O muzeu > Projekty > Projekt Komenského cesty > Památník Jana Amose Komenského ve Fulneku

Fulnek / Památník Jana Amose Komenského

Adresa:
Muzeum Novojičínska, p. o.­ Památník Jana Amose Komenského 
Sborová 80, 74245 Fulnek

Tel.: +420 556 741 015

E-mail: sekretariat@muzeumnj.cz, fulnek@muzeumnj.cz
Webové stránky památníku 

Budova sboru, ve které dnes sídlí Památník Jana Amose Komenského, je součástí Areálu bývalého bratrského sboru ve Fulneku. Ten zde vznikl v roce 1484. Při modlitebně existovala svobodná bratrská škola, zahrada, patrně i hřbitov a obydlí správce. Dnešní podoba je výsledkem mnoha stavebních úprav. V letech 1618-1621 byl správcem místního sboru Jan Amos Komenský a s jeho odchodem v roce 1621 zaniká i sbor.

Pozdější snaha kapucína P. Bonaventury při rekatolizační misii ve Fulneku vysvětit modlitebnu na katolický kostel sv. Václava se neujala. V druhé polovině 17. století ztratil kostel svůj účel a stal se sýpkou a dokonce i panskou jízdárnou. V roce 1691 objekt zakoupil fulnecký měšťan Eliáš Knur, které ve své závěti z roku 1699 stanovil, aby byl objekt upraven jako špitál pro šest chudých starců. Kaple sv. Wilgeforty byla znova vysvěcena roku 1706. Svému novému účelu budova sloužila ještě v průběhu první třetiny 20. století, avšak objekt dosti chátral. Areál byl v roce 1962 vyhlášen národní kulturní památkou.

Expozice v Památníku se poprvé realizovaly v roce 1954, podruhé v roce 1970 a potřetí v roce 1992 ke 400. výročí narození Jana Amose Komenského.

Fotogalerie

 
vyrobila www.omegedesign.cz