Úvod > Akce > Programy pro školy > Škola v muzeu

Škola v muzeu

Projekt je připravený Moravským zemským muzeem ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Gymnáziem Brno, tř. Kpt. Jaroše a Ministerstvem kultury ČR.

Projekt připravený ve spolupráci s Masarykovou univerzitou nabízí základním a středním školám vyučovací hodinu, která je připravená podle RVP a určená konkrétním věkovým skupinám. Výukové moduly jsou zpracovány a prezentovány studenty Masarykovy univerzity v rámci kreditované praxe za dohledu odborných garantů Moravského zemského muzea. Projekt nabízí interaktivní vyučovací hodinu v reálném prostřední muzejní expozice, součástí jsou i pracovní listy a závěrečné shrnutí, kterým učitel ve škole ověří znalosti, které si žáci odnesli z hodiny. Záměrem je, aby se již učitelé k tématu v hodině nemuseli vracet.

Témata pro jaro 2018:

Programy pro 2. stupeň ZŠ/víceletá gymnázia:

Koordinátorka projektu: Mgr. Pavla Hršelová, Ph.D., phrselova@mzm.cz, tel.: +420 533 435 216

Cena za žáka/studenta: 25 Kč

Reference:

                                          

Fotogalerie

 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz