O muzeu > Projekty > Projekt Komenského cesty > Obec Kralice nad Oslavou

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Kralice nad Oslavou

Adresa:
Obec Kralice nad Oslavou
Moravské zemské muzeum / Památník Bible kralické
Martinská 228

675 73 Kralice nad Oslavou

Tel.: +420 568 643 619

Webové stránky muzea

Webové stránky obce

Nemůžeme s naprostou jistotou konstatovat, zda a kdy J. A. Komenský vložil svou nohu na půdu katastru vsi Kralice, staré západomoravské obce, osídlené již od pravěku a písemně doložené již od roku 1310. Není ani zřejmé, zda navštívil v Kralicích mezi léty 1578–1620 situovanou tiskárnu, z jejíhož lisu vyšla nejenom slavná Bible kralická (Šestidílka 1579–1594, Jednodílka 1596, 1613), či starobylý kostel sv. Martina, proslulý českými biblickými nápisy z 16. století, dochovanými na jeho stěnách. Přesto Kralice nad Oslavou patří mezi klíčová místa paměti spojená na Moravě jak s působením Jednoty bratrské a její slavné tiskárny, tak jejím prostřednictvím i s osobou J. A. Komenského. Této památce je věnována péče již více než 100 let, kdy již roku 1909 byl zde položen základní kámen k Pomníku Bible kralické, od roku 1935 zde působil Muzejní spolek pro uchování bratských památek a tisků, jenž mezi jiným zachránil i několik exemplářů Komenského prací.

Následně tato význačná lokalita a aktivity s ní spojené logicky našly své místo a opodstatnění v rámci činností Moravského (zemského) muzea, nejstaršího a největšího moravského muzea (založeného roku 1817), které nejdříve v roce 1954 převzalo do své péče sbírky Muzejního spolku a posléze zde v letech 1956–1971 provádělo archeologický průzkum, jehož resultátem bylo především objevení více než 4000 unikátních originálních tiskařských literek. V letech 1967–1969 pak došlo k vybudování Památníku Bible kralické, který již od roku 1969 sloužil i jako prezentační prostor, zpřítomňující také tradičně osobnost, dílo a životní osudy J. A. Komenského.

Fotogalerie

 
vyrobila www.omegedesign.cz