Úvod > O muzeu > Spolupráce s partnerskými institucemi

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Spolupráce s partnerskými institucemi

Navázání spolupráce mezi Norským Folkemuseem a Moravským zemským muzeem

Několik neformálních diskusí na mezinárodních akcích předcházelo užšímu navázání spolupráce mezi oběma institucemi. Norsk Folkemuseum  (Norské národopisné muzeum) je jedno z největších a nejnavštěvovanějších norských muzeí, stejně jako Moravské zemské muzeum v České republice.

Obě instituce spojuje nejen charakter sbírek a expozic, ale i řada styčných problémů. I to byl důvod proč byl v Norsk Folkemuseu uspořádán bilaterální seminář řešící různé formy možné vzájemnné dlouhodobě spolupráce. Za Moravské zemské muzeum se semináře zúčastnili Hana Dvořáková, vedoucí Etnografického ústavu, Gabriela Chmelařová, tajemnice ředitele a Igor Frait, náměstek pro vnitřní záležitosti. Za Folkemuseum jednali Paal Mork, náměstek pro komunikaci a práci s veřejností, Inger Jensen, ředitelka sekce sbírek, Tormod Kaaløy, ředitel bezpečnostní sekce.

V úvodu semináře byly představeny obě instituce, poté již zástupci jednali ve dvou definovaných oblastech. První oblastí byl moderní způsob prezentace moderního dědictví – zpřístupnění muzejních sbírek ve stále expozici tradiční kultury na Moravě, zaměřené na všední i sváteční život venkovských vrstev včetně přesahu do života města, druhou spolupráce při tvorbě integrovaného bezpečnostního systému muzea s jedním centrálním řídícím pracovištěm.

Seminář v Oslo nastolil základ další spolupráce, což účastníci stvrdili vzájemně podepsanou dohodou. Vzhledem k tomu, že při Moravském zemském muzeu pracují i metodická centra pro ostatní muzejní instituce v ČR, bude zkušenost ze spolupráce mezi norskou a českou stranou dále šířena mezi ostatní muzejní instituce v ČR. V souvislosti s prioritní oblastí Finančních mechanismů EHP/Norska CZ 06 Kulturní dědictví a současné umění přispěje dohodnutá spolupráce k uplatnění nejlepších postupů pro uchování a prezentaci sbírek muzejní povahy včetně zachování památkového fondu (ochrana historických budov). 

Česká účast na semináři byla podpořena z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP a Norských fondů 2009–2014.


 
vyrobila www.omegedesign.cz