Úvod > Navštivte nás > Připravujeme

Navštivte nás

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Připravujeme


Tomáš Hlavenka: Z mrtvého domu

Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14, Brno

Od 7. března do 21. dubna 2019


Výstava výrazného výtvarníka střední generace přináší tvorbu posledních dvou let. Značná část autorova díla je propojena s přírodou v rovině myšlenkové i materiálové. Hlavenka determinoval přírodu na jednotlivé materiálové nálezy, aby jimi vystavěl svou novou, vlastní přírodu či realitu kolem nás. Není tomu jinak i v případě jeho nového projektu, který se odkazuje na poslední operu Leoše Janáčka Z mrtvého domu. Z nalezených částí stromů v kombinaci s videozáznamem vytvořil působivou koláž, odkazující se na tragické osudy vězňů, i děsivé prostředí sibiřských lágrů.

Pocta Milanu Kunderovi

Biskupský dvůr, Muzejní 1, Brno
Od 3. dubna do 26. května 2019


Výstava k 90. výročí narození Milana Kundery, od roku 2010 čestného občana města Brna. Jeden z nejvýznamnějších autorů českého původu se narodil 1. dubna 1929 v Brně, od roku 1975 žije ve Francii - po začátcích v Rennes v Paříži. Samostatná publikační tvorba Milana Kundery začíná poezií (svazky Člověk zahrada širá, 1953 a Monology, 1957), pokračuje divadelní hrou Majitelé klíčů (1962). Sedm knih napsal původně česky: La Plaisanterie (původně česky: Žert), Risibles amours (Směšné lásky), La vie est ailleurs (Život je jinde), La Valse aux adieux (Valčík na rozloučenou), La Livre du rire et de l´oubli (Kniha smíchu a zapomnění), L´Insoutenable Légèreté de l´être (Nesnesitelná lehkost bytí), L´Immortalité (Nesmrtelnost). Čtyři romány napsal už ve francouzštině: La Lenteur, L´Identité, L´Ignorance, La fête de l'insignifiance (česky neoficiálně: Pomalost, Identita, Nevědomost, Slavnost bezvýznamnosti).

Okouzlení Afrikou

Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno

Od 9. dubna 2019 do 30. ledna 2020


Výstava představí umělecká díla ilustrující vliv Afriky na české umělce od 19. století až do současnosti. Ačkoliv čeští umělci nevyrůstali v zemi s přímou koloniální minulostí, africké umění se stalo pro české výtvarníky významným zdrojem estetické inspirace a kreativity. Na výstavě budou prezentována jak díla českých umělců, kteří navštívili Afriku, tak díla výtvarníků, jež vytvořili své práce zprostředkovaně - na základě inspirace díly zahraničních umělců (kubistů, expresionistů a fauvistů) tvořících pod vlivem umění Afriky například v Paříži. V kontrapunktu k uměleckým dílům českých tvůrců budou součástí výstavy africké plastiky a masky, z nichž se některé nacházely ve sbírkách a ateliérech významných českých umělců. Cílem je zmapovat počátky, růst a kumulaci výtvarného zájmu o africký kontinent, zejména o jeho domorodé umění a kultury.

Na výstavě budou zastoupeni přední reprezentanti moderního českého výtvarného umění, jako jsou František Kupka, Alén Diviš, Antonín Pelc, Jan Křížek, František Tichý, František Hudeček, Jan Zrzavý nebo Toyen. Ze současných umělců inspirovaných Afrikou výstava uvede díla Františka Skály, Jiřího Anderleho, Jana Švankmajera, Petra Kvíčaly nebo Jaroslava Róny. Součástí výstavy se tak stanou vedle obrazů také sochy a plastiky, které budou ilustrovat vliv afrického umění na výtvarnou tvorbu předních českých výtvarníků.

Edukativní dimenzi výstavě vtisknou také doprovodné programy, které návštěvníkům přiblíží Afrikou inspirovaná divadelní představení, umělecké ateliéry a workshopy nebo přímo do projektu osobně zapojení afričtí umělci. Koncepce výstavy odpovídá současným trendům ve světovém výstavnictví, které ve stále větší míře prezentuje komplexní a inspirující vztah mezi nativní exotikou a západní moderní kulturou.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz