Navštivte nás > Starý zámek v Jevišovicích > Stálé expozice > Klávesové hudební nástroje

Klávesové hudební nástroje

 

Přístupný depozitář klávesových hudebních je situován v tzv. velkém sále v patře západního křídla, v němž se zachovaly zbytky barokní výmalby a je možno do něho nahlédnout v rámci prohlídkové trasy. Poměrně protáhlý sál vznikl druhotnými úpravami několika prostor až po druhé světové válce a obyvatelé Jevišovic jej mají dosud v paměti jako místo konání plesů.

Specialisté a vážní zájemci si tu po předchozím objednání mohou podrobněji prohlédnout unikátní sbírku na 50 ks historických klávesových nástrojů, jež vznikala od roku 1919. Z nejstarších vzduchových klávesových nástrojů jsou zde vystaveny zdobené varhanní pozitivy z konce 17. století: z Brna od alžbětinek, z Rokytnice v Orlických horách a z Mostiště. Dále jsou tu přenosné raně barokní, barokní a klasicistní varhanní portativy.

Ze strunných nástrojů tu můžeme spatřit nejcennější a nejstarší kladívkový klavír z 2. poloviny 18. století, který používal učitel Leoše Janáčka, kněz Pavel Křížkovský (1820-1885). Vystaveny jsou i různé typy kladívkových klavírů, jako např. stolový, sekretářový, pyramidový a žirafový. K unikátům patří také klaviorganum z roku 1780, malý kufříkový klavírek z počátku 19. století či robustní pianino Gustava Rösslera z počátku 20. století.

Expozice pro vážné zájemce zpřístupněna k podrobnější prohlídce na požádání po předchozí domluvě s kastelánem a kurátorem sbírky; běžný náhled je možný v rámci celkové prohlídky Starého zámku v Jevišovicích.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz