Příhody lišky Bystroušky

Název programu: Příhody lišky Bystroušky

Věková kategorie: I. a II. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace

Místo: Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14, Brno  

Lektorské dny: středa, čtvrtek, pátek   

Délka programu: 45 - 90 min. 

Cena: 40 Kč za žáka

 

Obsah programu: Obsahem programu je základní seznámení se životem a dílem Leoše Janáčka, přičemž hlavní důraz je kladen na operu Příhody lišky Bystroušky. Žáci se dozvědí něco o okolnostech jejího vzniku, v expozici uvidí část původní literární předlohy Rudolfa Těsnohlídka i návrhy kostýmů Eduarda Miléna. Součástí programu je videoukázka animované verze opery, která je svým zpracováním vhodná zvláště pro dětské návštěvníky. Pro děti jsou také připraveny hudební aktivity vycházející z partitury opery.

Po dohodě s pedagogy je možné zařadit pracovní listy pro hravé zopakování tématu.

Kontakt na lektora: Mgr. Nikola Illeová, tel.: +420 606 033 100, e-mail: nilleova@mzm.cz

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS