Pořádáme > Přednášky, konference

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Leden 2022
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Přednáška

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Powwow jako zrcadlo kulturní identity současných Lakotů

Pavilon Anthropos, 26. 1. 2022 v 17:00 hod.

Přednáška Mgr. Kláry Perlíkové, PhD. Je obtížné vystihnout pojem powwow přesně, protože pro původní obyvatele Severní Ameriky představuje tato událost mnoho vrstev různých významů. Powwow je čas a místo pro setkávání. Na powwow lidé společně zpívají a tančí a součástí powwow jsou napínavé taneční soutěže.

Na powwow je sdílena radost z nových začátků a společných hodnot i zármutek nad ztrátami a zklamáním.

Je moment, ve kterém ožívají vzpomínky na "old ways" a zároveň proces, díky kterému se bohaté kulturní dědictví původních obyvatel dynamicky rozvíjí a transformuje.

Powwow je energie a je to nezapomenutelný zážitek. V současnosti se slavností powwow setkáme u velké většiny severoamerických kmenů.

V rámci svých terénních výzkumů v lakotských rezervacích Pine Ridge, Standing Rock a Rosebud v Severní a Jižní Dakotě jsem měla možnost navštívit několik letních powwow.

Ve své přednášce se Klára Perlíková zaměří na to, co nám mohou tyto slavnosti "prozradit" o současné kultuře a hodnotách Lakotů.


K čemu Germáni používali římské mince? Sonda do života obyvatel za hranicemi římské říše

Dietrichsteinský palác, 3. 2. 2022 v 17:30 hod.

Přednáška Mgr. Tomáše Zemana, Ph.D. z Numismatického oddělení MZM. Přednáška se bude zabývat způsoby nepeněžního využití římských mincí, které kolovaly mezi germánskými kmeny na území střední Evropy v průběhu doby římské a stěhování národů, tj. zhruba od zlomu letopočtu do poloviny 6. století n. l.

Germáni, kteří vlastní mince nerazili, se nikdy zcela neadaptovali na římský měnový systém a jejich využití římských ražeb bylo tedy daleko univerzálnější než jako pouhý platební prostředek. Přednáška je doplněna bohatou obrazovou dokumentací se zaměřením na nálezy z Čech a Moravy.


Postavení žen v rodině a společnosti Siouxů (zvláště Dakotů) dříve i dnes

Pavilon Anthropos, 16. 2. 2022 v 17:00 hod.

Přednáška PhDr. Kateřiny Klápšťové, CSc. Život indiánských žen ve srovnání s životem mužů zůstává v obecném povědomí v pozadí, neboť je považován za méně hrdinný a náročný, a proto méně atraktivní. O ženách se toho v literatuře i filmech dovíme velmi málo, nicméně ony měly pro chod rodin i fungování společnosti vždy zásadní význam. Každodenní práce žen byla v mnoha ohledech obtížnější i namáhavější než ta mužská.

Ženy svou soustavnou činností, svými znalostmi a dovednostmi umožňovaly a umožňují přetrvávání určitých rysů tradiční kultury, která procházela euroamerickou kolonizací, christianizací, rezervačním obdobím až do moderní doby. Často tragickou situaci žen dokládají jejich sebevraždy v minulosti i existenční problémy samoživitelek v rozvrácených rodinách současnosti. Nicméně dnes právě ženy vynikají jako uznávané nositelky tradice, identity a jsou právem považovány za ty, které udržují kontinuitu mezi přítomností a životem předků.


Posvátná místa a příběhy Černonožců

Pavilon Anthropos, 16. 3. 2022 v 17:00 hod.

O své zkušenosti ze setkání s indiánským kmenem v jihozápadní Kanadě, jeho zemí, lidmi, příběhy a tradicemi se podělí Dušan a Petra Hanákovi.

Promítání fotografií, tradiční příběhy, písně a jejich přesah pro dnešní dobu.


Lakotština - klenot mezi domorodými jazyky Severní Ameriky

Pavilon Anthropos, 19. 4. 2022 v 17:00 hod.

Přednáška Jana Ullricha, Ph.D., lingvistického ředitele organizace The Language Conservancy. Lakotové (známí též pod méně správným názvem Siouxové) jsou prérijním kmenem, který odhodlaně bojoval proti osídlení svého území. I díky tomu jsou často stereotypně vnímáni jako nejtypičtější představitelé severoamerických indiánů. Přední světový odborník na lakotštinu představí tento jazyk z hlediska jeho historie, současnosti a obrozeneckého úsilí.

Řeč bude o jeho podobě, zvukomalebnosti, procesu dokumentace, o práci s rodilými mluvčími a školení učitelů, vývoji pravopisu i o tom, jaký vliv měl výzkum lakotštiny na vývoj světové lingvistiky.


Archiv akcí

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017

 
vyrobila www.omegedesign.cz