Úvod > Akce > Přednášky, komentované prohlídky, konference

Akce

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Přednášky, komentované prohlídky, konference

Numismatické přednášky
Medaile Marie Terezie jako doklad její vlády

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

Čtvrtek 3. května 2018 v 17:30 hod.

Ing. arch. Petr Haimann (Česká numismatická společnost)


Dokumentace života a vlády Marie Terezie (1740 - 1780) spolu s Františkem I. Štěpánem Lotrinským a Josefem II. na medailích. Seznámení s předními medailéry vídeňské mincovny tehdejší doby.
Pražské groše a české florény v pozdně středověké Itálii

Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno

Čtvrtek 7. června 2018 v 17:30 hod.

PhDr. Roman Zaoral (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)


Přednáška je založena na konfrontaci nálezů mincí z území dnešní Itálie s písemnými prameny 13. - 15. století různorodé provenience (kupecké deníky, poutnické knihy, inventáře klášterů, záznamy Apoštolské komory). Výzkum ukázal, že české zlato bylo společně s uherským postupně z území Itálie vytlačeno v důsledku vysoké produkce zejména florentské mincovny, zatímco poptávka po vyšších, kvalitních stříbrných nominálech typu pražského či flanderského groše byla po celé sledované období značná.

 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz