Věda a výzkum > Výzkum v MZM

Věda a výzkum

 

Kalendář akcí

Duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
15
16
Úterý, 16.04.2019
17
19
20
21
22
23
24
Středa, 24.04.2019
26
27
28
29
30
Úterý, 30.04.2019

Vernisáž
Film
Univerzita třetího věku
Přednáška
Koncert
Ocenění
Konference

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Věda a výzkum


Moravské zemské muzeum je druhým největším a druhým nejstarším muzeem České republiky, píšícím svou historii již od roku 1817. Od svého vzniku bylo, jako pokračovatel vědeckých tradic Hospodářské společnosti pro orbu, přírodovědu a vlastivědu existující již od 18. století, budováno a rozvíjeno jako důležité vědecké centrum, jehož kořeny sahají k samotným počátkům vědeckého bádání v českých zemích. Proto je Moravské zemské muzeum významné nejen svými rozsáhlými sbírkami, ale řadí se také mezi důležité vědecké instituce s výrazným mezinárodním přesahem.

Moravské zemské muzeum, v.o. je výzkumnou organizací provádějící převážně základní výzkum založený na zpracování jak vlastních sbírek, tak i sbírek jiných institucí domácích nebo zahraničních. Výsledky výzkumu v oblasti přírodních i společenských věd jsou pravidelně publikovány v mezinárodních vědeckých časopisech, monografiích nebo prezentovány na konferencích. Zároveň je snahou pracovníků muzea přiblížit výsledky bádání široké veřejnosti prostřednictvím stálých expozic, výstav, přednášek a dalších forem popularizační činnosti a často se také podílejí na vysokoškolské výuce.

Pracovníci Moravského zemského muzea jsou pravidelně řešiteli či spoluřešiteli řady vědecko-výzkumných úkolů, které vyplývají ze zaměření odborných oddělení a jejich vlastní vědecké specializace v rámci statutu výzkumné organizace. Kromě toho vědečtí a odborní pracovníci Moravského zemského muzea úspěšně řeší projekty např. Ministerstva kultury ČR a Grantové agentury ČR a podílejí se na výzkumech zajišťovaných na mezinárodní úrovni.

Moravské zemské muzeum vydává dva mezinárodní vědecké časopisy. Jsou to Acta Musei Moraviae a Anthropologie. První z nich vychází v  šesti řadách (Scientiae biologicae, Scientiae geologicae, Scientiae sociales, Folia ethnographica, Folia numismatica a Folia Mendeliana). Oba časopisy jsou zapsány v "Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v České republice". Kromě periodik vydává Moravské zemské muzeum každoročně další vědecké monografie a sborníky psané nebo editované interními či externími odborníky.

Mohlo by vás zajímat:

  • Výzkumné projekty

  • Vědecká rada

  • MM Scientific journals

  • Řada Anthropos

  • Vědecké časopisy

  • Vědecké monografie a sborníky

  • Evaluační komise

  • Vědecká knihovna

  • CITeM

  • MCMP

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz