Země plná kamínků

Název programu: Země plná kamínků

Věková kategorie: MŠ, 1. - 4. třída ZŠ

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

Místo: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

Stálá expozice: Svět nerostů

Lektorské dny: dle domluvy

Délka programu: cca 50 min.

Cena: 50 Kč za dítě

Obsah programu: Lektor seznámí děti se vznikem Země, její stavbou a vznikem hornin a minerálů. Zábavnou formou vysvětlí rozdíly v minerálech, např. proč jsou někde minerály jako velké, lesklé krystaly a jinde jen sotva viditelná zrníčka, proč jsou některé horniny černé a jiné zase světlé. Dále přiblíží dětem, jak a z čeho vzniká písek, vápence, ale i ložiska zlata nebo diamantů. Společně si prohlédnou, že i relativně obyčejný kámen může sloužit jako drahokam. V expozici děti uvidí meteority, krystaly z pegmatitů nebo vrtnou hlavici a vrtná jádra. Nakonec si samy vyzkouší některé vybrané vlastnosti minerálů, díky kterým se od sebe rozeznávají.

A pro ty nejhodnější nachystají skřítci Permoníci malé překvapení.

Kontakt na lektora: Mgr. Pavla Hršelová, Ph.D., Mineralogicko-petrografické oddělení MZM
tel.: +420 533 435 216, e-mail: phrselova@mzm.cz

KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS