Etnografický ústav

Adresa

Kobližná 1
659 37 Brno
tel.: +420 542 422 361
e-mail: etnografie (zav) mzm.cz

Vedoucí oddělení

PhDr. Petra Mertová, Ph.D.

tel.: +420 542 422 374
e-mail: pmertova (zav) mzm.cz

Zaměstnanci

 • PhDr. Hana Dvořáková – kurátorka sbírky hraček, Ústředí lidové umělecké výroby, filmového archivu, betlémů
  tel.: +420 542 422 361, e-mail: hdvorakova (zav) mzm.cz
 • PhDr. Alena Kalinová  kurátorka sbírky lidového umění (keramika, sklo)
  tel.: +420 542 422 377, e-mail: akalinova (zav) mzm.cz
 • PhDr. Jana Poláková, Ph.D.  zástupkyně vedoucí, kurátorka sbírky nábytku, zvykosloví, starých tisků
  tel.: +420 542 422 380, e-mail: jpolakova (zav) mzm.cz
 • Barbora Orságová, MA – kurátorka sbírky fotografií a grafiky
  tel.: +420 542 422 372, e-mail: borsagova (zav) mzm.cz
 • Mgr. Věra Colledani – kurátorka sbírky řemesel a výrob, zemědělství
  tel.: +420 542 422 386, e-mail: vcolledani (zav) mzm.cz
 • Mgr. Šárka Prokešová  kurátorka sbírky lidového umění (plastika, malby na skle)
  e-mail: sprokesova (zav) mzm.cz
 • Mgr. Gabriela Rožková  kurátorka sbírky textilu
  tel.: +420 542 422 383, e-mail: grozkova (zav) mzm.cz
 • Libuše Dufková  konzervátorka textilu
  tel.: +420 542 422 376, e-mail: ldufkova (zav) mzm.cz
 • Karolína Macháčková, DiS.  konzervátorka
  tel.: +420 542 422 388, e-mail: kmachackova (zav) mzm.cz

Charakteristika oddělení

Orientace na tradiční kultury Moravy od 18. století po současnost

Sbírky: textil (kroj, součástky, interiér. textil), lidové umění, řemeslo a výroba, nábytek, zvykosloví, hudební nástroje, hračky, foto, film, grafika

Etnografický ústav MZM je partnerem projektu Rozvoj spolupráce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologických institucí (CZ.1.07/2.4.00/17.0038) podpořeného z prostředků ESF OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Z bohatého archivu Etnografického ústavu čerpá podněty pro svou tvorbu i designérka Liběna Rochová, pro níž se stala tradiční kultura inspiračním zdrojem pro prezentaci kolekce Memory I. pro Expo v Šanghaji 2010 a Memory II. pro Design blok Praha 2011. )

Výzkumná činnost:

 • V rámci zaměření jednotlivých kurátorů

Výstavní činnost:

Trvalé aktivity:


Pozvánky a ohlédnutí

Komentovaná prohlídka expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času... tentokrát zaměřená na období masopustu

Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno
Čtvrtek 8. 2. 2024 od 16:30 do 18:00 hod.

Provedeme Vás obdobím od svátku Tří králů do počátku předvelikonočního půstu, pro které jsou typické průvody s maskami a nejrůznější obchůzky.

V současnosti se nejčastěji slaví čtyři poslední dny masopustu od soboty do úterý. Jedná se o velmi bujarý čas plný veselosti, zábav a bezstarostnosti, kdy výjimečně neplatí žádné předpisy a pravidla.

Tato doba je také chápána jako jakýsi antipůst, kdy si lidé mohou dopřávat hojnost v jídle především pojídáním tučného masa nebo koblih. Také se v této době nejčastěji konají svatby.

Součástí komentované prohlídky bude také filmová ukázka mečových tanců z Uherskobrodska, které rozšířily v roce 2023 Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

Masopustní obchůzky a masky z Hlinecka jsou zapsané na Reprezentativní seznam nemateriálního kulturní dědictví lidstva UNESCO.

Cena: 140/100 Kč
Délka komentované prohlídky cca 90 minut.
Omezený počet míst.


Etnografický ústav se zápůjčkou podílí na výstavě Šaty dělaj Martinů v Městském muzeu a galerii v Poličce


Pracovnice Etnografického ústavu byly kolegyněmi z Městského muzea a galerie v Poličce vyzvány, aby se výběrem exponátů, realizací zápůjčky a její instalací podílely na výstavě Šaty dělaj Martinů. Výstava mapuje módu v letech 1890-1959, tedy v době života hudebního skladatele a poličského rodáka Bohuslava Martinů. Návštěvníci zde získají řadu informací o obecném módním vývoji, bohatý fotografický materiál dokumentuje také to, jak se v dané době oblékali členové rodiny Martinů. Více na cbmpolicka.cz.


Komentovaná prohlídka výstavy Pražská Pallas a Moravská Hellas. 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě se spoluautorkou Helenou Musilovou z Galerie hl. města Prahy.


Více o výstavě zde, více o komentové prohlídce zde.


Rozloučení s výstavou Pražská Pallas a Moravská Hellas. 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno
Středa 30. 8. 2023 od 16:00 do 20:00 hod.
 

16:00 hod. Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou PhDr. Hanou Dvořákovou
Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy PhDr. Hanou Dvořákovou přiblíží pozadí a význam pobytu francouzského sochaře Auguste Rodina v Čechách a na Moravě v roce 1902. Rodinova pražská výstava, jeho triumfální návštěva i následná cesta na Moravu vstoupily do historického povědomí jako události, jimiž české etnikum manifestovalo svou kulturní vyspělost, schopnost přijmout aktuální západoevropské umění v jeho nejnáročnějších příkladech a tvůrčím způsobem na ně navázat.

18:00 hod. Koncert Horňácké muziky Petra Mičky
Horňácká muzika Petra Mičky působí na moravské folklórní scéně již více než 25 let. Projev a repertoár vychází z hudební tradice Horňácka a svou stylovou hudeckou hrou a zpěvem na ni navazuje. Program koncertu muziky P. Mičky je formou i repertoárem zakotven v dobovém kontextu návštěvy A. Rodina na jižní Moravě. Vstupné 70 Kč.


Kurátorky představily rekonstruované kroje na festivalu Kraj beze stínu v Krumvíři

V neděli 11. června vystoupily kurátorky Mgr. Gabriela Rožková a Mgr. Šárka Prokešová v pořadu "Jak za starodávna šla paráda" na foklorním festivalu Kraj beze stínu. Představily a popsaly rekonstrukce slavnostních krojů Hanáckého Slovácka, které se tam realizovaly. A kurátorka Mgr. Věra Colledani v jednom z krojů dokonce figurovala jako účinkující.


V Paláci šlechtičen se návštěvníci již mohou naladit na Velikonoce

V kapli v přízemí Paláce šlechtičen je výstava lidových a zlidovělých plastik zobrazujících pašijové scény s názvem Láska je silnější než smrt (31. 3. - 21. 5. 2023). Označení odkazuje na hlavní poselství těchto největších křesťanských svátků, které známe i z pohádek - že dobro vítězí nad zlem, láska a život vítězí nad smrtí.


Brno Art Week 2023: Expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času

Akce se koná v rámci Brno Art Week 2023. Od 19. dubna 2023.

INTERVENCE I. 

Na jaře roku 2022 otevřel Etnografický ústav MZM novou stálou národopisnou expozici Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času. Prostřednictvím připravovaných intervencí chceme zaběhlou představu o kamenné instalaci průběžně aktualizovat. Tyto krátkodobé vstupy jsou postaveny na konfrontaci předmětů minulosti a průniku objektů produktového designu dneška. Záměrem je představit tradici jako živý prvek, kde materiál, technika nebo tradiční ornamentika nejsou statickým, zakonzervovaným prvkem. Chceme ukázat tradiční kulturu v roli potenciální inspirace pro design dneška – spojit přítomnost s minulostí.
 

Intervence I.

Kuchyňská židle Máňa absorbuje jak vliv současné designérské tvorby, tak vliv folklórní. Technologie řezání laserem umožnila autorce nechat se inspirovat textilními folklórními dekory. Židle je tvořena čtyřdílnou křížovou dřevěnou konstrukcí z březové překližky spojenou s šestidílnou ohraňovanou hliníkovou konstrukcí. Kulatý tvaru opěráku a oble tvarovaném sedáku s dekorovanými okraji je odvolávkou na tradiční výšivku.
 

Autorka:

Miriam Danielková
Jídelní židle Máňa
Univerzita J .E. Purkyně, Ústní nad Labem / vedoucí práce MgA. Jan Čapek
Halabala festival 2022, Hlavní cena v kategorii Design nábytku – závěreční práce
Zastoupení na soutěžních přehlídkách:
Halabala festival 2022, Brno, káznice, 7. - 13. 11. 2022
Grand prix Mobitex Student 2023, BVV Brno, 2. - 5. 3. 2023


Kurátorky pomáhají studentům ve Středoškolské odborné činnosti

Kurátorky Mgr. Šárka Prokešová a emeritní kurátorka PhDr. Lenka Nováková se zúčastnily dne 21. února 2023 školního kola prezentací studentů v rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti). Obhajoby se konaly na Gymnáziu Brno-Řečkovice a studentka Denisa Kuchtíčková tam představila projekt, který s oběma pracovnicemi během posledního půlroku konzultovala. Jednalo se o práci s názvem Rekonstrukce medláneckého kroje, kde autorka navrhuje podobu původního tradičního oděvu v Brně-Medlánkách, který se na počátku 20. století odložil.

Tato prestižní soutěž studentů se konala za účasti prorektora Masarykovy univerzity Mgr. Michala Bulanta, Ph.D., děkana Přírodovědecké fakulty prof. Mgr. Tomáše Kašparovského, Ph.D nebo diplomata a bývalého velvyslance České republiky v Íráku, Litvě a ve Slovinsku, Petra Voznici.


Vánoce již tradičně patří betlémům. Nejinak tomu je na výstavě v Předklášteří u Tišnova, na níž se protnula spolupráce Etnografického ústavu, spolku betlémářů a Artperiscope se školami v regionu.


Na výstavě s názvem Betlémy a umění ve dřevě II. pořádané spolkem Art Periscope od 3. 12. do 18. 12. 2022 v Předklášteří u Tišnova se již podruhé kurátorsky podílí Hana Dvořáková.


Ze zahájení výstavy Pražská Pallas a Moravská Hellas, kterou pořádá v Galerie hl. města Prahy, MZM Etnografický ústav, Galerie umění v Hodoníně, 24. října 2022.


Vedoucí Etnografického ústavu MZM Hana Dvořáková získala cenu Jihomoravského kraje pro rok 2022.

https://stisk.online/a/SbbdH/ceny-jihomoravskeho-kraje-letos-dostanou-donutil-nebo-kasparkova


Putovní výstava "Do Brna široká cesta" v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Putovní výstavu "Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou" čeká další zastávka, a to v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Zde bude v pátek 14. října 2022 v 17 hodin zahájena úvodním slovem vedoucí Etnografického ústavu MZM PhDr. Hany Dvořákové. Po vernisáži vystoupí hlavní kurátorka výstavy PhDr. Jana Poláková, Ph.D. s přednáškou o odrazu skutečného kriminálního případu v tištěných, psaných i ústních pramenech. Výstava potrvá do 11. prosince 2022.


MZM na Noci vědců představí „Fenomén kramářských písní všemi smysly“

Pro Noc vědců, která se koná v pátek 30. září 2022 od 18:00, připravila PhDr. Jana Poláková z Etnografického ústavu MZM program „Fenomén kramářských písní všemi smysly“, který široké veřejnosti všech věkových skupin představí zábavnou formou výsledky pětiletého výzkumu. V rámci série tvůrčích dílen bude možné si vyrobit vlastní knihu kramářských písní (špalíček), zahrát si na xylofon melodie kramářských písní nebo si udělat vlastní „štoček“ ve formě jednoduchého linorytu. Aktivity budou doprovázeny výstavou Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou (cca 12 samostatných panelů), hudební produkcí profesionálních zpěváků kramářských písní (s ukazovací tabulí) a ochutnávkou tradičních pochutin a nápojů.

Dílničky budou probíhat průběžně. Hudební vystoupení zpěváků proběhne dle časových možností zpěváků jedenkrát. Výstava bude na chodbě v 4. a 5. patře k zhlédnutí po celou dobu trvání Noci vědců. Komentovaná prohlídka výstavy bude v 19:00 a 21:00 hod.

Fenomén kramářských písní všemi smysly | Noc vědců (nocvedcu.cz)

Místo: FF MU, Arne Nováka 1


Cheb, 10. 9. 2022: V rámci Národního zahájení Dnů evropského kulturního dědictví převzaly z rukou ministra pro kulturu Martina Baxy kurátorky Etnografického ústavu Hana Dvořáková a Věra Colledani ocenění za zápis Zlaté soboty v Žarošicích do Národního seznamu nemateriálního kulturního dědictví.


Jak může být spolupráce s etnografy prospěšná při rekonstrukcích tradičního lidového oděvu

Jihomoravské obce mění „tradiční“ kyjovský kroj za vlastní. Je to však časově náročná a drahá cesta s nejistým výsledkem. Odborníci varují před minisukněmi či obecními barvami.

Čepec a na něm turecký šátek. Vyšívaný límec černou nití, „vestička“ kordulka, rukávce, v pase mašle, široká, krátká sukně, vyšívaná zástěra neboli fěrtůšek a vysoké vrapené boty na podpatku. Kyjovský kroj je jeden z nejznámějších a nejkrásnějších, okouzluje barvami i drobnými výšivkami.

Stále víc jihomoravských vesnic však převzatý, bohatý, desítky let nošený, v podstatě národní oděv nahrazuje. Podle kurátorky sbírky textilu Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně Šárky Prokešové jde o plošný trend, který začal od sametové revoluce.

Více na iDNES.cz


Katalog stálé expozice Etnografického ústavu MZM obdržel cenu České národopisné společnosti

Hlavní výbor České národopisné společnosti vyhodnotil další ročník Ceny ČNS, v jejímž rámci jsou oceňovány významné počiny, které v uplynulém roce výrazně přispěly k rozvoji a propagaci oboru etnologie.

Cenu České národopisné společnosti v kategorii publikace získal katalog stálé expozice Etnografického ústavu MZM: Beránková, Helena - Dvořáková, Hana (eds.): Lidová kultura na Moravě v zrcadle času. Brno: Moravské zemské muzeum, 2021.

Cenu převzala 25. června 2022 v rámci 77. mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici autorka a editorka Hana Dvořáková.


Byli jsme u toho: V květnu 1902 uspořádala spolek Mánes výstavu prací slavného francouzského sochaře Augusta Rodina, které se autor osobně zúčastnil. Po společensky náročném pobytu v Praze přijel sochař v doprovodu A. Muchy, Jos. Mařatky, Zd. Braunerové a dalších umělců na jižní Moravu, kde navštívil Macochu a Blansko a následně výstavu slovenských výtvarných umělců v Hodoníně. Na pozvání Joži Uprky pak strávil odpoledne v Hroznové Lhotě. Na cestě tam jej doprovázela banderia, mladí muži v krojích na ozdobených koních, na okrajích stáli lidé v malebných krojích. V Hroznové Lhotě výpravu čekala Trnova muzika  a tanečníci. Jak v Praze tak na Moravě představovala Rodinova návštěva velkolepou a novinářsky sledovanou událost.

Po 120 letech si návštěvu slavného umělce Hroznová Lhota 18. června připomněla rekonstrukcí této události.

Etnografický ústav spolu s Galerií hl. města Prahy, Galerií výtvarného umění v Hodoníně připravuje při této příležitosti výstavu mapující tehdejší Rodinův pobyt v Čechách a na Moravě. K výstavě bude vydán katalog.


28. května 2022 se na hradě Veveří nedaleko Brna konal jubilejní 10. ročník akce Řecká sobota. Organizátoři připravili bohatý kulturní program, jehož součástí byla také putovní výstava „Dva životy, dvě kultury, dvě země. Řekové na českém území od 2. poloviny 20. století do současnosti“, její dvě komentované prohlídky a promítání stejnojmenného filmu. Autorka výstavy, kurátorka Etnografického ústavu, Jana Poláková se předchozí den zúčastnila také donátorského večera, na němž byli mj. přítomni velvyslanci Řecké a Kyperské republiky.


Monografie "Lidová kultura na Moravě v zrcadle času" (eds. Helena Beránková a Hana Dvořáková) zvítězila v anketě České národopisné společnosti O nejvýznamnější počin v oboru za rok 2021 a získala tak Cenu České národopisné společnosti v kategorii publikace.

Ke slavnostnímu předání ocenění dojde na MFF Strážnice dne 25. června 2022 ve Strážnici. Publikaci lze získat na e-shopu Moravského zemského muzea nebo na pokladně Paláce šlechtičen MZM, Kobližná 1, Brno.


Repríza výstavy oděvů ze sbírek Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Jako růže. Móda zrcadlem doby ve Slováckém muzeu v Hradišti je v plném proudu. Autorky výstavy Libuše Dufková a Mgr. Gabriela Rožková se účastnily Muzejní noci 20. května 2022, která se nesla v duchu výstavy, aby tam provedly komentované prohlídky pro návštěvníky akce. Během Muzejní noci proběhla módní přehlídka, na níž byl předveden vývoj odívání z období od 80. let 19. století po 20. léta 20. století, v podání členů Luhačovického okrašlovacího spolku Calma. Další komentované prohlídky pro odbornou i laickou veřejnost proběhly 2. června 2022.


Přední česká designérka Liběna Rochová navštívila expozici Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času a odsouhlasila instalaci svého textilního modelu MEMORY.


V úterý 10. května 2022 byl v Paláci šlechtičen za účasti všech složek Slováckého krúžku v Brně slavnostně uveden do života Katalog nové stálé expozice Etnografického ústavu Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času.

Na fotografiích: Václav Štěpánek, starosta Krúžku, Marek Junek, ředitel Historického muzea MZM, editorky Hana Dvořáková a Helena Beránková.


Komentovaná prohlídka expozice Etnografického ústavu v úterý 10. května 2022. PhDr. Hana Dvořáková provádí zasvěcené folkloristy - členy Slováckého krúžku v Brně.


Dne 6. května 2022 byly hostem pořadu Sama doma České televize Brno vedoucí Etnografického ústavu MZM PhDr. Hana Dvořáková a kurátorka sbírky textilu Mgr. Šárka Prokešová. Věnovaly se mateřství v minulosti, jeho funkci, představám a rituálům s ním spojeným. Na příkladech vzácných textilií a koutního hrnce ze sbírek Etnografického ústavu ukázaly, jakým způsobem fungovalo šestinedělí, jak se oblékaly novorozeňata, jaké textilie se pojily ke křtu, obřadu Úvodu i období batolete.

Mateřství v běhu staletí - 1. část | Mateřství v běhu staletí - 2. část (ceskatelevize.cz)


V pondělí 2. května 2022 připravila Katedra mediálních studií a žurnalistiky v atriu Fakulty sociálních studií MUNI zahájení putovní výstavy Etnografického ústavu MZM Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou. Na její přípravě se v rámci probíhajícího projektu NAKI podíleli autorský kolektiv EÚ MZM,  Etnologického ústavu AV ČR, detašované pracoviště Brno, Moravské zemské knihovny v Brně a Ústavu českého jazyka a Ústavu české literatury FF MUNI. V rámci výstavy proběhne několik přednášek – viz program. Volně přístupná výstava potrvá do 30. června 2022.


Fotografie z výstavy Pozapomenutý odkaz novokřtěnců. Keramická výroba a nožířství kurátorky PhDr. Aleny Kalinová. Výstava se uskutečnila ve dnech 21. až 30. dubna 2022 v Paláci šlechtičen.


Ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti je otevřena od 31. 3. 2022 repríza výstavy Jako růže. Móda zrcadlem doby, která byla realizována v roce 2020 v Moravském zemském muzeu v Brně. Je na ní představen městský oděv z období mezi lety 1880 až 1925. Největší část exponátů pochází ze sbírek Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, doplněných o předměty z Moravské galerie, Muzea města Brna a Slováckého muzea.


Slavnostní otevření Paláce šlechtičen nabídlo několik doprovodných akcí, kupříkladu komentované prohlídky nové stálé expozice Tradiční kultura na Moravě v zrcadle času či tradiční umění pískem vysypávaných ornamentů.


Věra Colledani, kurátorka Etnografického ústavu MZM na tiskové konferenci Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava (12. dubna 2022, Art Gallery Brno), na které byl představen projekt „Nestůj, cestuj“, jenž inspiruje turisty k poznávání jižní Moravy prostřednictvím tradic. V jejím rámci byly představeny hrací karty inspirované starými modrotiskovými formami ze Strážnice autorek Věry Colledani a Zuzany Osako.

CONTACTS
SERVICES
SCIENCE AND RESEARCH
ABOUT US