O muzeu > Přehled oddělení > Historické oddělení > Výstava Brno v srpnu 1969

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Výstava - Brno v srpnu 1969

V letošním roce uplyne 40 od brutálního potlačení demonstrací, které v rámci prvního výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa proběhly ve dnech 20. až 22. srpna 1969 v mnoha českých a moravských městech. Srpnové protestní akce roku 1969 se staly největším aktivním vystoupením československé veřejnosti proti komunistickému režimu před listopadem 1989. Šlo o poslední symbolické gesto vzdoru části naší společnosti, která se nechtěla smířit s postupující normalizací. Vedle Prahy a Liberce měly demonstrace nejdramatičtější průběh v Brně, kde byly během brutálního zásahu bezpečnostních složek Sboru národní bezpečnosti, armády a Lidových milicí, zastřeleny dvě osoby - Danuše Muzikářová a Stanislav Valehrach. 
U příležitosti tohoto výročí připravil Ústav pro studium totalitních režimů panelovou výstavu s názvem BRNO V SRPNU 1969, která bude slavnostně zahájena 20. srpna 2009 na náměstí Svobody. Vedle dalších institucí (Archiv bezpečnostních složek, Magistrát města Brna, Muzeum Policie ČR) se na této akci zásadním způsobem podílí také Moravské zemské muzeum: odborný pracovník historického oddělení PhDr. Jan Břečka je spoluautorem textové části výstavy a 28 dobových fotografií z celkového počtu 56 snímků, zobrazených na 12 panelech, pochází ze sbírek tohoto oddělení MZM. 

Fotografie z výstavy

Brutální zásah příslušníků Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí na Františkánské ulici 21. 8. 1969. Foto archiv historické odd. Obrněný transportér Obrněný transportér OT-64 bezpečnostních složek najíždí na Zelném trhu (tehdy nám. 25 února) do demonstrantů, kteří se brání házením kamení, 21. 8. 1969. Foto archiv historické odd. MZM Improvizovaná barikáda v ústí Petrské ulice Improvizovaná barikáda v ústí Petrské ulice mezi Dietrichsteinským palácem a Domem pánů z Fanalu (dnes Divadlo Husa na provázku), 21. 8. 1969. Eskorta zadrženého demonstranta po Masarykově ulici, 21.-22. srpen 1969. Kordon příslušníků Lidových milicí na křižovatce Orlí-Masarykova-Zelný trh, 21 8. 1969. Vodní dělo při zásahu proti demonstantům na rohu Masarykovy třídy a Zelného trhu (tehdy nám. 25. února), 21. 8. 1969. Zasahující vodní dělo na rohu Masarykovy a Květinářské ulice 21. 8. 1969.
 
vyrobila www.omegedesign.cz