O muzeu > Spolupráce

Spolupráce s partnerskými institucemi

Navázání spolupráce mezi Norským Folkemuseem a Moravským zemským muzeem

Několik neformálních diskusí na mezinárodních akcích předcházelo užšímu navázání spolupráce mezi oběma institucemi. Norsk Folkemuseum  (Norské národopisné muzeum) je jedno z největších a nejnavštěvovanějších norských muzeí, stejně jako Moravské zemské muzeum v České republice.

Obě instituce spojuje nejen charakter sbírek a expozic, ale i řada styčných problémů. I to byl důvod proč byl v Norsk Folkemuseu uspořádán bilaterální seminář řešící různé formy možné vzájemnné dlouhodobě spolupráce. Za Moravské zemské muzeum se semináře zúčastnili Hana Dvořáková, vedoucí Etnografického ústavu, Gabriela Chmelařová, tajemnice ředitele a Igor Frait, náměstek pro vnitřní záležitosti. Za Folkemuseum jednali Paal Mork, náměstek pro komunikaci a práci s veřejností, Inger Jensen, ředitelka sekce sbírek, Tormod Kaaløy, ředitel bezpečnostní sekce.

V úvodu semináře byly představeny obě instituce, poté již zástupci jednali ve dvou definovaných oblastech. První oblastí byl moderní způsob prezentace moderního dědictví – zpřístupnění muzejních sbírek ve stále expozici tradiční kultury na Moravě, zaměřené na všední i sváteční život venkovských vrstev včetně přesahu do života města, druhou spolupráce při tvorbě integrovaného bezpečnostního systému muzea s jedním centrálním řídícím pracovištěm.

Seminář v Oslo nastolil základ další spolupráce, což účastníci stvrdili vzájemně podepsanou dohodou. Vzhledem k tomu, že při Moravském zemském muzeu pracují i metodická centra pro ostatní muzejní instituce v ČR, bude zkušenost ze spolupráce mezi norskou a českou stranou dále šířena mezi ostatní muzejní instituce v ČR. V souvislosti s prioritní oblastí Finančních mechanismů EHP/Norska CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění přispěje dohodnutá spolupráce k uplatnění nejlepších postupů pro uchování a prezentaci sbírek muzejní povahy včetně zachování památkového fondu (ochrana historických budov). 

Česká účast na semináři byla podpořena z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009–2014.

Projekt Partnerská škola Moravského zemského muzea

Moravské zemské muzeum zahájilo v listopadu 2011 vzájemnou spolupráci s Gymnáziem Brno, třída Kapitána Jaroše 14. Vzájemná spolupráce se odvíjí od společného zájmu zlepšit školní i mimoškolní vzdělávání a přiblížit koncepci prezentace muzea výukovým programům a daným školním věkovým skupinám.

 

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 14 

 

Studenti biologicko - chemického cvičení 3. a 4. ročníku dne 17. 2. 2012 navštívili výstavu Messel on Tour, zkamenělé poklady světového dědictví UNESCO.

http://www.jaroska.cz/node/442 

Dne 14. 3. 2012 se žáci nižšího stupně gymnázia, třídy 3.ag, mohli „podívat do tváře“ vynikajícímu českému básníkovi, autorovi Máje. V Moravském zemském muzeu se konala výstava Hynku! Viléme!! Jarmilo!!! Karel Hynek Mácha, kníže české poezie. Studenti si v průběhu asi hodinové návštěvy připomenuli vše, co již o Karlu Hynkovi Máchovi znali. Dozvěděli se i spoustu nových informací. Mohli si přečíst i některé zápisy z Máchova deníku, zhlédli film o určování možné básníkovy podoby a některá jeho díla si zhudebněná i poslechli. 

http://www.jaroska.cz/node/463 

 

Moravské zemské muzeum se podílí na středním a vyšším odborném vzdělávání studentů OA, SOŠ knihovnická a VOŠ knihovnických, informačních a sociálních služeb formou jejich odborné praxe v ústřední knihovně MZM a knihovnách odborných oddělení MZM. 

OA, SOŠ knihovnická a VOŠ knihovnických, informačních a sociálních služeb 

 

Moravské zemské muzeum zahájilo v únoru 2012 vzájemnou spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity, Kotlářská 267/2, Brno. Vzájemná spolupráce se odvíjí od společného zájmu zlepšit školní i mimoškolní vzdělávání a přiblížit koncepci prezentace muzea výukovým programům a daným školním věkovým skupinám.

Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 

 

Moravské zemské muzeum vzájemně spolupracuje s Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně, Francouzská 101, Brno.

 

 

 

 

 

Vyšší odborná škola restaurátorská v Brně

 

Studenti VOŠ restaurátorské v programu: Pozvání do nočního ateliéru VOŠ restaurátorské Brno – restaurování malby, keramiky a nábytku včetně dřevořezby, který byl součástí Brněnské muzejní noci 2012. Studenti VOŠ restaurátorské v programu: Pozvání do nočního ateliéru VOŠ restaurátorské Brno – restaurování malby, keramiky a nábytku včetně dřevořezby, který byl součástí Brněnské muzejní noci 2012.

 

Moravské zemské muzeum vzájemně spolupracuje s Katedrou archeologie FF Univerzity Hradec Králové.

Univerzita Hradec Králové 


 
vyrobila www.omegedesign.cz