Pořádáme > Připravované výstavy

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Srpen 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Film
Zábava

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


  
 
       

   

Připravované výstavy

 

Do Brna široká cesta. Kramářské písně se světskou tematikou

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

4. září 2020 - 7. března 2021


Výstava je jedním z výstupů pětiletého projektu Ministerstva kultury ČR NAKI "Kramářské tisky v brněnských historických fondech", na které spolupracují významné paměťové a vzdělávací brněnské instituce: Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., detašované pracoviště Brno, Ústav českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Moravská zemská knihovna v Brně a Moravské zemské muzeum.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 3. září 2020 v 17 hodin.

Výstava představuje kramářské tisky z několika úhlů pohledu: historie, jejich funkce, hudební stránka, způsob předávání a přebírání širokými společenskými vrstvami, obsah představený na konkrétních případech nebo událostech i recepci do současnosti. Všechny tyto aspekty, z nichž některé jsou prezentovány v souvislosti s tématem kramářských tisků vůbec poprvé, bude návštěvník vnímat v běžné psané i vizuální podobě. Vystavované předměty i texty jsou svým obsahem zaměřené na provázanost s městem Brnem a oblastí Moravy.

Také samotný název, převzatý z textu jedné z kramářských písní, reflektuje místo konání výstavy. Rozšíření poskytovaných informací zábavnou formou zajistí audiovizuální smyčka, interaktivní obrazovka představující detailněji vystavované tisky, na nejmenší návštěvníky pak čeká malý hrací koutek. Organizované výpravy (především školní) mohou využít pracovní listy a programy vedené muzejními pedagogy.

Po celou dobu trvání budou výstavu doprovázet aktivity určené široké veřejnosti: přednášky, tvořivé dílny, workshopy apod. Autory výstavy jsou etnoložka a kurátorka MZM PhDr. Jana Poláková, Ph.D. a kolektiv.

Předměty pro výstavu zapůjčilo množství paměťových, vzdělávacích a soukromých institucí z celé republiky (z JmK Moravská galerie v Brně, Moravská zemská knihovna v Brně, Etnologický ústav Akademie věd ČR, v. v. i., detašované pracoviště Brno, Muzeum Vyškovska, Muzeum města Brna a další). K výstavě bude vydán katalog.


František X. Richter (1774–1863): Pohled na město Brno z Jihlavské silnice, dodatečně kolorovaná litografie. 1827, Brno. Muzeum města Brna

Nad výstavou převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek.

Výstava je finančně podporovaná z projektu Ministerstva kultury ČR NAKI II.

Tváří v tvář. Aristokratický portrét v baroku

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

24. listopadu 2020 - 14. března 2021


V období baroka tvořily portréty neodmyslitelnou součást interiérů šlechtických rezidencí i městských paláců. Také dnes se s nimi setkáváme při prohlídkách hradů a zámku, při návštěvách muzeí a galerií. Co však tato díla sdělují soudobému divákovi? Většina z nás se zaměří na podobu zachycené osobnosti, dokážeme ocenit malířský přednes, živost provedení, propracované detaily. V době svého vzniku však měla každá podobizna svou specifickou informační hodnotu. Díla se vztahovala ke konkrétním životním událostem a etapám, zaznamenávala společenské postavení, funkce, hodnosti, zájmy a záliby portrétovaných i dobové konvence. A právě na tento aspekt portrétní tvorby je výstava Tváří v tvář zaměřena. Na rozdíl od jiných výstav nebude přehlídka primárně zaměřena na umělecké kvality, ale na společenské funkce portrétu. Prezentováno bude na šest desítek podobizen z moravských a českých sbírek, které divákovi přiblíží pestrou škálu barokních šlechtických portrétů, jejich rozmanitých typů, významů a funkcí.Výstava obdržela záštitu Ministerstva kultury České republiky.

Kromě předmětů z Moravského zemského muzea budou prezentována rovněž díla ze sbírek Národního památkového ústavu, Národního muzea, Moravské galerie a Městského muzea a galerie v Poličce.

Jan Amos Komenský 1592-1670

Jízdárna Pražského hradu

4. prosince 2020 - 28. března 2021


V roce 2020 si celý kulturní svět připomíná 350. výročí úmrtí moravského rodáka, učence, pedagoga a teologa evropského významu Jana Amose Komenského (1592-1670). Komenský je jednou z centrálních postav české a evropské kulturní paměti a zůstává i úhelným prvkem národní, konfesní i profesní kolektivní identity. Od počátku novodobé reflexe jeho díla a osobnosti vznikla nepřeberná řada výtvarných, literárních, později též divadelních i filmových reprezentací, jež potvrzovaly a současně zpětně posilovaly historický význam "učitele národů". K velkému jubileu připravuje Centrum humanistických studií Moravského zemského muzea do Jízdárny Pražského hradu výstavu, která představí Komenského v širokém kontextu české a evropské historie jeho doby. Základem expozice budou klíčové fenomény sociálních a duchovních dějin raného novověku, jak se projevovaly v dílech výtvarného umění i v pracích významných myslitelů. Stěžejní témata prolínající myšlením Jana Amose Komenského tu budou připomenuta množstvím exponátů z českých i zahraničních sbírek, z nichž mnohé uvidí návštěvníci vůbec poprvé. Představen bude též Komenského druhý život a proměny, jimiž procházel jeho myšlenkový odkaz v průběhu uplynulých století.

Koncepce výstavy a výběr exponátů: Lenka Stolárová a Vít Vlnas s přispěním oddělení pro komenologii a intelektuální dějiny raného novověku Filozofického ústavu AVČR v. v. i.


(Pavel Piekar, Jan Amos Komenský, linoryt, 2019)

Podrobnosti zde...

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz