Pro školy > Škola v muzeu

Pro školy

 

Kalendář akcí

Červenec 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Sobota, 27.07.2019
28
29
30
31

Exkurze
Přednáška
Koncert
Zábava

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY

 Zřizovatel:


                      

 
   

 

Škola v muzeu

Projekt je připravený Moravským zemským muzeem ve spolupráci s Masarykovou univerzitou, Gymnáziem Brno, tř. Kpt. Jaroše a Ministerstvem kultury ČR.

Projekt připravený ve spolupráci s Masarykovou univerzitou nabízí základním a středním školám vyučovací hodinu, která je připravená podle RVP a určená konkrétním věkovým skupinám. Výukové moduly jsou zpracovány a prezentovány studenty Masarykovy univerzity v rámci kreditované praxe za dohledu odborných garantů Moravského zemského muzea. Projekt nabízí interaktivní vyučovací hodinu v reálném prostřední muzejní expozice, součástí jsou i pracovní listy a závěrečné shrnutí, kterým učitel ve škole ověří znalosti, které si žáci odnesli z hodiny. Záměrem je, aby se již učitelé k tématu v hodině nemuseli vracet.

Témata pro jaro 2019:

Savci pro 7. ročník ZŠ a SŠ

Studentům základních a středních škol jsou představeny studijní exponáty na téma Savci. V rámci lektorované prohlídky se využívají pracovní listy. Po obecné charakteristice savců následuje krátký popis stavby těla a zdůrazňují se rozdíly mezi savci a ostatními obratlovci. Ve zkratce se věnujeme cévní, nervové, kostní, svalové, vylučovací, rozmnožovací, dýchací a trávicí soustavě. Během výkladu se nezapomíná ani na zařazení savců do systému živočichů a jejich roztřídění do základních čeledí. Především u roztřídění do čeledí mají studenti více úkolů v pracovním listu a pracují s exponáty.

Termíny: dle domluvy

Ryby pro 7. ročník ZŠ a SŠ

Hodina připravená v expozici Fauna Moravy, se zaměřuje zejména na sladkovodní ryby České republiky. Charakterizuje jednotlivá pásma výskytu ryb a jejich zástupce v ČR. Poukazuje na vývoj a postavení ryb v říši zvířat v kontrastu k vývoji člověka a jiných skupin. Nastíní základy rozmnožování a vývinu ryb, a vysvětluje způsob života, zejména příjem potravy. V neposlední řadě stručně popisuje anatomickou stavbu těla ryb a morfologické rozdíly. Obsah hodiny je obohacen o zajímavá fakta a zvláštnosti týkající se ryb, a taktéž je spojen s prohlídkou živých exemplářů ryb ČR. Pro aktivní zapojení žáků a fixaci poznatků jsou vytvořeny pracovní listy, a v případě zájmu bonusové soutěžní otázky se sladkou odměnou (čoko/želé rybka).

Termíny: dle domluvy

Kontakt:

Koordinátorka projektu: Mgr. Pavla Hršelová, Ph.D., proskoly@mzm.cz, tel.: +420 533 435 263

Cena za žáka/studenta: 25 Kč

Setkání s učiteli:

Reference:

                                          

Fotogalerie

 
vyrobila www.omegedesign.cz