Pořádáme > Připravované výstavy

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Září 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
6
7
8
9
10
11
12
20
21
Úterý, 21.09.2021
22
23
Čtvrtek, 23.09.2021
24
25
26
27
28
29
30

Přednáška
Doprovodná akce
Exkurze
Zábava

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY
 Zřizovatel:


                      

 
       

Připravované výstavy

Oči noci. Keltové, hvězdy a Brno

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

9. 11. 2021 - 3. 7. 2022


Výstava bude věnována 80. výročí objevu jednoho z "top" předmětů sbírek Archeologického ústavu MZM - konvice s bronzovými aplikacemi z keltského pohřebiště v Brně-Maloměřicích (nalezeno 1. května roku 1941).

 

Základem výstavy je prezentace tohoto nálezu, a to jak jeho jednotlivých segmentů, tak jeho poslední trojrozměrné rekonstrukce. Hlavním, nosným tématem pak je prezentace jednoho ze zajímavých výkladů celého souboru, který konvici, považovanou za kultovní předmět používaný při pohřebních rituálech, interpretuje jako stylizovanou hvězdnou mapu oblohy nad Brnem v poslední čtvrtině 3. století př. Kr. Toto hlavní téma bude zasazeno do rámce tvořeného prezentací důležitých celků nebo zajímavých nálezů z hrobů, které nález obklopovaly a jež tvoři komplex největší keltské nekropole na Moravě.

Nálezy keltské kultury na našem území nejsou příliš časté, nastiňují však spojitost s celou západní a severní Evropou a ukazují na společné dějiny Evropanů.

 

Vzpomínka na Niku Bretschneiderovou

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

11. 11. 2021 - 1. 2. 2022


Devátého února letošního roku jsme si připomněli nedožité sedmdesáté narozeniny Niky Brettschneiderové (9. 2. 1951 Ostrava - 30. 6. 2018 Vídeň). Tato talentovaná absolventka brněnské Janáčkovy akademie múzických umění (1973) dozrála během své divadelní praxe ve znamenitou protagonistku experimentálního pohybového herectví, svébytnou a mimořádně invenční herečku, režisérku, divadelní manažerku i pedagožku.

 

Ve vlasti bylo působení Niky Brettschneiderové násilně přerušeno poté, co podepsala protest proti uvěznění hudebníků skupiny The Plastic People of the Universe a posléze společně s manželem Ludvíkem Kavínem i Chartu 77. Po emigraci do Rakouska zde v roce 1978 založili nezávislou divadelní skupinu pod názvem Theater Brett. Jaroslav Blecha představuje divadlo jako scénu, která se brzy stala neoficiálním centrem české kulturní emigrace. Inscenační styl Theater Brett byl blízký "chudému divadlu" s užitím metaforičnosti, expresivního pohybu, pantomimy, klaunerie, masek.

Po listopadu 1989 začali soustavně spolupracovat s umělci z bývalého socialistického bloku, především z České republiky. Na přelomu let 1992 a 1993 se v Theater Brett konala přehlídka českých a slovenských divadel, v jejímž rámci zde Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea realizovalo obsáhlou atraktivní výstavu tradičních loutek kočovných marionetářů ze své sbírky. Od roku 1990 učila Nika Brettschneiderová na divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. V roce 1997 se zde habilitovala a stala se vedoucí ateliéru herecké výchovy. Obdržela Zlatou medaili JAMU a v roce 2007 byla prezidentem republiky jmenována profesorkou dramatických umění.

 

Stříbrná a zlatá Vysočina

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

30. 11. 2021 - 4. 9. 2022


Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině.

Českomoravská vrchovina se v určitých obdobích středoevropských dějin stávala předmětem těžby různých nerostných surovin. Vedle rozsáhlého využívání těch nerudních, jako byl stavební i ozdobný kámen, štěrk, písek, cihlářská hlína i krystalický vápenec k pálení vápna, včetně využívání zdejších bohatých vodních zdrojů, to byla i vlastní hornická činnost zaměřená na rudy různých kovů.Nadregionální význam zde měla od 13. století jen zdejší ložiska drahých kovů, především zlata a stříbra. Ta ve své době nalezla odraz v písemném vyjádření horních práv v Jihlavě a posléze v Horním zákoníku Václava II., jejichž zásady se posléze šířily do celé Evropy. Zdejší ložiska drahých kovů nejsou velká, na rudu nijak zvlášť bohatá, a tak byla prakticky vydobyta již v několika prvních desetiletích těžby. Havíři se k nim ještě několikrát vraceli a trvalo několik století, než zde poslední pokusy o dolování stříbra a zlata počátkem 20. století definitivně skončily.

Dlouholetá činnost pracovníků Mineralogicko-petrografického oddělení MZM ve spolupráci s dalšími kolegy a institucemi vrcholí v současnosti vydáním publikace "Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině" a touto doprovodnou výstavou. Návštěvníkovi se pokoušíme prezentovat současný stav pozůstatků o historické důlní činnosti, resp. toho, co přetrvalo staletí následné lidské činnosti v krajině. Naleznete zde rudní minerály, z nichž bylo získáváno stříbro, vzorky ryzího zlata a četných doprovodných minerálů. Je představeno 10 významných historických důlních revírů a některé z jednotlivých menších výskytů stříbrných rud. Dále jsou vystaveny předměty zjištěné při archeologickém výzkumu hornických sídlišť, numismatický materiál a fotografická a písemná dokumentace. Bude možné vstoupit do imitace důlního díla a využít drobné aktivity pro děti.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz