Věda a výzkum > Řada Anthropos

Věda a výzkum

 

Kalendář akcí

Leden 2022
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Přednáška

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Řada Anthropos

Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology ang Quaternary Geology

 

V roce 1964 vydává Moravské museum v Brně a jeho oddělení pro diluvium v řadě Anthropos obsáhlou studii profesora Jana Jelínka "Anthropologie mladší doby kamenné".
Až do osmdesátých let minulého století se pak v edičních počinech muzejního nakladatelství objevují v Anthroposu odborné články se zaměřením na anthropologii, paleontologii a kvartérní geologii.

Od roku 2009 se začíná psát nová historie původní vědecké monografické řady. Přední muzejní archeologové a anthropologové publikují na stránkách výsledky své dlouholeté práce z významných archeologických nalezišť jižní Moravy. Do jednotlivých čísel přispívají také zahraniční badatelé, kteří se zabývají danou tematikou, obohacují a rozšiřují tak autorské zázemí Athroposu. Dosud bylo vydáno šest těchto publikací, formátově též navazujících na minulost.
V jejich autorském zázemí figurují například doc. PhDr. Karel Valoch, DrSc., doc. PhDr. Martin Oliva, doc. Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D., doc. Mgr. Petr Neruda, Ph.D. a další.

Vydané publikace:

Martin Oliva et al.
SÍDLIŠTĚ MAMUTÍHO LIDU U MILOVIC POD PÁLAVOU, Vol. 27
Otázka struktur s mamutími kostmi
MILOVICE: SITE OF THE MAMMOTH PEOPLE BELOW THE PAVLOV HILLS
The question of Mammoth bone structures 

 

Zdeňka Nerudová - Karel Valoch
MORAVANY NAD VÁHOM
Katalog paleolitických industrií z výzkumu prof. Karla Absolona

 

Petr Neruda - Zdeňka Nerudová eds.
MORAVSKÝ KRUMLOV IV - Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě
MORAVSKÝ KRUMLOV IV
Moravský Krumlov IV - Multilayer Middle and Early Upper Palaeolithic Site in Moravia

 

Karel Valoch ed.
MUŠOV I (OKR. BŘECLAV) - GEOLOGICKÁ A ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA NA JIŽNÍ MORAVĚ
Mušov (Bez. Břeclav) - Eine geologische und archäologische Lokalität in Südmähren

 

Zdeňka Nerudová ed.
JESKYNĚ BALCARKA V MORAVSKÉM KRASU
Interdisciplinární studie
DIE BALCARKA-HÖHLE IM MÄHRISCHEN KARST
Eine Interdisziplinäre Studie

 

Martin Oliva
PRAVĚKÉ HORNICTVÍ V KRUMLOVSKÉM LESE
Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě
PREHISTORIC MINING IN THE "KRUMLOVSKÝ LES" (SOUTHERN MORAVIA)
Origin and development of an industrial-sacred landscape 

 

Petr Neruda - Martina Lázničková - Gabriela Dreslerová
RETUŠÉRY A KOSTI S RÝHAMI Z JESKYNĚ KŮLNA V MORAVSKÉM KRASU
Interdisciplinární analýza tvrdých živočišných tkání ze středopaleolitických bronzů
RETOUCHERS AND BONES WITH GROOWES FROM THE KŮLNA CAVE IN THE MORAVIAN KARST
Interdisciplinary Analysis of Hard Animal Materials from Middle Paleolithic Horizons 

 

Ivana Jarošová - Martina Fojtová - Zdeněk Tvrdý eds.
ANTROPOLOGICKÁ ANALÝZA RANĚ STŘEDOVĚKÉ POPULACE Z DOLNÍCH VĚSTONIC – NA PÍSKÁCH, Vol. 34
Anthropological Analysis of the Early Medieval Population from Dolní Věstonice – Na Pískách 

 

Miriam Nývltová Fišáková
Osteometrická a funkční analýza a evoluce autopodií u rodu Homo
Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodium in genus Homo

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz