Oddělení komunikace a marketingu

Adresa

Zelný trh 6
659 37 Brno

tel.: +420 533 435 273
fax: +420 533 435 370

Vedoucí oddělení

RNDr. Barbora Onderková

tel.: +420 533 435 273
mobil: +420 602 812 682
e-mail: bonderkova@mzm.cz

 

Zaměstnanci

Charakteristika oddělení komunikace a marketingu

 • Informuje o činnosti muzea, pořádá tiskové konference
 • Zajišťuje marketingovou podporu projektů muzea
 • Organizuje doprovodné akce, přednášky, exkurze a vernisáže
 • Dohlíží na jednotnost propagace značky a dodržování vizuálu organizace
 • Zajišťuje grafické práce pro činnost muzea
 • Spolupracuje s ostatními kulturními, vědeckými a vzdělávacími institucemi
 • Hledá možnosti spolupráce se subjekty cestovního ruchu
 • Zajišťuje propagační a upomínkové předměty pro muzejní prodejny
 • Usiluje o získání sponzorských prostředků, darů, dotací a grantů pro muzeum
 • Organizuje cizojazyčné komentované prohlídky
 • Zpracovává fotodokumentaci muzejní činnosti
 • Pronájem konferenčních a přednáškových prostorů

Publikace a periodika

 • M revue - občasník Moravského zemského muzea v Brně
 • Měsíční programy MZM a propagační materiály k jednotlivým objektům i akcím MZM
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS