Úvod > Navštivte nás > Dietrichsteinský palác > Stálé expozice > Středoevropská křižovatka

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

 

Vstupné: plné 90 Kč, zvýhodněné 45 Kč, rodinné 225 Kč

Otevírací doba: úterý 9-15 hod., středa až pátek 9-17 hod., sobota a neděle 13-18 hod.

 

Nová stálá expozice Moravského zemského muzea mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Deset tematických okruhů sleduje politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejích institucí, kulturních jevů a významných osobností, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského prostoru. V expozici bude množství interaktivních prvků, včetně promítání dobových filmových záběrů, každou tematickou část doplní dotykové obrazovky s podrobnými informacemi o dílčích tématech sledovaného období.

 

Lektorský výklad:

Středoevropská křižovatka I. - Žáci a studenti se seznámí s klíčovými událostmi prvních třech tematických okruhů expozice Středoevropská křižovatka v rámci skupinové badatelsky orientované výuky. S využitím vybraných sbírkových předmětů, písemných a obrazových pramenů, dobových předmětů na dosah, komiksových příběhů a praktických aktivit prochází účastníci programu po časové ose k poznání jednotlivých kapitol dějin 20. století a interpretují jejich výpověď.

 

Jednotlivé kapitoly stálé expozice

1. Konec starých časů: Pod vládou dvojhlavého orla 1905 - 1914

2. Moravané v letech Velké války 1914 - 1918

3. Masarykovské Československo a Morava 1918 - 1938

4. Morava ve stínu hákového kříže 1938 - 1945

5. Léta naděje a vzestup totality 1945 - 1960

6. Zlatá šedesátá

7. Pražské jaro 1968 a sovětská okupace

8. Morava normalizační

9. Návrat demokracie 1989 - 1993

10. Současná Morava v souřadnicích Evropy

 

Tato expozice vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Akce se koná s podporou města Brna a pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

 

 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz