Knižní publikace pracovníků Ústavu Anthropos

Zpět na Ústav Anthropos
 

Book publication by the staff of the Anthropos Institute

Martin Oliva 2022: Těžební krajinou předků. O tajemném podzemí Krumlovského lesa. MZM, Brno. ISBN 978-80-7028-568-8.

2021: Zajíček, P – Oliva, M. – Kostrhun, P. 2021: Karel Absolon – objevitel, manažer, vědec, 181-291. Academia, Praha. ISBN 976-80-200-3167-9.

Martin Oliva 2019: Těžba a rituál, paměť a transformace. Uzavírky šachet a obětiny z doby bronzové v Krumlovském lese. Anthropos Studies 40 /N.S. 32/, MZM Brno. ISBN 978-80-7028-524-4.

Martin Oliva – Petr Kostrhun (edd.) 2017: Heinrich (Jindřich) Wankel: Ephemeriden aus meinem Leben, 7-8. MZM, Brno. ISBN 978-80-7028-483-4.

Martin Oliva 2017: Palaeolithic and Mesolithic of the Czech Lands (Moravia and Bohemia) in the European context. MZM, Brno. ISBN 978-80-7028-490-2.

Petr Neruda 2016: Čas neandertálců / Time of Neaderthals. Moravské zemské muzeum, Brno, ISBN: 978-80-7028-475-9. Publikace k výstavě Vítejte u neandertálců / Naši předchůdci v novém světle, uskutečněné v Pavilonu Anthropos ve dnech 2. 12. 2016 až 1. 7. 2018.

Martin Oliva 2016: Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí. MZM, Brno. ISBN 978-80-7028-470-4.

Martin Oliva – Petr Golec – Radim Kratochvíl – Petr Kostrhun 2015: Jeskyně Býčí skála ve svých dějích a pradějích, 40-48. Anthropos - Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology, Vol. 39 /N.S. 31/, MZM Brno. ISBN 978-80-7028-461-2.

Martin Oliva 2015 Umění moravského paleolitu. Atlas sbírky Ústavu Anthropos MZM. Palaeolithic art of Moravia. The Anthropos Collection of the Moravian Museum. Anthropos - Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology, Vol. 38 /N.S. 30/, MZM Brno. ISBN 978-80-7028-455-1.

Martin Oliva 2014: Dolní Věstonice I (1922-1942). Hans Freising –  Karel Absolon – Assien Bohmers. Anthropos - Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology, Vol. 37 /N.S. 29/, MZM Brno, ISBN 978-80-7028-423-0.

Petr Neruda 2013: NEANDERTHALS AT BOJNICE IN THE CONTEXT OF CENTRAL EUROPE. Anthropos Vol. 36 (N.S. 28), Moravské zemské muzeum, Brno, ISBN: 978-80-7028-407-0

Jarošová, I., Fojtová, M., Tvrdý, Z. 2012. Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic – Na Pískách. Anthropos Vol. 34 (N.S. 26), MZM Brno. ISBN: 978-80-7028-394-3

NERUDA, P., 2011: STŘEDNÍ PALEOLIT V MORAVSKÝCH JESKYNÍCH. MIDDLE PALAEOLITHIC IN MORAVIAN CAVES. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 8, Masarykova Univerzita, Brno.

Petr Neruda – Zdeňka Nerudová (eds.) 2009: MORAVSKÝ KRUMLOV IV. Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě. Anthropos Vol. 29 (N.S. 21), Moravské zemské muzeum, Brno, ISBN: 978-80-7028-347-9.

