Věda a výzkum > Vědecké časopisy > Acta Musei Moraviae > Scientiae geologicae

Věda a výzkum

 

Kalendář akcí

Říjen 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Doprovodná akce
Přednáška
Exkurze
Výstava

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 


- ISSN 1211-8796
- Formát: 170×240 mm
- Ročník obsahuje dvě čísla
 

Editoři:RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D.
Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno

Mgr. Vladimír Hrazdil
Mineralogicko-petrografické oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno

Mgr. Jakub Březina
Geologicko-paleontologicé oddělení, Moravské zemské muzeum, Brno

Výkonný redaktor:Mgr. Eva Víšková, Ph.D.

Redakční rada:

Mgr. David Buriánek, Ph.D., Česká geologická služba, Brno
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno
Dr. rer. nat. Andreas Ertl, Vídeňská univerzita, Vídeň, Rakousko
Mgr. Milan Geršl, Ph.D., Mendelova univerzita, Brno
Mgr. Helena Gilíková, Ph.D., Česká geologická služba, Brno
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr., Masarykova univerzita, Brno
doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D., Akademie věd České republiky, Praha
Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno
Prof. RNDr. Milan Novák, CSc., Masarykova univerzita, Brno
Prof. Adam Pieczka, Akademia Górniczo-Hutnicza, Krakow, Polsko
Mgr. Martina Roblíčková, Ph.D., Moravské zemské muzeum, Brno
doc. Mgr. Martin Sabol, Ph.D., Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae publikuje původní práce ze všech oborů geologických věd, zejména mineralogie, petrologie, geochemie, strukturní a ložiskové geologie, geofyziky, paleontologie a v menší míře i speleologie a geomorfologie. Vědecké příspěvky jsou věnovány problematice geologických jednotek, které vystupují na území České republiky, především Moravy a Slezska. Články jsou publikovány v českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském jazyce, vždy s anglickým abstraktem. Všechny rukopisy jsou recenzovány externími nezávislými odborníky.

 

Adresa redakce: Mgr. Eva Víšková, Ph.D.
Mineralogicko-petrografické oddělení
Moravské zemské muzeum, Zelný trh 6, 659 37 Brno
e-mail: eviskova@mzm.cz
Webové stránky:http://scigeo.actamm.cz/
 
vyrobila www.omegedesign.cz