Středoevropská křižovatka: Morava ve 20.století

Komentovaná prohlídka v expozici Středoevropská křižovatka

 • Lektorovaná prohlídka celou expozicí, která reflektuje dramatické události 20. století s důrazem na historický prostor Moravy
 • Zahájení 9. října 2018

Výukové tematické programy v expozici Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století:

I. Od konce monarchie k samostatnému státu

 • Konec starých časů - pod vládou dvojhlavého orla 1905 - 1914
 • Moravané v letech Velké války 1914 - 1918
 • Masarykovské Československo a Morava 1918 - 1938

II. Od Protektorátu Čechy a Morava k Pražskému jaru

 • Morava ve stínu hákového kříže 1938 - 1945
 • Léta naděje a vzestup totality 1945 - 1960
 • Zlatá šedesátá - do roku 1968

III. Sovětská okupace, Morava normalizační a návrat demokracie

 • Pražské jaro 1968 a sovětská okupace
 • Morava normalizační
 • Návrat demokracie 1989 - 1993
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS