Knihovna Moravského zemského muzea

Adresa

Kapucínské náměstí 8
659 37 Brno

Ústřední knihovna:
tel.: +420 533 435 264  
Muzeologická knihovna:
tel.: +420 533 435 214
 
Knihovna MZM

Vedoucí oddělení:

Mgr. Veronika Valentová, Ph.D. 
Akvizice, katalogizace, správa fondu, správa AKS, meziknihovní výměna, správa knihovny oddělení dějin divadla
tel.: +420 533 435 259, +420 533 435 264
e-mail: vvalentova@mzm.cz

 

 

 

Zaměstnanci:

Charakteristika oddělení

  • Knihovna MZM spravuje přes 400 tisíc odborných publikací a periodik ze společenskovědních, uměnovědných a přírodovědných oborů. Své služby poskytuje nejen zaměstnancům muzea, ale i široké veřejnosti. Většina literatury je určena pouze k prezenčnímu studiu.

Trvalé aktivity

Publikace:

  • Bulletin o novinkách muzeologické knihovny

Knihovní řád knihovny Moravského zemského muzea

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS