Vzácný objev lebky nosorožce z období pleistocénu putuje do sbírek MZM

V Brně na Vídeňské ulici učinila archeologická společnost Archaia významný nález. Byla objevena lebka srstnatého nosorožce, pravděpodobně z období svrchního pleistocénu, stáří 15 - 20 tisíc let. Nyní již se lebka nosorožce nachází v laboratoři Ústavu Anthropos MZM, kde bude podrobena dostupným přírodovědným analýzám a absolutnímu datování. Současné uváděné stáří lebky je nyní stanoveno na podkladě jejího stratigrafického uložení. V blízkosti lebky se nalézaly kamenné artefakty svědčící o tom, že zde bylo sídliště, které patrně souvisí s dříve odkrytou stanicí nacházející se nedaleko. Lebka nosorožce srstnatého bude zařazena do sbírkového fondu MZM. O stavu bádání budeme dále informovat.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US