Metodické centrum muzejní pedagogiky (MCMP)

Adresa

Hudcova 76b
612 00 Brno

tel.: + 420 515 910 415+420 515 910 417
e-mail: mcmp@mzm.cz

Oficiální webové stránky 

Vedoucí oddělení:

Mgr. Tomáš Drobný
tel.: + 420 515 910 415
mob.: + 420 606 033 171
e-mail: tdrobny@mzm.cz

 

 

 

Zaměstnanci

Charakteristika oddělení:

  • Metodické centrum muzejní pedagogiky je vysoce odborným a specializovaným pracovištěm, jehož hlavní náplní je zkoumání všech aspektů využívání muzeí a v nich uchovávaných sbírek pro vzdělávání a výchovu veřejnosti, poskytování metodiky, odborných konzultací a oborového vzdělávání pracovníkům muzeí a muzejní veřejnosti. Cílem působení metodického centra je také šíření poznání o muzejní pedagogice jakožto disciplíně, která je nejen jednou z možností, ale v současnosti i významnou příležitostí neformálního vzdělávání.
  • MCMP připravuje a realizuje pilotní projekty, zaměřené na vytipované problémy prezentace muzejních sbírek a jejich využití v různých formách celoživotního učení nejen směrem k většinové populaci, ale zejména k dalším cílovým skupinám návštěvníků (handicapovaní, děti různých věkových kategorií, senioři). Cílem projektů je ověření nových forem a postupů vzdělávání za účinného využití muzejních sbírkových fondů směrem k vytipovaným cílovým skupinám. Na těchto projektech MCMP spolupracuje s dalšími subjekty, např. s vysokými školami, profesními sdruženími a organizacemi i ostatními muzejními centry.
  • Metodické centrum po dosažení vytčených cílů systematicky poskytuje kvalitní metodiku z oblasti muzejní pedagogiky a šíří ji tiskem i prostřednictvím elektronických médií.
  • Metodické centrum bude garantovat a zajišťovat rozšíření oborového mimoškolního vzdělávání prostřednictvím kurzu Základy muzejní pedagogiky zaměřeného zejména na pracovníky muzeí, galerií, případně památkové péče.

Metodika edukace soudobých dějin v muzeu

  • Ústav pro studium totalitních režimů společně ve spolupráci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu v Brně přichystal Metodiku pro všechny, kteří plánují, připravují a vedou vzdělávací programy v muzeích.
KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS