Pro školy > Programy pro školy > Středoevropská křižovatka - komentovaná prohlídka

Pro školy

 

Kalendář akcí

Prosinec 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
Středa, 01.12.2021
2
3
Pátek, 03.12.2021
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výstava
Přednáška

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Komentovaná prohlídka v expozici Středoevropská křižovatka

Zpět na výběr výukových interaktivních programů v expozici Středoevropská křižovatka

 

Zahájení: od 9. října 2018

Místo a čas konání: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, vždy ve čtvrtek a v pátek od 9:00 do 14:00 hod., ostatní dny dle domluvy

Začátky prohlídek: dle domluvy

Celkový rozsah prohlídky: 60 minut

Cena: 50 Kč za žáka

Objednávky programu: tel. č. 533 435 274 či 533 435 371, případně e-mail detskemuzeum@mzm.cz


Výklad probíhá ve slovenštině.

 

 

 

Věková skupina: 5. - 9. třída ZŠ, SŠ

 

Vzdělávací program: Vzdělávací oblastí pro žáky prvního stupně základních škol bude Člověk a jeho svět, zejména jeho část: Lidé a Čas. Vzdělávací oblastí žáků druhého stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií bude Člověk a společnost. Tato oblast zahrnuje vzdělávací obory Dějepis a Výchova k občanství a další průřezová témata.

 

 

 

Obsah prohlídky: 

Žáci a studenti se seznámí s klíčovými událostmi všech deseti tematických okruhů expozice, která reflektuje události dramatických dějin 20. století s důrazem na historický prostor Moravy. Sledovány jsou politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejich instituce, kulturní jevy i významné osobnosti, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského prostoru.

Úvodní část nese titul Konec starých časů: Pod vládou dvojhlavého orla 1905 - 1914 a přibližuje závěr takřka třísetleté epochy, v níž české země existovaly pod nadvládou habsburského panovnického rodu a přeměna společnosti do její moderní podoby.

Druhá část Moravané v letech Velké války 1914 - 1918 reflektuje témata spojená s prvním celosvětovým válečným konfliktem (na frontách i v zázemí) a definuje rozsah tohoto tragického střetnutí i jeho důsledky, zejména rozpad habsburské monarchie a následný vznik Československé republiky jako jednoho z tzv. nástupnických států.

Část Masarykovské Československo a Morava 1918 - 1938 zpřítomňuje život mezi světovými válkami na základě dobových reálií, dokladů meziválečného průmyslu, kultury i každodenního života.

 

 

 

Pohnuté období nacistické okupace jako prvního totalitního režimu popisuje část Morava ve stínu hákového kříže 1938 - 1945. Doklady represivního charakteru německé okupační správy, jejímž konečným cílem se měla stát budoucí úplná germanizace území Čech a Moravy.

Oddělení Léta naděje a vzestup totality 1945 - 1960 mapuje dobu krátkého návratu relativní demokracie po skončení 2. světové války, následovanou komunistickým převratem v únoru 1948, terorem padesátých let a léty postupného utužování a konstituce totalitního komunistického režimu.

Dvě navazující části Zlatá šedesátá - Pražské jaro 1968 a sovětská okupace prezentují fenomén šedesátých let, kdy docházelo k postupnému uvolňování komunistické diktatury v českých zemích, vrcholícímu na jaře 1968 snahou o reformu systému, brutálně ukončenou 21. srpna 1968 vpádem pěti armád Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem.

Následující část Morava normalizační je věnována téměř dvěma desetiletím existence Československa v letech normalizace komunistického systému, kontrastu každodenního života s aktivitami malých skupin občanů, vedených domácím disentem (Charta 77), které se vzepřely režimu.

Konec expozice, tvořený částmi Návrat demokracie 1989 - 1993 a Současná Morava v souřadnicích Evropy, poskytuje stručný přehled událostí po tzv. Sametové revoluci v listopadu 1989, následující léta demokratizace společnosti a převratné změny v její podobě až do vzniku samostatné České republiky v lednu 1993. Na úplný závěr se návštěvníci seznámí s fenomény spojenými s existencí České republiky, jejím začleňováním do širších evropských struktur a reflexi dnešního globalizovaného světa.

V celém prostoru je na 300 exponátů. Nedílnou výtvarnou součástí expozice je i devět komiksů výtvarnice Lucie Lomové, přičemž každý kreslený příběh se vztahuje k jednomu období 20. století. Samostatnou a neméně důležitou složku tvoří vybrané filmové, televizní a hudební ukázky, které expozici na několika místech doplňují.

 

Expozice vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, s podporou města Brna a pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

 

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz