrát ročně, vždy v jarním a podzimním termínu, se koná pravidelné zasedání Vědecké rady MZM. Úkolem je shrnout činnost předcházejícího období a prezentovat zamýšlené aktivity a cíle nejbližšího období v odborné činnosti MZM.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS