Úvod > Akce > Programy pro školy > Škola v muzeu > Slované pro 2. roč. SŠ

Slované pro 2. ročník SŠ


Přijďte do MZM dozvědět se něco nového o naší historii, o Slovanech. V expozici čekají studenty doklady hmotné kultury z předvelkomoravského období. Program přibližuje období stěhování národů, usazení slovanských kmenů na našem území, každodenní život na Moravě i boje s Avary a Sámovu říši. Kromě vystavených exponátů jsou připraveny pro studenty i týmové hry, při kterých si nevšední formou rozšíří své vědomosti o Slovanech.

 

Možné termíny: čtvrtek a pátek (9-10, 10-11, 11-12 hod.)

Kontakt: Mgr. Pavlína Turečková, tel.: 533 435 263, ptureckova@mzm.cz

Projekt připravený ve spolupráci s Masarykovou univerzitou nabízí základním a středním školám vyučovací hodinu, která je připravená podle RVP a určená konkrétním věkovým skupinám. Výukové moduly jsou zpracovány a prezentovány studenty Masarykovy univerzity v rámci kreditované praxe za dohledu odborných garantů Moravského zemského muzea. Projekt nabízí interaktivní vyučovací hodinu v reálném prostřední muzejní expozice, součástí jsou i pracovní listy a závěrečné shrnutí, kterým učitel ve škole ověří znalosti, které si žáci odnesli z hodiny. Záměrem je, aby se již učitelé k tématu v hodině nemuseli vracet.

Chcete-li přijímat veškeré související aktuality, přihlaste se k odběru newsletteru 
u koordinátorky projektu Mgr. Pavlíny Turečkové.

Historická a přírodovědná témata pro podzim 2017:

Programy pro 1. stupeň ZŠ:

Programy pro 2. stupeň ZŠ:

Programy pro SŠ:

Cena za žáka: 25 Kč

Více informací o termínech: Oddělení komunikace a marketingu MZM, Mgr. Pavlína Turečková, tel.: 533 435 263, e-mail: ptureckova@mzm.cz

Reference:

                                          

 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz