O muzeu > Projekty > Projekt Komenského cesty > Obec Komňa

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Komňa

Adresa:
Obec Komňa
Komňa 42
687 71
 

Tel.: +420 572 641 140

E-mail: obec@komna.cz

   
Webové stránky obce 

Obec v okrese Uherské Hradiště na Moravě, leží 6 km od města Bojkovic na silniční spojce Brno – hranice Slovenské republiky. Okolní reliéf je vrchovitý, 400-800 m nad mořem. 

Zeměpisně patří obec Komňa svým přirozeným zázemím do střední části Bílých Karpat. Geologická zajímavost je kamenolom Bučník, kde se vyskytují ojediněle i vzácné minerály. Jinak se zde těží andezit jako stavební kámen. Z původních i vyšlechtěných porostů mají největší význam lesy.

Rokem 1261 je datována první písemná zmínka o existenci Komně. S jejím vznikem po polovině 13.století lze oprávněně počítat a to ve vztahu k opevněnému sídlu v poloze Hrádek v nadm. výšce 521 m. Lokalita, označována tímto pomístným názvem je vzdálena od středu obce necelý kilometr vzdušnou čarou západním směrem. Svou polohou představoval Hrádek výhodný strategický bod, dokonale ovládající celé komenské údolí s vyústěním na Bojkovice a eventuelně s napojením cesty na starohrozenský průsmyk.

Nálezy získané při archeologickém výzkumu v roce 1986 prokázaly, že nad Komňou byl postaven již v polovině 13. století kamenný hrad. Na počátku 15. století náhle zanikl. V historických záznamech je uváděn pod názvem Zuvačov.

Komňa byla od 16. století důležitou obcí na panství zámku Světlova v Bojkovicích. Měla tu výsadní postavení, zejména, když v 16. století úřad místního fojta zastával Jan Segeš, děd Jana Amose Komenského.

Obec prožívala všechny správní změny spolu se Světlovem. Přežila i nepříznivé vlivy přírody a vojenské nepřátelské akce spojené s loupením a žhářstvím. Zákonem z roku 1848 byla konečně zrušena robota a další poddanské povinnosti.

V nové správní organizaci od roku 1850 byla obec Komňa začleněna do okresu Uherský Brod. Správou obecních záležitostí, hospodařením s obecním majetkem, výkonem policejní činnosti a dalšími úkoly byl na základě obecního zákona z roku 1849 pověřen obecní výbor. Její správní samostatnost trvala do roku 1980, kdy se stala na 10 let městskou částí Bojkovic. Od roku 1989 usilovala o administrativní osamostatnění, což se uskutečnilo 1. ledna 1991. V současné době žije v obci 579 obyvatel.

Vesnice poskytuje mnoho důležitých poznatků o životě svých obyvatel v dřívějších dobách. Zejména v období od konce 16. do počátku 17. století, kdy vešla do hlubšího povědomí našeho národa prostřednictvím Jana Amose Komenského, jehož příjmení je trvale spojeno s Komňou.

Velikou událost prožívala obec v roce 1992 při 400. výročí narození Jana Amose Komenského. U této příležitosti byl v Komni otevřen Památník Komenského v bývalé sýpce z roku 1774. V památníku umístěna stálá expozice o historii vesnice a o životě J. A. Komenského. Obec navštívil pan prezident Václav Havel a paní Gerta Kalliková–Figulusová, poslední potomek z větve rodu Komenských. V roce 1950 byl ze sbírek občanů a amerických krajanů postaven a odhalen pomník J.A.K. od akademického sochaře Julia Pelikána.

Dominantou obce je kostel sv. Jakuba z roku 1846. Zachovaly se i stavby lidové architektury např. vodní mlýn, domek zvěrokleštiče a kamenné komory. V obci je 8 chráněných kulturních památek. Z lidových tradic je nejznámější fašanková slavnost ojedinělým šavlovým tancem a udržují se i jiné zvyky jako např. velikonoční „repání“, „vyklepávání“, „mrskačka“. Další se postupně obnovují.

V Komni mimo jiné působí Spolek pro uctění památky J. A. Komenského. Jeho činnost byla obnovena v roce 1992 u příležitosti 400. výročí jeho narození. 

Kromě J. A. Komenského má obec v seznamu řadu dalších významných osobností. Komňa získala v roce 2011 titul Vesnice roku Zlínského kraje a titul Vesnice roku ČR.

Okolí vesnice skýtá návštěvníkům příjemné pěší túry s pohledem na komenské údolí. Romantická lokalita „Modrá voda“ je zajímavým přírodním útvarem s možností táboření. V místě zvaném Hrádek se nachází trosky hradu Zuvačova, které připomenou dávnou minulost. Kamenolom Bučník zaujme hlavně geology a mineralogy. K rekreačnímu koupání je vybudována vodní nádrž v krásné přírodní scenérii na okraji vesnice. V prostoru křižovatky Nový Dvůr–Rasová, směrem na východ je chráněné území opuštěného lomu. Zajímavá je trasa jižně po silnici, kde při stoupání se otevírá pohled po širokém kraji. Nachází se zde nejstarší chatová oblast a kousek dál nová část, rekreační středisko Kopánky. Z Mikulčina vrchu (799m) je krásný pohled na slovenskou stranu. Jeho okolí poskytuje možnost pro lyžařské sporty na sjezdovkách „Lopata“, „Myšačka“ i jinde.

Příjezd do samotné Komně je vlakovým spojem do Bojkovic, dále autobusem s napojením na silniční spoj Uherský Brod – slovenská hranice.

Fotogalerie

 
vyrobila www.omegedesign.cz