Petr Neruda – Martina Lázničková-Galetová – Gabriela Dreslerová 2011: RETUŠÉRY A KOSTI S RÝHAMI Z JESKYNĚ KŮLNY V MORAVSKÉM KRASU / RETOUCHERS AND BONES WITH GROOVES FROM THE KŮLNA CAVE IN THE MORAVIAN KARST. Interdisciplinary analysis of hard animal materials from Middle Palaeolithic Horizons. Anthropos Vol. 33 (N.S. 25), Moravské zemské muzeum, Brno, ISBN: 978-80-7028-377-6

Valoch, K., Antl-Weiser, W., Břečka, J., Neruda, P., Podborský, V., Slezák, L. 2011: KŮLNA. HISTORIE A VÝZNAM JESKYNĚ. Acta Speleologica vol. 2/2011, Správa jeskyní České republiky, Průhonice, ISBN: 978-80-87309-11-7

Zdeňka Nerudová (ed.) 2010: JESKYNĚ BALCARKA V MORAVSKÉM KRASU. Anthropos Studies Vol. 31, N.S. 23. Moravské zemské muzeum, Brno, ISBN: 978-80-7028-367-7.

Zdeňka Nerudová – Karel Valoch 2009: MORAVANY NAD VÁHOM. Katalog paleolitických nálezů z výzkumu prof. Karla Absolona. Anthropos Vol. 28 (N.S. 20), Moravské zemské muzeum, Brno, ISBN: 978-80-7028-346-2

Martin Oliva 2010: Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. Prehistoric mining in the « Krumlovský les » (Southern Moravia). Origin and development of an industrial-sacred landscape. Anthropos 32 /N.S. 24/,  472 stran, ISBN 978-80-7028-360-8.

Petr Kostrhun – Martin Oliva (edd.) 2010: Dr. K. Absolon. Fotografie z evropských jeskyň a krasů, 5-25, 30-67. MZM Brno, ISBN 978-80-7028-364-6.

Oliva Martin – Kostrhun Petr 2009: OBRAZY Z VÝZKUMU MORAVSKÉHO PALEOLITU. Moravské zemské muzeum, Brno, ISBN: 978-80-7028-344-8

Martin Oliva 2009: SÍDLIŠTĚ MAMUTÍHO LIDU U MILOVIC POD PÁLAVOU. Otázka struktur s mamutími kostmi. Anthropos N.S. 19. Brno, ISBN: 978-80-7028-333-2

Valoch Karel – Martina Lázničková-Galetová (edd.) 2009: NEJSTARŠÍ UMĚNÍ STŘEDNÍ EVROPY Moravské zemské muzeum – Archelogický ústav AVČR, Brno, ISBN: 978-80-7028-343-1

Valoch Karel (ed.) 2008: MUŠOV I (okr.Břeclav). Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě. Anthropos Vol.  30, N.S. 22. Moravské zemské muzeum, Brno, ISBN:  978-80-7028-352-3

Martin Oliva 2007: GRAVETTIEN NA MORAVĚ. Dissertationes archaeologicae Brunenses/Pragensesque 1, Masarykova universita – Univerzita Karlova, Brno – Praha, ISBN: 978-80-254-1010-3

Martin Oliva 2005: CIVILIZACE MORAVSKÉHO PALEOLITU A MEZOLITU. Moravské zemské muzeum, Brno, ISBN: 80-7028-261-4

Martin Oliva 2005: PALAEOLITHIC AND MESOLITHIC MORAVIA (Martin Oliva), MZM Brno 2005, ISBN: 80-7028-284-3

Martin Oliva 2003: Pohřebiště kromaňonců v Mladečských jeskyních. 60 str., Archeologické centrum Olomouc, ISBN 80-9034-23-0-2.

Valoch, K. 1996: LE PALÉOLITHIQUE EN TCHÉQUIE ET EN SLOVAQUIE. Préhistoire d’Europe  n. 3, Jérôme Millon, Grenoble, ISBN: 2-84137-046-1

Martin Oliva 1987: AURIGNACIEN NA MORAVĚ. Studie Muzea Kroměřížska  87, Kroměříž

PALAEOLITHIC AND MESOLITHIC MORAVIA (Martin Oliva), MZM Brno 2005

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US