Folia Mendeliana

- ISSN 0085-0748
- Formát: 170×240 mm
- Ročník obsahuje dvě čísla

 

Šéfredaktor: 
 
PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D.
Oddělení historie biologických věd, Moravské zemské muzeum, Brno
 
Redakční rada: 

 
Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., Akademie věd České republiky, Praha
Doc. Jan Janko, CSc., Akademie věd České republiky, Praha
Prof. MUDr. Jan Šmarda, DrSc., Masarykova univerzita, Brno
Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D., Akademie věd České republiky, Brno; Moravské zemské muzeum, Brno
Prof. Dr. Pnina G. Abir-Am, Ph.D., Brandeis University, Waltham
Dr. Dinko Mintchev, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
Dr. Valentin T. Cheshko, Dr.Sc., Kharkiv National University, Kharkiv
 


Folia Mendeliana publikují výsledky historicko-vědního výzkumu díla a života Johanna Gregora Mendela (1822-1884) a vlivu jeho myšlenek na studium živých systémů v evropském a světovém kontextu. V části Kronika informují Folia Mendeliana o významných přednáškách, výstavách a knihách k poctě Gregora Mendela a jeho světově uznávaných vědeckých úspěchů, které se staly základem moderního myšlení nejenom v biologii, genetice a evolučním programování. Folia Mendeliana jsou primárně určena pro informované historiky vědy, genetiky a biology. Jednotlivé příspěvky jsou psány výstižným, ale ne příliš odborným jazykem, aby byly srozumitelné pro historicky orientované biology i odborníky v jiných oblastech. Časopis byl založen v roce 1965 za podpory UNESCO. Články jsou publikovány v anglickém jazyce. Příspěvky jsou recenzovány externími nezávislými odborníky.

 

Adresa redakce:

 
PhDr. Jiří Sekerák, Ph.D.
Oddělení historie biologických věd, Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno, Česká republika
e-mail: jsekerak@mzm.cz
 
Instrukce pro autory:  ke stažení (73.4 kB, Adobe Acrobat dokument) 
Obsah minulých ročníků: Dostupné na e-shopu
CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US