Věda a výzkum > Projekty a prezentace > Probíhající výzkumné projekty

Probíhající výzkumné projekty

Přehled probíhajících výzkumných záměrů

Přehled probíhajících projektů

prix officiel cialis belgique  

DF12P01OVV010  homework help research paper Velká Morava a 1150 let křesťanství ve středu Evropy
Poskytovatel: Ministerstvo kultury (MK)
Hlavní příjemce: Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
Řešitel: doc. PhDr. Luděk Galuška, CSc. (Archeologický ústav MZM)
Období řešení projektu: 2012-2015
GAP405/11/0406   thesis proposals Chronostratigrafická revize unikátní paleolitické lokality jeskyně Kůlny
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: Moravské zemské muzeum
Řešitel: Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D., (Ústav Anthropos)
Období řešení projektu: 2011-2015
GAP409/12/0254  i need to buy a research paper Korespondence Leoše Janáčka. Finální etapa edičního zpracování fondu uloženého v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a dalších institucích
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky (GA ČR)
Hlavní příjemce: Masarykova univerzita
Řešitel: Mgr. Jiří Zahrádka, Ph.D. (Oddělení dějin hudby MZM)
Období řešení projektu: 2012-2016
 
  buy research papers online cheap Zřizovatel:
                                                

                    
vyrobila www.omegedesign.cz