Centrum humanistických studií

Adresa

Hudcova 76
621 00 Brno
tel.: +420 515 910 401

Poštovní adresa

Zelný trh 6
659 37 Brno

Vedoucí centra

Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
tel.: +420 515 910 401
e-mail: vvlnas@mzm.cz

Zaměstnanci

Charakteristika oddělení

Centrum humanistických studií vzniklo v roce 2016 a navázalo na část aktivit Moravského zemského muzea věnovaných výzkumu kralické tvrze a prezentaci tamních nálezů spojených s činností někdejší tiskárny Jednoty bratrské. Centrum se soustřeďuje i na problematiku období renesance, reformace, humanismu a raně novověkých kulturních dějin obecně.

Aktivity

  • Provoz Památníku Bible kralické v Kralicích nad Oslavou.
  • Odborné zpracování a prezentace jedinečného souboru starých tisků a tiskařského materiálu nalezeného při výzkumech na kralické tvrzi.
  • Příprava výstav a expozic na náměty z kulturních dějin 16.–19. století a doprovodných publikací k nim.
  • Spolupráce s dalšími odbornými pracovišti v ČR a v zahraničí, která se zabývají dějinami raného novověku, zejména problematikou humanismu a reformace.

Stálé expozice

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS