Úvod > Věda a výzkum > Odborné publikace > Vědecké časopisy > Acta Musei Moraviae > Scientiae geologicae

Věda a výzkum

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 


- ISSN 1211-8796
- Formát: 170×240 mm
- Ročník obsahuje dvě čísla
 

Šéfredaktor:RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.
Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno
Výkonný redaktor:Mgr. Jan Cempírek
Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno
Redakční rada:

Mgr. David Buriánek, Ph.D., Česká geologická služba, Brno
Mgr. Jan Filip, Ph.D., Palackého univerzita, Olomouc
Mgr. Milan Geršl, Česká geologická služba, Brno
Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., Česká geologická služba, Brno
Mgr. Martin Ivanov, Dr., Masarykova univerzita, Brno

Mgr. Lukáš Krmíček, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně
Prof. RNDr. Milan Novák, CSc., Masarykova univerzita, Brno
RNDr. Vladimír Šrein, CSc., Akademie věd České republiky, Praha

Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae publikuje původní práce ze všech oborů geologických věd, zejména mineralogie, petrologie, geochemie, strukturní a ložiskové geologie, geofyziky, paleontologie a v menší míře i speleologie a geomorfologie. Vědecké příspěvky jsou věnovány problematice geologických jednotek, které vystupují na území České republiky, především Moravy a Slezska. Články jsou publikovány v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce, vždy s anglickým abstraktem. Všechny rukopisy jsou recenzovány externími nezávislými odborníky.

 

Adresa redakce: RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.
Mineralogicko-petrografické oddělení
Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno
e-mail: shouzar@mzm.cz
Instrukce pro autory:   ke stažení (166.9 kB, Adobe Acrobat dokument)
Obsah minulých ročníků:Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae
 
vyrobila www.omegedesign.cz